Dokumen belum diverifikasi


No. Uraian Rincian Perolehan Suara
I. Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih TARIWIN HAMPA RAYA GUNUNG MANAU GUHA KARUH BAKUNG BANUA HANYAR TIMBUN TULANG TELUK MESJID BUNGUR MAMPARI MANTIMIN RIWA BATUMANDI PELAJAU MUNJUNG LOK BATU KASAI Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
A. Data Pemilih  
  1. Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 222 328 308 315 357 260 444 297 393 267 471 424 515 654 342 379 253 160 6389
  PR 238 320 308 307 342 273 427 286 370 273 495 462 487 622 330 386 283 163 6372
  JML 460 648 616 622 699 533 871 583 763 540 966 886 1002 1276 672 765 536 323 12761
  2. Jumlah pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 3 5
  PR 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 2 7
  JML 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 5 12
  3. Pemilih Terdaftar dalam daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
  4. Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/nama sejenis lainnya LK 0 1 0 1 0 1 0 0 8 1 1 1 2 2 2 0 0 2 22
  PR 1 2 1 0 0 2 1 0 6 0 1 1 2 7 2 1 0 0 27
  JML 1 3 1 1 0 3 1 0 14 1 2 2 4 9 4 1 0 2 49
  5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4+5) LK 222 329 308 316 357 261 444 297 401 268 475 425 517 656 344 379 253 165 6417
  PR 239 324 309 307 342 275 428 286 376 273 500 463 489 629 332 387 283 165 6407
  JML 461 653 617 623 699 536 872 583 777 541 975 888 1006 1285 676 766 536 330 12824
B. Pengguna Hak Pilih  
  1. Pengguna hak pilih dalam DPT LK 163 249 229 216 283 222 296 224 308 188 328 303 370 474 252 261 185 137 4688
  PR 167 263 249 203 299 216 309 244 292 224 372 343 395 475 253 275 217 147 4943
  JML 330 512 478 419 582 438 605 468 600 412 700 646 765 949 505 536 402 284 9631
  2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan(DPTb)/Pemilih dari TPS lain LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 3 5
  PR 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 2 7
  JML 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 5 12
  3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
  4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/Nama sejenis lainnya LK 0 1 0 1 0 1 0 0 8 1 1 1 2 2 2 0 0 2 22
  PR 1 2 1 0 0 2 1 0 6 0 1 1 2 7 2 1 0 0 27
  JML 1 3 1 1 0 3 1 0 14 1 2 2 4 9 4 1 0 2 49
  5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4) LK 163 250 229 217 283 223 296 224 316 189 332 304 372 476 254 261 185 142 4716
  PR 168 267 250 203 299 218 310 244 298 224 377 344 397 482 255 276 217 149 4978
  JML 331 517 479 420 582 441 606 468 614 413 709 648 769 958 509 537 402 291 9694

No. Uraian Rincian Perolehan Suara
II. Data Pengguna Surat Suara TARIWIN HAMPA RAYA GUNUNG MANAU GUHA KARUH BAKUNG BANUA HANYAR TIMBUN TULANG TELUK MESJID BUNGUR MAMPARI MANTIMIN RIWA BATUMANDI PELAJAU MUNJUNG LOK BATU KASAI Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% (2+3+4) 470 662 629 635 714 545 890 595 780 551 987 905 1024 1305 687 782 548 330 13039
2 Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
3 Jumlah surat suara yang tidak digunakan 139 145 150 215 132 104 284 125 166 138 278 257 255 347 178 245 146 39 3343
4 Jumlah surat suara digunakan 331 517 479 420 582 441 606 468 614 413 709 648 769 958 509 537 402 291 9694
 
No. Uraian Rincian Perolehan Suara
III. Data Suara Sah dan Tidak Sah TARIWIN HAMPA RAYA GUNUNG MANAU GUHA KARUH BAKUNG BANUA HANYAR TIMBUN TULANG TELUK MESJID BUNGUR MAMPARI MANTIMIN RIWA BATUMANDI PELAJAU MUNJUNG LOK BATU KASAI Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1 Jumlah suara sah seluruh Calon Presiden dan Wakil Presiden 315 504 468 392 565 433 585 447 577 398 701 620 744 941 497 525 397 284 9393
2 Jumlah Suara tidak sah 16 13 11 28 17 8 21 21 37 15 8 28 25 17 12 12 5 7 301
3 Jumlah suara sah dan tidak sah 331 517 479 420 582 441 606 468 614 413 709 648 769 958 509 537 402 291 9694

No. Urut Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Rincian Jumlah Akhir
IV. Rincian Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden TARIWIN HAMPA RAYA GUNUNG MANAU GUHA KARUH BAKUNG BANUA HANYAR TIMBUN TULANG TELUK MESJID BUNGUR MAMPARI MANTIMIN RIWA BATUMANDI PELAJAU MUNJUNG LOK BATU KASAI
1 H. Prabowo Subianto - Ir. M. H. Hatta Rajasa 227 254 273 160 247 191 303 270 250 185 286 305 294 435 315 336 239 139 4709
2 Ir. H. Joko Widodo - Drs. H. M. Jusuf Kalla 88 250 195 232 318 242 282 177 327 213 415 315 450 506 182 189 158 145 4684
  Jumlah Suara Sah Calon Presiden dan Wakil Presiden 315 504 468 392 565 433 585 447 577 398 701 620 744 941 497 525 397 284 9393