Dokumen sudah diverifikasi


No. Uraian Rincian Perolehan Suara
I. Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih BANJANG PALANJUNGAN SARI LOKBANGKAI SUNGAI BAHADANGAN KARIAS DALAM RANTAU BUJUR KALUDAN KECIL KALUDAN BESAR PAWALUTAN KALINTAMUI BARINGIN PATARIKAN TELUK BULUH PANDULANGAN DANAU TERATI GARUNGGANG BARUH TABING MURUNG PADANG TELUK SARIKAT PULAU DAMAR Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
A. Data Pemilih  
  1. Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 367 315 550 233 301 257 408 580 309 343 222 428 263 198 139 170 202 196 206 371 6058
  PR 399 296 572 257 305 244 408 589 277 338 227 460 259 204 131 167 217 183 209 351 6093
  JML 766 611 1122 490 606 501 816 1169 586 681 449 888 522 402 270 337 419 379 415 722 12151
  2. Jumlah pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
  3. Pemilih Terdaftar dalam daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
  PR 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
  JML 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4
  4. Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/nama sejenis lainnya LK 1 1 2 1 0 0 1 9 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 6 0 24
  PR 2 1 1 0 0 0 3 13 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 10 0 31
  JML 3 2 3 1 0 0 4 22 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 16 0 55
  5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4+5) LK 368 316 552 234 301 257 409 589 310 343 222 431 263 198 139 170 202 196 212 373 6085
  PR 401 298 573 257 305 244 411 602 277 338 227 461 259 204 131 167 217 183 219 354 6128
  JML 769 614 1125 491 606 501 820 1191 587 681 449 892 522 402 270 337 419 379 431 727 12213
B. Pengguna Hak Pilih  
  1. Pengguna hak pilih dalam DPT LK 245 194 408 164 216 147 221 306 228 240 157 282 174 152 119 136 143 133 164 289 4118
  PR 289 179 435 185 228 136 229 287 225 258 162 308 182 165 108 133 168 144 161 278 4260
  JML 534 373 843 349 444 283 450 593 453 498 319 590 356 317 227 269 311 277 325 567 8378
  2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan(DPTb)/Pemilih dari TPS lain LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
  3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
  JML 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
  4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/Nama sejenis lainnya LK 1 1 2 1 0 0 1 9 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 6 0 24
  PR 2 1 1 0 0 0 3 13 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 10 0 31
  JML 3 2 3 1 0 0 4 22 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 16 0 55
  5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4) LK 246 195 410 165 216 147 222 315 228 240 157 285 174 152 119 136 143 133 170 290 4143
  PR 291 181 436 185 228 136 232 300 225 258 162 309 182 165 108 133 168 144 171 280 4294
  JML 537 376 846 350 444 283 454 615 453 498 319 594 356 317 227 269 311 277 341 570 8437

No. Uraian Rincian Perolehan Suara
II. Data Pengguna Surat Suara BANJANG PALANJUNGAN SARI LOKBANGKAI SUNGAI BAHADANGAN KARIAS DALAM RANTAU BUJUR KALUDAN KECIL KALUDAN BESAR PAWALUTAN KALINTAMUI BARINGIN PATARIKAN TELUK BULUH PANDULANGAN DANAU TERATI GARUNGGANG BARUH TABING MURUNG PADANG TELUK SARIKAT PULAU DAMAR Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% (2+3+4) 783 624 1148 501 620 512 834 1195 599 696 459 908 533 411 276 344 428 388 424 738 12421
2 Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
3 Jumlah surat suara yang tidak digunakan 246 248 302 151 175 229 380 580 146 198 140 314 177 94 49 75 117 111 83 168 3983
4 Jumlah surat suara digunakan 537 376 846 350 444 283 454 615 453 498 319 594 356 317 227 269 311 277 341 570 8437
 
No. Uraian Rincian Perolehan Suara
III. Data Suara Sah dan Tidak Sah BANJANG PALANJUNGAN SARI LOKBANGKAI SUNGAI BAHADANGAN KARIAS DALAM RANTAU BUJUR KALUDAN KECIL KALUDAN BESAR PAWALUTAN KALINTAMUI BARINGIN PATARIKAN TELUK BULUH PANDULANGAN DANAU TERATI GARUNGGANG BARUH TABING MURUNG PADANG TELUK SARIKAT PULAU DAMAR Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
1 Jumlah suara sah seluruh Calon Presiden dan Wakil Presiden 517 372 823 343 432 267 446 607 445 490 309 579 344 309 222 261 294 270 332 550 8212
2 Jumlah Suara tidak sah 20 4 23 7 12 16 8 8 8 8 10 15 12 8 5 8 17 7 9 20 225
3 Jumlah suara sah dan tidak sah 537 376 846 350 444 283 454 615 453 498 319 594 356 317 227 269 311 277 341 570 8437

No. Urut Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Rincian Jumlah Akhir
IV. Rincian Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden BANJANG PALANJUNGAN SARI LOKBANGKAI SUNGAI BAHADANGAN KARIAS DALAM RANTAU BUJUR KALUDAN KECIL KALUDAN BESAR PAWALUTAN KALINTAMUI BARINGIN PATARIKAN TELUK BULUH PANDULANGAN DANAU TERATI GARUNGGANG BARUH TABING MURUNG PADANG TELUK SARIKAT PULAU DAMAR
1 H. Prabowo Subianto - Ir. M. H. Hatta Rajasa 308 173 495 199 177 130 226 372 241 208 197 322 223 139 161 185 178 190 205 298 4627
2 Ir. H. Joko Widodo - Drs. H. M. Jusuf Kalla 209 199 328 144 255 137 220 235 204 282 112 257 121 170 61 76 116 80 127 252 3585
  Jumlah Suara Sah Calon Presiden dan Wakil Presiden 517 372 823 343 432 267 446 607 445 490 309 579 344 309 222 261 294 270 332 550 8212