Dokumen sudah diverifikasi


No. Uraian Rincian Perolehan Suara
I. Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih PANYIURAN CEMPAKA KERAMAT UJUNG MURUNG KOTA RAJA PULAU TAMBAK HARUSAN TELAGA SIMPANG TIGA CANGKERING KUTAI KECIL TELUK SARI MURUNG PANGGANG TELAGA HANYAR RUKAM MAMAR RUKAM HILIR SIMPANG EMPAT PADANG DARAT TELUK BARU ILIR MESJID JARANG KUANTAN JUMBA TELAGA SARI TELAGA SILABA BANYU HIRANG KAYAKAH BAJAWIT PADANG TANGGUL TELUK PARING MURUNG SARI Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
A. Data Pemilih  
  1. Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 270 508 269 554 1158 215 249 181 322 148 106 193 262 206 344 148 241 190 387 423 464 896 300 339 164 458 262 259 317 207 10040
  PR 305 503 301 549 1173 221 281 215 350 167 137 201 260 233 325 159 237 188 401 422 477 891 309 354 188 498 273 267 302 213 10400
  JML 575 1011 570 1103 2331 436 530 396 672 315 243 394 522 439 669 307 478 378 788 845 941 1787 609 693 352 956 535 526 619 420 20440
  2. Jumlah pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) LK 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
  PR 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
  JML 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
  3. Pemilih Terdaftar dalam daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
  4. Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/nama sejenis lainnya LK 0 0 0 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 12
  PR 0 0 0 4 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 16
  JML 0 0 0 8 6 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 1 1 0 0 0 1 2 0 0 28
  5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4+5) LK 270 508 269 558 1167 215 249 181 322 148 106 193 262 206 345 148 241 191 389 423 464 897 300 339 164 458 262 260 317 207 10059
  PR 305 503 301 553 1177 221 281 215 350 167 138 201 260 233 328 159 237 189 403 422 477 891 310 354 188 498 274 268 302 213 10418
  JML 575 1011 570 1111 2344 436 530 396 672 315 244 394 522 439 673 307 478 380 792 845 941 1788 610 693 352 956 536 528 619 420 20477
B. Pengguna Hak Pilih  
  1. Pengguna hak pilih dalam DPT LK 158 279 169 386 718 139 132 126 181 83 77 104 148 99 238 94 148 106 295 283 279 503 187 207 110 262 144 158 182 143 6138
  PR 212 321 202 396 816 161 176 176 234 120 127 145 172 138 268 110 173 131 303 288 329 536 230 261 131 349 183 182 184 163 7217
  JML 370 600 371 782 1534 300 308 302 415 203 204 249 320 237 506 204 321 237 598 571 608 1039 417 468 241 611 327 340 366 306 13355
  2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan(DPTb)/Pemilih dari TPS lain LK 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
  PR 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
  JML 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
  3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
  4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/Nama sejenis lainnya LK 0 0 0 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 12
  PR 0 0 0 4 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 16
  JML 0 0 0 8 6 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 1 1 0 0 0 1 2 0 0 28
  5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4) LK 158 279 169 390 727 139 132 126 181 83 77 104 148 99 239 94 148 107 297 283 279 504 187 207 110 262 144 159 182 143 6157
  PR 212 321 202 400 820 161 176 176 234 120 128 145 172 138 271 110 173 132 305 288 329 536 231 261 131 349 184 183 184 163 7235
  JML 370 600 371 790 1547 300 308 302 415 203 205 249 320 237 510 204 321 239 602 571 608 1040 418 468 241 611 328 342 366 306 13392

No. Uraian Rincian Perolehan Suara
II. Data Pengguna Surat Suara PANYIURAN CEMPAKA KERAMAT UJUNG MURUNG KOTA RAJA PULAU TAMBAK HARUSAN TELAGA SIMPANG TIGA CANGKERING KUTAI KECIL TELUK SARI MURUNG PANGGANG TELAGA HANYAR RUKAM MAMAR RUKAM HILIR SIMPANG EMPAT PADANG DARAT TELUK BARU ILIR MESJID JARANG KUANTAN JUMBA TELAGA SARI TELAGA SILABA BANYU HIRANG KAYAKAH BAJAWIT PADANG TANGGUL TELUK PARING MURUNG SARI Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% (2+3+4) 588 1033 583 1126 2382 446 541 405 687 323 248 403 534 449 683 314 489 386 804 864 961 1826 623 709 360 977 547 538 633 429 20891
2 Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
3 Jumlah surat suara yang tidak digunakan 218 432 212 336 835 146 233 103 272 120 43 153 214 212 172 110 168 147 202 293 352 786 205 241 119 366 219 196 267 123 7495
4 Jumlah surat suara digunakan 370 600 371 790 1547 300 308 302 415 203 205 249 320 237 510 204 321 239 602 571 608 1040 418 468 241 611 328 342 366 306 13392
 
No. Uraian Rincian Perolehan Suara
III. Data Suara Sah dan Tidak Sah PANYIURAN CEMPAKA KERAMAT UJUNG MURUNG KOTA RAJA PULAU TAMBAK HARUSAN TELAGA SIMPANG TIGA CANGKERING KUTAI KECIL TELUK SARI MURUNG PANGGANG TELAGA HANYAR RUKAM MAMAR RUKAM HILIR SIMPANG EMPAT PADANG DARAT TELUK BARU ILIR MESJID JARANG KUANTAN JUMBA TELAGA SARI TELAGA SILABA BANYU HIRANG KAYAKAH BAJAWIT PADANG TANGGUL TELUK PARING MURUNG SARI Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
1 Jumlah suara sah seluruh Calon Presiden dan Wakil Presiden 352 585 359 766 1523 299 299 297 385 197 191 244 311 233 502 201 309 236 556 550 588 1013 411 466 232 601 322 331 362 302 13023
2 Jumlah Suara tidak sah 18 15 12 24 24 1 9 5 30 6 14 5 9 4 8 3 12 3 46 21 20 27 7 2 9 10 6 11 4 4 369
3 Jumlah suara sah dan tidak sah 370 600 371 790 1547 300 308 302 415 203 205 249 320 237 510 204 321 239 602 571 608 1040 418 468 241 611 328 342 366 306 13392

No. Urut Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Rincian Jumlah Akhir
IV. Rincian Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden PANYIURAN CEMPAKA KERAMAT UJUNG MURUNG KOTA RAJA PULAU TAMBAK HARUSAN TELAGA SIMPANG TIGA CANGKERING KUTAI KECIL TELUK SARI MURUNG PANGGANG TELAGA HANYAR RUKAM MAMAR RUKAM HILIR SIMPANG EMPAT PADANG DARAT TELUK BARU ILIR MESJID JARANG KUANTAN JUMBA TELAGA SARI TELAGA SILABA BANYU HIRANG KAYAKAH BAJAWIT PADANG TANGGUL TELUK PARING MURUNG SARI
1 H. Prabowo Subianto - Ir. M. H. Hatta Rajasa 219 294 258 346 909 213 233 220 170 146 144 139 203 153 326 145 177 150 379 311 333 532 296 323 174 311 203 208 249 180 7944
2 Ir. H. Joko Widodo - Drs. H. M. Jusuf Kalla 133 291 101 420 614 86 66 77 215 51 47 105 108 80 176 56 132 86 177 239 255 481 115 143 58 290 119 123 113 122 5079
  Jumlah Suara Sah Calon Presiden dan Wakil Presiden 352 585 359 766 1523 299 299 297 385 197 191 244 311 233 502 201 309 236 556 550 588 1013 411 466 232 601 322 331 362 302 13023