Dokumen sudah diverifikasi


No. Uraian Rincian Perolehan Suara
I. Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih MURUNG A. PANTAI BATUNG HALIAU BARU ALUAN MATI ALUAN BAKTI PAYA BESAR ALUAN BESAR ALUAN SUMUR KAHAKAN KALIBARU PAGAT LAYUH Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
A. Data Pemilih  
  1. Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 723 634 483 540 418 482 536 470 318 369 698 467 742 237 7117
  PR 792 643 484 551 454 489 515 498 366 353 727 521 776 237 7406
  JML 1515 1277 967 1091 872 971 1051 968 684 722 1425 988 1518 474 14523
  2. Jumlah pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
  3. Pemilih Terdaftar dalam daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 1 13 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 16
  PR 4 8 0 0 0 0 0 0 2 3 0 0 0 0 17
  JML 5 21 0 0 0 0 0 0 3 4 0 0 0 0 33
  4. Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/nama sejenis lainnya LK 3 6 0 2 1 1 2 1 0 0 5 1 8 0 30
  PR 6 8 0 4 2 1 5 0 2 1 11 3 21 0 64
  JML 9 14 0 6 3 2 7 1 2 1 16 4 29 0 94
  5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4+5) LK 727 653 483 542 419 483 538 471 319 370 703 468 750 237 7163
  PR 802 659 484 555 456 490 520 498 370 357 738 524 798 237 7488
  JML 1529 1312 967 1097 875 973 1058 969 689 727 1441 992 1548 474 14651
B. Pengguna Hak Pilih  
  1. Pengguna hak pilih dalam DPT LK 505 432 358 300 310 340 419 368 261 272 511 362 542 170 5150
  PR 619 483 407 365 378 387 424 440 328 295 556 443 615 192 5932
  JML 1124 915 765 665 688 727 843 808 589 567 1067 805 1157 362 11082
  2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan(DPTb)/Pemilih dari TPS lain LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
  3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 1 5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 7
  PR 1 7 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 12
  JML 2 12 0 0 0 0 0 0 2 3 0 0 0 0 19
  4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/Nama sejenis lainnya LK 3 6 0 2 1 1 2 1 0 0 5 1 8 0 30
  PR 6 8 0 4 2 1 5 0 2 1 10 3 21 0 63
  JML 9 14 0 6 3 2 7 1 2 1 15 4 29 0 93
  5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4) LK 509 443 358 302 311 341 421 369 261 273 516 363 550 170 5187
  PR 626 498 407 369 380 388 429 440 332 298 566 446 637 192 6008
  JML 1135 941 765 671 691 729 850 809 593 571 1082 809 1187 362 11195

No. Uraian Rincian Perolehan Suara
II. Data Pengguna Surat Suara MURUNG A. PANTAI BATUNG HALIAU BARU ALUAN MATI ALUAN BAKTI PAYA BESAR ALUAN BESAR ALUAN SUMUR KAHAKAN KALIBARU PAGAT LAYUH Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% (2+3+4) 1548 1306 988 1114 891 992 1074 988 699 738 1455 1010 1551 484 14838
2 Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Jumlah surat suara yang tidak digunakan 413 365 223 443 200 263 224 179 106 167 373 201 364 122 3643
4 Jumlah surat suara digunakan 1135 941 765 671 691 729 850 809 593 571 1082 809 1187 362 11195
 
No. Uraian Rincian Perolehan Suara
III. Data Suara Sah dan Tidak Sah MURUNG A. PANTAI BATUNG HALIAU BARU ALUAN MATI ALUAN BAKTI PAYA BESAR ALUAN BESAR ALUAN SUMUR KAHAKAN KALIBARU PAGAT LAYUH Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1 Jumlah suara sah seluruh Calon Presiden dan Wakil Presiden 1111 905 731 621 661 701 804 785 572 560 1058 797 1148 355 10809
2 Jumlah Suara tidak sah 24 36 34 50 30 28 46 24 21 11 24 12 39 7 386
3 Jumlah suara sah dan tidak sah 1135 941 765 671 691 729 850 809 593 571 1082 809 1187 362 11195

No. Urut Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Rincian Jumlah Akhir
IV. Rincian Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden MURUNG A. PANTAI BATUNG HALIAU BARU ALUAN MATI ALUAN BAKTI PAYA BESAR ALUAN BESAR ALUAN SUMUR KAHAKAN KALIBARU PAGAT LAYUH
1 H. Prabowo Subianto - Ir. M. H. Hatta Rajasa 683 594 414 205 461 288 427 487 407 356 630 378 843 120 6293
2 Ir. H. Joko Widodo - Drs. H. M. Jusuf Kalla 428 311 317 416 200 413 377 298 165 204 428 419 305 235 4516
  Jumlah Suara Sah Calon Presiden dan Wakil Presiden 1111 905 731 621 661 701 804 785 572 560 1058 797 1148 355 10809