Dokumen belum diverifikasi


No. Uraian Rincian Perolehan Suara
I. Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih MUARA NINIAN LALAYAU MIHU HUKAI TAWAHAN GULINGGANG MUNGKUR UYAM PANIMBAAN WONOREJO MARIAS PAMURUS TELUK BAYUR HAMARUNG JUAI BUNTU KARAU BATA GALUMBANG SUNGAI BATUNG SIRAP TIGARUN SUMBER REJEKI Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
A. Data Pemilih  
  1. Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 252 388 271 274 302 240 255 94 277 237 131 270 297 208 497 159 234 288 352 145 733 5904
  PR 293 379 259 287 288 267 275 88 209 233 129 299 296 227 503 176 253 302 350 125 642 5880
  JML 545 767 530 561 590 507 530 182 486 470 260 569 593 435 1000 335 487 590 702 270 1375 11784
  2. Jumlah pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 3
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 4
  3. Pemilih Terdaftar dalam daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 6 0 0 9 21
  PR 0 0 1 0 0 5 0 0 1 0 0 0 1 0 2 0 2 3 0 0 5 20
  JML 0 0 1 0 0 8 0 0 2 0 0 0 1 0 3 0 3 9 0 0 14 41
  4. Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/nama sejenis lainnya LK 4 4 0 1 7 1 10 0 0 2 0 0 1 0 1 0 1 0 2 1 0 35
  PR 0 2 0 1 5 1 11 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 2 0 0 26
  JML 4 6 0 2 12 2 21 1 0 2 0 0 1 0 2 0 2 1 4 1 0 61
  5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4+5) LK 256 392 271 275 309 244 265 94 279 239 131 270 299 208 499 159 236 294 354 146 743 5963
  PR 293 381 260 288 293 273 286 89 210 233 129 299 298 227 506 176 256 306 352 125 647 5927
  JML 549 773 531 563 602 517 551 183 489 472 260 569 597 435 1005 335 492 600 706 271 1390 11890
B. Pengguna Hak Pilih  
  1. Pengguna hak pilih dalam DPT LK 186 282 182 210 200 163 196 73 154 176 85 214 238 152 371 116 183 195 274 88 553 4291
  PR 219 259 197 220 208 172 206 62 115 188 101 247 240 173 395 128 201 219 268 82 515 4415
  JML 405 541 379 430 408 335 402 135 269 364 186 461 478 325 766 244 384 414 542 170 1068 8706
  2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan(DPTb)/Pemilih dari TPS lain LK 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 3
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 4
  3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 6 0 0 8 19
  PR 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 1 0 2 0 2 3 0 0 4 15
  JML 0 0 0 0 0 5 0 0 2 0 0 0 1 0 3 0 2 9 0 0 12 34
  4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/Nama sejenis lainnya LK 3 4 0 1 7 1 10 0 0 2 0 0 1 0 1 0 1 0 2 1 0 34
  PR 0 2 0 1 5 1 11 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 2 0 0 25
  JML 3 6 0 2 12 2 21 0 0 2 0 0 1 0 2 0 2 1 4 1 0 59
  5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4) LK 189 286 182 211 207 167 206 73 156 178 85 214 240 152 373 116 184 201 276 89 562 4347
  PR 219 261 197 221 213 175 217 62 116 188 101 247 242 173 398 128 204 223 270 82 519 4456
  JML 408 547 379 432 420 342 423 135 272 366 186 461 482 325 771 244 388 424 546 171 1081 8803

No. Uraian Rincian Perolehan Suara
II. Data Pengguna Surat Suara MUARA NINIAN LALAYAU MIHU HUKAI TAWAHAN GULINGGANG MUNGKUR UYAM PANIMBAAN WONOREJO MARIAS PAMURUS TELUK BAYUR HAMARUNG JUAI BUNTU KARAU BATA GALUMBANG SUNGAI BATUNG SIRAP TIGARUN SUMBER REJEKI Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% (2+3+4) 557 784 541 573 603 518 542 186 497 480 266 581 606 444 1022 342 497 603 717 276 1404 12039
2 Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 13 19
3 Jumlah surat suara yang tidak digunakan 149 232 162 141 183 176 119 51 225 114 80 120 124 119 251 98 109 178 171 105 310 3217
4 Jumlah surat suara digunakan 408 547 379 432 420 342 423 135 272 366 186 461 482 325 771 244 388 424 546 171 1081 8803
 
No. Uraian Rincian Perolehan Suara
III. Data Suara Sah dan Tidak Sah MUARA NINIAN LALAYAU MIHU HUKAI TAWAHAN GULINGGANG MUNGKUR UYAM PANIMBAAN WONOREJO MARIAS PAMURUS TELUK BAYUR HAMARUNG JUAI BUNTU KARAU BATA GALUMBANG SUNGAI BATUNG SIRAP TIGARUN SUMBER REJEKI Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
1 Jumlah suara sah seluruh Calon Presiden dan Wakil Presiden 397 538 370 416 413 321 416 131 271 350 179 453 466 318 754 239 382 411 530 170 1073 8598
2 Jumlah Suara tidak sah 11 9 9 16 7 21 7 4 1 16 7 8 16 7 17 5 6 13 16 1 8 205
3 Jumlah suara sah dan tidak sah 408 547 379 432 420 342 423 135 272 366 186 461 482 325 771 244 388 424 546 171 1081 8803

No. Urut Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Rincian Jumlah Akhir
IV. Rincian Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden MUARA NINIAN LALAYAU MIHU HUKAI TAWAHAN GULINGGANG MUNGKUR UYAM PANIMBAAN WONOREJO MARIAS PAMURUS TELUK BAYUR HAMARUNG JUAI BUNTU KARAU BATA GALUMBANG SUNGAI BATUNG SIRAP TIGARUN SUMBER REJEKI
1 H. Prabowo Subianto - Ir. M. H. Hatta Rajasa 228 178 126 239 162 105 264 63 103 211 59 278 233 161 365 81 221 220 211 113 391 4012
2 Ir. H. Joko Widodo - Drs. H. M. Jusuf Kalla 169 360 244 177 251 216 152 68 168 139 120 175 233 157 389 158 161 191 319 57 682 4586
  Jumlah Suara Sah Calon Presiden dan Wakil Presiden 397 538 370 416 413 321 416 131 271 350 179 453 466 318 754 239 382 411 530 170 1073 8598