Dokumen sudah diverifikasi


No. Uraian Rincian Perolehan Suara
I. Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih BATU TANGGA AING BANTAI DATAR BATUNG JUHU ATIRAN MUARA HUNGI TANDILANG NATEH PEMBAKULAN HINAS KIRI BATU PERAHU Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
A. Data Pemilih  
  1. Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 721 84 158 55 208 186 279 416 167 236 119 2629
  PR 723 63 170 57 195 193 266 390 180 253 107 2597
  JML 1444 147 328 112 403 379 545 806 347 489 226 5226
  2. Jumlah pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) LK 0 0 0 0 2 2 0 3 0 1 0 8
  PR 0 0 0 0 3 0 0 2 0 1 0 6
  JML 0 0 0 0 5 2 0 5 0 2 0 14
  3. Pemilih Terdaftar dalam daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/nama sejenis lainnya LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
  JML 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
  5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4+5) LK 721 84 158 55 210 188 279 419 167 237 119 2637
  PR 723 63 170 57 200 193 266 392 180 254 107 2605
  JML 1444 147 328 112 410 381 545 811 347 491 226 5242
B. Pengguna Hak Pilih  
  1. Pengguna hak pilih dalam DPT LK 444 79 97 49 91 105 156 230 95 157 60 1563
  PR 477 58 90 55 99 118 197 271 93 174 51 1683
  JML 921 137 187 104 190 223 353 501 188 331 111 3246
  2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan(DPTb)/Pemilih dari TPS lain LK 0 0 0 0 2 2 0 3 0 1 0 8
  PR 0 0 0 0 3 0 0 2 0 1 0 6
  JML 0 0 0 0 5 2 0 5 0 2 0 14
  3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/Nama sejenis lainnya LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
  JML 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
  5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4) LK 444 79 97 49 93 107 156 233 95 158 60 1571
  PR 477 58 90 55 104 118 197 273 93 175 51 1691
  JML 921 137 187 104 197 225 353 506 188 333 111 3262

No. Uraian Rincian Perolehan Suara
II. Data Pengguna Surat Suara BATU TANGGA AING BANTAI DATAR BATUNG JUHU ATIRAN MUARA HUNGI TANDILANG NATEH PEMBAKULAN HINAS KIRI BATU PERAHU Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% (2+3+4) 1474 151 335 115 412 387 557 824 354 499 230 5338
2 Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 3
3 Jumlah surat suara yang tidak digunakan 553 14 146 11 215 162 204 317 166 166 119 2073
4 Jumlah surat suara digunakan 921 137 187 104 197 225 353 506 188 333 111 3262
 
No. Uraian Rincian Perolehan Suara
III. Data Suara Sah dan Tidak Sah BATU TANGGA AING BANTAI DATAR BATUNG JUHU ATIRAN MUARA HUNGI TANDILANG NATEH PEMBAKULAN HINAS KIRI BATU PERAHU Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 Jumlah suara sah seluruh Calon Presiden dan Wakil Presiden 898 135 187 104 192 223 336 496 188 333 107 3199
2 Jumlah Suara tidak sah 23 2 0 0 5 2 17 10 0 0 4 63
3 Jumlah suara sah dan tidak sah 921 137 187 104 197 225 353 506 188 333 111 3262

No. Urut Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Rincian Jumlah Akhir
IV. Rincian Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden BATU TANGGA AING BANTAI DATAR BATUNG JUHU ATIRAN MUARA HUNGI TANDILANG NATEH PEMBAKULAN HINAS KIRI BATU PERAHU
1 H. Prabowo Subianto - Ir. M. H. Hatta Rajasa 593 42 35 18 33 85 223 260 27 83 35 1434
2 Ir. H. Joko Widodo - Drs. H. M. Jusuf Kalla 305 93 152 86 159 138 113 236 161 250 72 1765
  Jumlah Suara Sah Calon Presiden dan Wakil Presiden 898 135 187 104 192 223 336 496 188 333 107 3199