Dokumen belum diverifikasi


No. Uraian Rincian Perolehan Suara
I. Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih HALUNUK HARATAI LOKSADO LOK LAHUNG KAMAWAKAN TUMINGKI HULU BANYU MALINAU LUMPANGI PANGGUNGAN ULANG Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
A. Data Pemilih  
  1. Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 291 293 375 170 153 240 502 395 327 117 309 3172
  PR 278 321 363 155 160 245 494 374 320 116 308 3134
  JML 569 614 738 325 313 485 996 769 647 233 617 6306
  2. Jumlah pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) LK 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 3 12
  PR 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 3
  JML 0 9 2 1 0 0 0 0 0 0 3 15
  3. Pemilih Terdaftar dalam daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/nama sejenis lainnya LK 0 0 1 4 0 5 2 0 0 0 2 14
  PR 0 0 1 2 0 0 2 0 0 0 5 10
  JML 0 0 2 6 0 5 4 0 0 0 7 24
  5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4+5) LK 291 302 376 174 153 245 504 395 327 117 314 3198
  PR 278 321 366 158 160 245 496 374 320 116 313 3147
  JML 569 623 742 332 313 490 1000 769 647 233 627 6345
B. Pengguna Hak Pilih  
  1. Pengguna hak pilih dalam DPT LK 179 212 250 134 104 164 232 258 196 72 220 2021
  PR 175 237 273 81 102 186 271 257 217 84 216 2099
  JML 354 449 523 215 206 350 503 515 413 156 436 4120
  2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan(DPTb)/Pemilih dari TPS lain LK 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 3 12
  PR 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 3
  JML 0 9 2 1 0 0 0 0 0 0 3 15
  3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/Nama sejenis lainnya LK 0 0 1 4 0 5 2 0 0 0 2 14
  PR 0 0 1 2 0 0 2 0 0 0 5 10
  JML 0 0 2 6 0 5 4 0 0 0 7 24
  5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4) LK 179 221 251 138 104 169 234 258 196 72 225 2047
  PR 175 237 276 84 102 186 273 257 217 84 221 2112
  JML 354 458 527 222 206 355 507 515 413 156 446 4159

No. Uraian Rincian Perolehan Suara
II. Data Pengguna Surat Suara HALUNUK HARATAI LOKSADO LOK LAHUNG KAMAWAKAN TUMINGKI HULU BANYU MALINAU LUMPANGI PANGGUNGAN ULANG Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% (2+3+4) 580 626 753 332 320 494 1016 784 660 238 629 6432
2 Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2
3 Jumlah surat suara yang tidak digunakan 226 168 226 110 114 139 509 269 246 82 182 2271
4 Jumlah surat suara digunakan 354 458 527 222 206 355 507 515 413 156 446 4159
 
No. Uraian Rincian Perolehan Suara
III. Data Suara Sah dan Tidak Sah HALUNUK HARATAI LOKSADO LOK LAHUNG KAMAWAKAN TUMINGKI HULU BANYU MALINAU LUMPANGI PANGGUNGAN ULANG Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 Jumlah suara sah seluruh Calon Presiden dan Wakil Presiden 351 456 522 222 203 351 504 506 407 151 444 4117
2 Jumlah Suara tidak sah 3 2 5 0 3 4 3 9 6 5 2 42
3 Jumlah suara sah dan tidak sah 354 458 527 222 206 355 507 515 413 156 446 4159

No. Urut Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Rincian Jumlah Akhir
IV. Rincian Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden HALUNUK HARATAI LOKSADO LOK LAHUNG KAMAWAKAN TUMINGKI HULU BANYU MALINAU LUMPANGI PANGGUNGAN ULANG
1 H. Prabowo Subianto - Ir. M. H. Hatta Rajasa 125 28 123 11 53 78 221 185 141 40 32 1037
2 Ir. H. Joko Widodo - Drs. H. M. Jusuf Kalla 226 428 399 211 150 273 283 321 266 111 412 3080
  Jumlah Suara Sah Calon Presiden dan Wakil Presiden 351 456 522 222 203 351 504 506 407 151 444 4117