Dokumen sudah diverifikasi


No. Uraian Rincian Perolehan Suara
I. Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih RANTAU KARAU HILIR SUNGAI PANDAN TENGAH HANBUKU RAYA SUNGAI KUINI TAPUS DALAM RANTAU KARAUTENGAH TAMBALONGAN TENGAH TELUK MESJID MURUNG ASAM TATAH LABAN JALAN LURUS TELUK SINAR PADANG BANGKAL HAMBUKU PASAR PANGKALAN SARI BANYU TAJUN DALAM PUTAT ATAS TAMBALANGAN KECIL RANTAU KARAU HULU BANYU TAJUN HILIR BANYU TAJUN HULU BANYU TAJUN PANGKALAN SUNGAI SANDUNG SUNGAI PANDAN HILIR TELUK BETUNG TAMBALANG HAMBUKU HULU HAMBUKU TENGAH PANDULANGAN SUNGAI PANDAN HULU PONDOK BABARIS SUNGAI PINANG RANTAU KARAU RAYA Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
A. Data Pemilih  
  1. Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 318 145 172 285 379 203 94 327 212 147 151 184 253 206 317 302 229 318 386 348 410 458 606 251 404 182 301 197 313 521 213 235 289 9356
  PR 345 172 194 307 404 200 122 348 214 151 165 195 245 216 357 321 250 372 388 360 433 511 692 298 443 195 333 235 351 547 233 271 320 10188
  JML 663 317 366 592 783 403 216 675 426 298 316 379 498 422 674 623 479 690 774 708 843 969 1298 549 847 377 634 432 664 1068 446 506 609 19544
  2. Jumlah pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) LK 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
  PR 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4
  JML 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 8
  3. Pemilih Terdaftar dalam daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/nama sejenis lainnya LK 0 1 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 2 1 0 1 16
  PR 1 1 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 2 1 0 1 2 0 3 2 2 5 0 2 0 0 0 0 2 1 0 0 28
  JML 1 2 0 0 0 0 0 7 0 1 0 0 0 2 2 0 1 2 0 4 3 2 6 0 3 0 0 0 1 4 2 0 1 44
  5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4+5) LK 319 147 172 285 379 203 94 332 212 147 151 184 253 206 318 302 229 318 386 350 411 458 608 251 405 182 301 197 314 523 214 235 290 9376
  PR 347 173 194 307 404 200 122 350 214 152 165 195 245 218 358 321 251 374 388 364 435 513 698 298 445 195 333 235 351 550 234 271 320 10220
  JML 666 320 366 592 783 403 216 682 426 299 316 379 498 424 676 623 480 692 774 714 846 971 1306 549 850 377 634 432 665 1073 448 506 610 19596
B. Pengguna Hak Pilih  
  1. Pengguna hak pilih dalam DPT LK 181 116 111 179 236 118 67 207 145 95 101 131 139 133 192 185 135 172 204 193 234 306 424 187 270 128 178 138 194 356 128 163 218 5964
  PR 212 136 157 195 276 120 87 241 155 111 113 138 163 159 243 206 146 219 258 238 297 351 488 218 339 152 237 203 259 402 161 192 267 7139
  JML 393 252 268 374 512 238 154 448 300 206 214 269 302 292 435 391 281 391 462 431 531 657 912 405 609 280 415 341 453 758 289 355 485 13103
  2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan(DPTb)/Pemilih dari TPS lain LK 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
  PR 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3
  JML 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 5
  3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/Nama sejenis lainnya LK 0 1 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 2 1 0 1 16
  PR 1 1 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 2 1 0 1 2 0 3 2 2 5 0 2 0 0 0 0 2 1 0 0 28
  JML 1 2 0 0 0 0 0 7 0 1 0 0 0 2 2 0 1 2 0 4 3 2 6 0 3 0 0 0 1 4 2 0 1 44
  5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4) LK 182 117 111 179 236 118 67 212 145 95 101 131 139 133 193 185 135 172 204 195 235 306 425 187 271 128 178 138 195 358 129 163 219 5982
  PR 214 137 157 195 276 120 87 243 155 112 113 138 163 161 244 206 147 221 258 242 299 353 493 218 341 152 237 203 259 405 162 192 267 7170
  JML 396 254 268 374 512 238 154 455 300 207 214 269 302 294 437 391 282 393 462 437 534 659 918 405 612 280 415 341 454 763 291 355 486 13152

No. Uraian Rincian Perolehan Suara
II. Data Pengguna Surat Suara RANTAU KARAU HILIR SUNGAI PANDAN TENGAH HANBUKU RAYA SUNGAI KUINI TAPUS DALAM RANTAU KARAUTENGAH TAMBALONGAN TENGAH TELUK MESJID MURUNG ASAM TATAH LABAN JALAN LURUS TELUK SINAR PADANG BANGKAL HAMBUKU PASAR PANGKALAN SARI BANYU TAJUN DALAM PUTAT ATAS TAMBALANGAN KECIL RANTAU KARAU HULU BANYU TAJUN HILIR BANYU TAJUN HULU BANYU TAJUN PANGKALAN SUNGAI SANDUNG SUNGAI PANDAN HILIR TELUK BETUNG TAMBALANG HAMBUKU HULU HAMBUKU TENGAH PANDULANGAN SUNGAI PANDAN HULU PONDOK BABARIS SUNGAI PINANG RANTAU KARAU RAYA Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% (2+3+4) 677 325 375 605 801 412 221 690 436 305 324 388 509 432 689 636 490 705 791 723 862 990 1326 560 866 385 648 442 678 1092 456 517 623 19979
2 Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Jumlah surat suara yang tidak digunakan 281 71 107 231 289 174 67 235 136 98 110 119 207 138 252 245 208 312 329 286 328 331 408 155 254 105 233 101 224 329 165 162 137 6827
4 Jumlah surat suara digunakan 396 254 268 374 512 238 154 455 300 207 214 269 302 294 437 391 282 393 462 437 534 659 918 405 612 280 415 341 454 763 291 355 486 13152
 
No. Uraian Rincian Perolehan Suara
III. Data Suara Sah dan Tidak Sah RANTAU KARAU HILIR SUNGAI PANDAN TENGAH HANBUKU RAYA SUNGAI KUINI TAPUS DALAM RANTAU KARAUTENGAH TAMBALONGAN TENGAH TELUK MESJID MURUNG ASAM TATAH LABAN JALAN LURUS TELUK SINAR PADANG BANGKAL HAMBUKU PASAR PANGKALAN SARI BANYU TAJUN DALAM PUTAT ATAS TAMBALANGAN KECIL RANTAU KARAU HULU BANYU TAJUN HILIR BANYU TAJUN HULU BANYU TAJUN PANGKALAN SUNGAI SANDUNG SUNGAI PANDAN HILIR TELUK BETUNG TAMBALANG HAMBUKU HULU HAMBUKU TENGAH PANDULANGAN SUNGAI PANDAN HULU PONDOK BABARIS SUNGAI PINANG RANTAU KARAU RAYA Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
1 Jumlah suara sah seluruh Calon Presiden dan Wakil Presiden 388 248 251 358 503 231 141 439 297 201 213 261 301 286 426 384 279 372 451 427 520 641 892 393 601 270 404 334 445 740 284 334 479 12794
2 Jumlah Suara tidak sah 8 6 17 16 9 7 13 16 3 6 1 8 1 8 11 7 3 21 11 10 14 18 26 12 11 10 11 7 9 23 7 21 7 358
3 Jumlah suara sah dan tidak sah 396 254 268 374 512 238 154 455 300 207 214 269 302 294 437 391 282 393 462 437 534 659 918 405 612 280 415 341 454 763 291 355 486 13152

No. Urut Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Rincian Jumlah Akhir
IV. Rincian Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden RANTAU KARAU HILIR SUNGAI PANDAN TENGAH HANBUKU RAYA SUNGAI KUINI TAPUS DALAM RANTAU KARAUTENGAH TAMBALONGAN TENGAH TELUK MESJID MURUNG ASAM TATAH LABAN JALAN LURUS TELUK SINAR PADANG BANGKAL HAMBUKU PASAR PANGKALAN SARI BANYU TAJUN DALAM PUTAT ATAS TAMBALANGAN KECIL RANTAU KARAU HULU BANYU TAJUN HILIR BANYU TAJUN HULU BANYU TAJUN PANGKALAN SUNGAI SANDUNG SUNGAI PANDAN HILIR TELUK BETUNG TAMBALANG HAMBUKU HULU HAMBUKU TENGAH PANDULANGAN SUNGAI PANDAN HULU PONDOK BABARIS SUNGAI PINANG RANTAU KARAU RAYA
1 H. Prabowo Subianto - Ir. M. H. Hatta Rajasa 212 151 174 162 285 133 99 239 201 131 95 127 191 156 251 190 164 202 269 235 264 434 567 186 390 199 247 277 320 422 167 187 380 7707
2 Ir. H. Joko Widodo - Drs. H. M. Jusuf Kalla 176 97 77 196 218 98 42 200 96 70 118 134 110 130 175 194 115 170 182 192 256 207 325 207 211 71 157 57 125 318 117 147 99 5087
  Jumlah Suara Sah Calon Presiden dan Wakil Presiden 388 248 251 358 503 231 141 439 297 201 213 261 301 286 426 384 279 372 451 427 520 641 892 393 601 270 404 334 445 740 284 334 479 12794