Dokumen sudah diverifikasi


No. Uraian Rincian Perolehan Suara
I. Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih PALIMBANGAN TALUK HAUR TUHURAN TANGKAWANG WARINGIN PULANTANI TAMBAK SARI PANJI KERAMAT HAUR GADING JINGAH BUJUR SUNGAI BINUANG PIHAUNG SUNGAI LIMAS LOK SUGA BAYUR PALIMBANGAN SARI PALIMBANGAN GUSTI PANAWAKAN Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
A. Data Pemilih  
  1. Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 400 180 224 284 213 228 222 262 163 233 221 325 398 262 446 308 525 400 5294
  PR 442 189 264 308 252 271 240 316 210 265 233 378 386 291 471 322 611 427 5876
  JML 842 369 488 592 465 499 462 578 373 498 454 703 784 553 917 630 1136 827 11170
  2. Jumlah pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 0 0 1 0 0 1 6
  PR 2 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 7
  JML 2 0 0 0 0 2 1 0 1 1 0 3 1 0 1 0 0 1 13
  3. Pemilih Terdaftar dalam daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 3
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 3
  4. Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/nama sejenis lainnya LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0 1 0 3 0 9
  PR 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 4 0 0 0 1 1 0 10
  JML 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 8 0 0 1 1 4 0 19
  5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4+5) LK 400 180 224 284 213 228 223 262 164 234 222 331 398 264 448 308 528 401 5312
  PR 445 189 264 308 252 273 242 316 210 265 235 383 387 291 471 323 612 427 5893
  JML 845 369 488 592 465 501 465 578 374 499 457 714 785 555 919 631 1140 828 11205
B. Pengguna Hak Pilih  
  1. Pengguna hak pilih dalam DPT LK 250 113 129 176 156 117 147 164 115 170 154 244 267 164 366 209 333 230 3504
  PR 333 143 173 211 185 178 171 226 159 206 177 290 281 210 398 235 444 278 4298
  JML 583 256 302 387 341 295 318 390 274 376 331 534 548 374 764 444 777 508 7802
  2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan(DPTb)/Pemilih dari TPS lain LK 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 0 0 1 0 0 1 6
  PR 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 6
  JML 2 0 0 0 0 2 0 0 1 1 0 3 1 0 1 0 0 1 12
  3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/Nama sejenis lainnya LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0 1 0 3 0 9
  PR 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 4 0 0 0 1 1 0 10
  JML 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 8 0 0 1 1 4 0 19
  5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4) LK 250 113 129 176 156 117 147 164 116 171 155 250 267 164 368 209 336 231 3519
  PR 336 143 173 211 185 180 172 226 159 206 179 295 282 210 398 236 445 278 4314
  JML 586 256 302 387 341 297 319 390 275 377 334 545 549 374 766 445 781 509 7833

No. Uraian Rincian Perolehan Suara
II. Data Pengguna Surat Suara PALIMBANGAN TALUK HAUR TUHURAN TANGKAWANG WARINGIN PULANTANI TAMBAK SARI PANJI KERAMAT HAUR GADING JINGAH BUJUR SUNGAI BINUANG PIHAUNG SUNGAI LIMAS LOK SUGA BAYUR PALIMBANGAN SARI PALIMBANGAN GUSTI PANAWAKAN Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% (2+3+4) 860 377 499 605 475 510 472 591 382 509 464 719 801 566 936 644 1161 845 11416
2 Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Jumlah surat suara yang tidak digunakan 274 121 197 218 134 213 153 201 107 132 130 174 252 192 170 199 380 336 3583
4 Jumlah surat suara digunakan 586 256 302 387 341 297 319 390 275 377 334 545 549 374 766 445 781 509 7833
 
No. Uraian Rincian Perolehan Suara
III. Data Suara Sah dan Tidak Sah PALIMBANGAN TALUK HAUR TUHURAN TANGKAWANG WARINGIN PULANTANI TAMBAK SARI PANJI KERAMAT HAUR GADING JINGAH BUJUR SUNGAI BINUANG PIHAUNG SUNGAI LIMAS LOK SUGA BAYUR PALIMBANGAN SARI PALIMBANGAN GUSTI PANAWAKAN Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1 Jumlah suara sah seluruh Calon Presiden dan Wakil Presiden 579 247 287 373 325 293 310 374 271 365 326 522 514 366 750 437 760 492 7591
2 Jumlah Suara tidak sah 7 9 15 14 16 4 9 16 4 12 8 23 35 8 16 8 21 17 242
3 Jumlah suara sah dan tidak sah 586 256 302 387 341 297 319 390 275 377 334 545 549 374 766 445 781 509 7833

No. Urut Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Rincian Jumlah Akhir
IV. Rincian Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden PALIMBANGAN TALUK HAUR TUHURAN TANGKAWANG WARINGIN PULANTANI TAMBAK SARI PANJI KERAMAT HAUR GADING JINGAH BUJUR SUNGAI BINUANG PIHAUNG SUNGAI LIMAS LOK SUGA BAYUR PALIMBANGAN SARI PALIMBANGAN GUSTI PANAWAKAN
1 H. Prabowo Subianto - Ir. M. H. Hatta Rajasa 353 96 142 189 120 156 218 173 128 241 148 329 225 163 535 273 428 240 4157
2 Ir. H. Joko Widodo - Drs. H. M. Jusuf Kalla 226 151 145 184 205 137 92 201 143 124 178 193 289 203 215 164 332 252 3434
  Jumlah Suara Sah Calon Presiden dan Wakil Presiden 579 247 287 373 325 293 310 374 271 365 326 522 514 366 750 437 760 492 7591