Dokumen belum diverifikasi


No. Uraian Rincian Perolehan Suara
I. Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih BATU PIRING LINGSIR TELAGA PURUN MURUNG JAMBU HALUBAU UTARA MARADAP BUNGIN MURUNG ABUIN BINJAI HALUBAU GALUMBANG PANGGUNG BARUH BAHINU DALAM INAN BARUH BAHINU LUAR TARANGAN Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
A. Data Pemilih  
  1. Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 1665 228 178 89 117 187 246 198 174 187 237 193 266 224 147 88 4424
  PR 1703 237 176 102 132 192 250 199 148 180 212 195 294 216 150 84 4470
  JML 3368 465 354 191 249 379 496 397 322 367 449 388 560 440 297 172 8894
  2. Jumlah pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) LK 22 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23
  PR 18 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
  JML 40 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43
  3. Pemilih Terdaftar dalam daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 13 6 0 1 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 23
  PR 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 11
  JML 19 10 0 1 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 34
  4. Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/nama sejenis lainnya LK 23 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 24
  PR 22 0 0 0 0 1 0 2 3 0 0 0 0 1 0 0 29
  JML 45 0 0 0 0 1 0 3 3 0 0 0 0 1 0 0 53
  5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4+5) LK 1723 234 178 90 118 187 248 199 174 187 238 193 266 224 147 88 4494
  PR 1749 241 176 102 133 193 251 201 151 180 213 195 294 217 150 84 4530
  JML 3472 475 354 192 251 380 499 400 325 367 451 388 560 441 297 172 9024
B. Pengguna Hak Pilih  
  1. Pengguna hak pilih dalam DPT LK 1151 178 150 68 105 151 197 151 125 144 162 143 233 186 127 70 3341
  PR 1221 187 144 80 109 163 208 162 126 144 164 156 227 183 133 71 3478
  JML 2372 365 294 148 214 314 405 313 251 288 326 299 460 369 260 141 6819
  2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan(DPTb)/Pemilih dari TPS lain LK 19 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
  PR 16 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
  JML 35 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38
  3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 10 5 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
  PR 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
  JML 12 8 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23
  4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/Nama sejenis lainnya LK 23 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 24
  PR 22 0 0 0 0 1 0 2 3 0 0 0 0 1 0 0 29
  JML 45 0 0 0 0 1 0 3 3 0 0 0 0 1 0 0 53
  5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4) LK 1203 183 150 69 106 151 199 152 125 144 162 143 233 186 127 70 3403
  PR 1261 190 144 80 110 164 209 164 129 144 164 156 227 184 133 71 3530
  JML 2464 373 294 149 216 315 408 316 254 288 326 299 460 370 260 141 6933

No. Uraian Rincian Perolehan Suara
II. Data Pengguna Surat Suara BATU PIRING LINGSIR TELAGA PURUN MURUNG JAMBU HALUBAU UTARA MARADAP BUNGIN MURUNG ABUIN BINJAI HALUBAU GALUMBANG PANGGUNG BARUH BAHINU DALAM INAN BARUH BAHINU LUAR TARANGAN Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% (2+3+4) 3441 475 362 195 254 388 507 406 329 375 459 397 572 450 304 176 9090
2 Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Jumlah surat suara yang tidak digunakan 977 102 68 46 38 73 99 90 75 87 133 98 112 80 44 35 2157
4 Jumlah surat suara digunakan 2464 373 294 149 216 315 408 316 254 288 326 299 460 370 260 141 6933
 
No. Uraian Rincian Perolehan Suara
III. Data Suara Sah dan Tidak Sah BATU PIRING LINGSIR TELAGA PURUN MURUNG JAMBU HALUBAU UTARA MARADAP BUNGIN MURUNG ABUIN BINJAI HALUBAU GALUMBANG PANGGUNG BARUH BAHINU DALAM INAN BARUH BAHINU LUAR TARANGAN Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1 Jumlah suara sah seluruh Calon Presiden dan Wakil Presiden 2411 371 282 143 206 304 399 305 232 273 314 291 437 362 254 140 6724
2 Jumlah Suara tidak sah 53 2 12 6 10 11 9 11 22 15 12 8 23 8 6 1 209
3 Jumlah suara sah dan tidak sah 2464 373 294 149 216 315 408 316 254 288 326 299 460 370 260 141 6933

No. Urut Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Rincian Jumlah Akhir
IV. Rincian Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden BATU PIRING LINGSIR TELAGA PURUN MURUNG JAMBU HALUBAU UTARA MARADAP BUNGIN MURUNG ABUIN BINJAI HALUBAU GALUMBANG PANGGUNG BARUH BAHINU DALAM INAN BARUH BAHINU LUAR TARANGAN
1 H. Prabowo Subianto - Ir. M. H. Hatta Rajasa 1357 186 222 78 86 155 214 199 143 137 124 169 289 191 120 91 3761
2 Ir. H. Joko Widodo - Drs. H. M. Jusuf Kalla 1054 185 60 65 120 149 185 106 89 136 190 122 148 171 134 49 2963
  Jumlah Suara Sah Calon Presiden dan Wakil Presiden 2411 371 282 143 206 304 399 305 232 273 314 291 437 362 254 140 6724