Dokumen belum diverifikasi


No. Uraian Rincian Perolehan Suara
I. Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih HAPALAH TALAN BANGKILING RAYA BUNGIN HABAU HULU BATANG BANYU PURAI BANUA RANTAU HABAU BANUA LAWAS HARIANG PEMATANG SUNGAI DURIAN BANGKILING SUNGAI ANYAR Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
A. Data Pemilih  
  1. Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 388 335 351 272 464 186 544 576 646 574 637 509 305 503 484 6774
  PR 410 325 387 326 476 205 534 606 637 594 625 516 366 519 554 7080
  JML 798 660 738 598 940 391 1078 1182 1283 1168 1262 1025 671 1022 1038 13854
  2. Jumlah pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) LK 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
  PR 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
  JML 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3
  3. Pemilih Terdaftar dalam daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/nama sejenis lainnya LK 0 0 1 2 2 1 2 0 0 0 1 0 0 2 7 18
  PR 1 0 0 2 1 0 2 0 0 2 2 0 0 0 8 18
  JML 1 0 1 4 3 1 4 0 0 2 3 0 0 2 15 36
  5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4+5) LK 388 335 352 274 466 187 547 576 646 574 638 509 305 505 491 6793
  PR 411 325 387 328 477 205 538 606 637 596 627 516 366 519 562 7100
  JML 799 660 739 602 943 392 1085 1182 1283 1170 1265 1025 671 1024 1053 13893
B. Pengguna Hak Pilih  
  1. Pengguna hak pilih dalam DPT LK 205 200 214 153 260 137 339 390 340 355 444 338 211 310 316 4212
  PR 265 229 281 230 308 166 361 426 429 395 474 386 283 360 388 4981
  JML 470 429 495 383 568 303 700 816 769 750 918 724 494 670 704 9193
  2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan(DPTb)/Pemilih dari TPS lain LK 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
  PR 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
  JML 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3
  3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/Nama sejenis lainnya LK 0 0 1 2 2 1 2 0 0 0 1 0 0 2 7 18
  PR 1 0 0 2 1 0 2 0 0 2 2 0 0 0 8 18
  JML 1 0 1 4 3 1 4 0 0 2 3 0 0 2 15 36
  5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4) LK 205 200 215 155 262 138 342 390 340 355 445 338 211 312 323 4231
  PR 266 229 281 232 309 166 365 426 429 397 476 386 283 360 396 5001
  JML 471 429 496 387 571 304 707 816 769 752 921 724 494 672 719 9232

No. Uraian Rincian Perolehan Suara
II. Data Pengguna Surat Suara HAPALAH TALAN BANGKILING RAYA BUNGIN HABAU HULU BATANG BANYU PURAI BANUA RANTAU HABAU BANUA LAWAS HARIANG PEMATANG SUNGAI DURIAN BANGKILING SUNGAI ANYAR Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% (2+3+4) 815 674 754 611 960 399 1101 1207 1309 1194 1289 1047 686 1044 1060 14150
2 Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Jumlah surat suara yang tidak digunakan 344 245 258 224 389 95 394 391 540 442 368 323 192 372 341 4918
4 Jumlah surat suara digunakan 471 429 496 387 571 304 707 816 769 752 921 724 494 672 719 9232
 
No. Uraian Rincian Perolehan Suara
III. Data Suara Sah dan Tidak Sah HAPALAH TALAN BANGKILING RAYA BUNGIN HABAU HULU BATANG BANYU PURAI BANUA RANTAU HABAU BANUA LAWAS HARIANG PEMATANG SUNGAI DURIAN BANGKILING SUNGAI ANYAR Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 Jumlah suara sah seluruh Calon Presiden dan Wakil Presiden 453 418 488 377 559 298 684 795 747 742 892 702 488 659 706 9008
2 Jumlah Suara tidak sah 18 11 8 10 12 6 23 21 22 10 29 22 6 13 13 224
3 Jumlah suara sah dan tidak sah 471 429 496 387 571 304 707 816 769 752 921 724 494 672 719 9232

No. Urut Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Rincian Jumlah Akhir
IV. Rincian Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden HAPALAH TALAN BANGKILING RAYA BUNGIN HABAU HULU BATANG BANYU PURAI BANUA RANTAU HABAU BANUA LAWAS HARIANG PEMATANG SUNGAI DURIAN BANGKILING SUNGAI ANYAR
1 H. Prabowo Subianto - Ir. M. H. Hatta Rajasa 274 248 388 246 292 104 472 596 486 513 502 386 289 495 543 5834
2 Ir. H. Joko Widodo - Drs. H. M. Jusuf Kalla 179 170 100 131 267 194 212 199 261 229 390 316 199 164 163 3174
  Jumlah Suara Sah Calon Presiden dan Wakil Presiden 453 418 488 377 559 298 684 795 747 742 892 702 488 659 706 9008