Dokumen sudah diverifikasi


No. Uraian Rincian Perolehan Suara
I. Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih BIRAYANG WAWAI ANDUHUM BANUA RANTAU TANAH HABANG BIRAYANG TIMUR LABUHAN WAWAI GARDU RANGAS MAHELA BIRAYANG SURAPATI CUKAN LIPAI PAYA LOK BASAR LIMBAR TEMBUK BAHALANG KAPAR KIAS LUNJUK Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
A. Data Pemilih  
  1. Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 562 456 555 360 442 281 378 440 537 288 330 549 546 362 314 366 561 613 475 8415
  PR 601 483 553 372 466 289 383 460 505 280 355 614 608 387 309 370 619 590 502 8746
  JML 1163 939 1108 732 908 570 761 900 1042 568 685 1163 1154 749 623 736 1180 1203 977 17161
  2. Jumlah pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) LK 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
  PR 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 5
  JML 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 10
  3. Pemilih Terdaftar dalam daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 4 1 3 4 0 7 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 8 31
  PR 0 0 10 1 4 5 0 6 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 8 38
  JML 0 0 14 2 7 9 0 13 0 4 1 0 0 0 0 2 0 1 16 69
  4. Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/nama sejenis lainnya LK 4 1 0 0 0 0 3 0 5 0 4 0 2 4 0 0 4 1 0 28
  PR 9 2 1 1 1 0 5 6 2 0 2 0 1 4 0 0 5 2 0 41
  JML 13 3 1 1 1 0 8 6 7 0 6 0 3 8 0 0 9 3 0 69
  5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4+5) LK 569 457 559 361 445 285 383 447 542 289 335 549 548 366 314 367 565 615 483 8479
  PR 611 485 564 374 471 294 390 472 507 283 357 614 609 392 309 371 625 592 510 8830
  JML 1180 942 1123 735 916 579 773 919 1049 572 692 1163 1157 758 623 738 1190 1207 993 17309
B. Pengguna Hak Pilih  
  1. Pengguna hak pilih dalam DPT LK 451 341 406 281 306 219 250 318 367 210 270 402 384 297 249 268 415 431 320 6185
  PR 499 411 453 303 348 246 302 370 391 235 325 473 466 342 269 306 518 462 358 7077
  JML 950 752 859 584 654 465 552 688 758 445 595 875 850 639 518 574 933 893 678 13262
  2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan(DPTb)/Pemilih dari TPS lain LK 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
  PR 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 5
  JML 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 10
  3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 4 1 2 4 0 4 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 4 22
  PR 0 0 6 1 4 5 0 4 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 6 30
  JML 0 0 10 2 6 9 0 8 0 3 1 0 0 0 0 2 0 1 10 52
  4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/Nama sejenis lainnya LK 4 1 0 0 0 0 3 0 5 0 4 0 2 4 0 0 4 1 0 28
  PR 9 2 1 1 1 0 5 6 2 0 2 0 1 4 0 0 5 2 0 41
  JML 13 3 1 1 1 0 8 6 7 0 6 0 3 8 0 0 9 3 0 69
  5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4) LK 458 342 410 282 308 223 255 322 372 210 275 402 386 301 249 269 419 433 324 6240
  PR 509 413 460 305 353 251 309 380 393 238 327 473 467 347 269 307 524 464 364 7153
  JML 967 755 870 587 661 474 564 702 765 448 602 875 853 648 518 576 943 897 688 13393

No. Uraian Rincian Perolehan Suara
II. Data Pengguna Surat Suara BIRAYANG WAWAI ANDUHUM BANUA RANTAU TANAH HABANG BIRAYANG TIMUR LABUHAN WAWAI GARDU RANGAS MAHELA BIRAYANG SURAPATI CUKAN LIPAI PAYA LOK BASAR LIMBAR TEMBUK BAHALANG KAPAR KIAS LUNJUK Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% (2+3+4) 1188 959 1132 748 928 582 778 920 1065 581 701 1188 1179 766 637 752 1205 1229 998 17536
2 Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Jumlah surat suara yang tidak digunakan 221 204 262 161 267 108 214 218 300 133 99 313 326 118 119 176 262 332 310 4143
4 Jumlah surat suara digunakan 967 755 870 587 661 474 564 702 765 448 602 875 853 648 518 576 943 897 688 13393
 
No. Uraian Rincian Perolehan Suara
III. Data Suara Sah dan Tidak Sah BIRAYANG WAWAI ANDUHUM BANUA RANTAU TANAH HABANG BIRAYANG TIMUR LABUHAN WAWAI GARDU RANGAS MAHELA BIRAYANG SURAPATI CUKAN LIPAI PAYA LOK BASAR LIMBAR TEMBUK BAHALANG KAPAR KIAS LUNJUK Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
1 Jumlah suara sah seluruh Calon Presiden dan Wakil Presiden 955 737 855 575 649 468 561 688 737 426 589 856 835 634 506 555 911 879 673 13089
2 Jumlah Suara tidak sah 12 18 15 12 12 6 3 14 28 22 13 19 18 14 12 21 32 18 15 304
3 Jumlah suara sah dan tidak sah 967 755 870 587 661 474 564 702 765 448 602 875 853 648 518 576 943 897 688 13393

No. Urut Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Rincian Jumlah Akhir
IV. Rincian Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden BIRAYANG WAWAI ANDUHUM BANUA RANTAU TANAH HABANG BIRAYANG TIMUR LABUHAN WAWAI GARDU RANGAS MAHELA BIRAYANG SURAPATI CUKAN LIPAI PAYA LOK BASAR LIMBAR TEMBUK BAHALANG KAPAR KIAS LUNJUK
1 H. Prabowo Subianto - Ir. M. H. Hatta Rajasa 770 486 604 377 460 228 191 322 472 218 442 496 625 388 256 313 603 545 304 8100
2 Ir. H. Joko Widodo - Drs. H. M. Jusuf Kalla 185 251 251 198 189 240 370 366 265 208 147 360 210 246 250 242 308 334 369 4989
  Jumlah Suara Sah Calon Presiden dan Wakil Presiden 955 737 855 575 649 468 561 688 737 426 589 856 835 634 506 555 911 879 673 13089