Dokumen belum diverifikasi


No. Uraian Rincian Perolehan Suara
I. Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih KERTAK BARU ILIR PEKAPURAN LAUT SUNGAI BARU MELAYU GADANG SEBERANG MESJID PASAR LAMA ANTASAN BESAR TELUK DALAM MAWAR KERTAK BARU ULU KELAYAN LUAR Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
A. Data Pemilih  
  1. Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 1319 2368 2840 3755 3793 2562 2783 2689 10095 2047 756 1837 36844
  PR 1332 2423 2908 3791 3799 2585 2980 2840 10467 2221 770 1819 37935
  JML 2651 4791 5748 7546 7592 5147 5763 5529 20562 4268 1526 3656 74779
  2. Jumlah pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) LK 11 0 11 42 6 14 6 18 49 13 12 0 182
  PR 2 0 2 41 3 10 7 19 46 17 9 1 157
  JML 13 0 13 83 9 24 13 37 95 30 21 1 339
  3. Pemilih Terdaftar dalam daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 1 0 0 0 55 0 0 0 56
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 54 0 0 0 54
  JML 0 0 0 0 1 0 0 0 109 0 0 0 110
  4. Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/nama sejenis lainnya LK 58 49 98 102 67 57 70 192 190 50 78 33 1044
  PR 38 64 109 88 50 31 124 234 221 43 49 29 1080
  JML 96 113 207 190 117 88 194 426 411 93 127 62 2124
  5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4+5) LK 1388 2417 2949 3899 3867 2633 2859 2899 10389 2110 846 1870 38126
  PR 1372 2487 3019 3920 3852 2626 3111 3093 10788 2281 828 1849 39226
  JML 2760 4904 5968 7819 7719 5259 5970 5992 21177 4391 1674 3719 77352
B. Pengguna Hak Pilih  
  1. Pengguna hak pilih dalam DPT LK 749 1315 1510 2265 1798 1664 1711 1478 6421 1352 454 1208 21925
  PR 834 1389 1581 2431 1851 1840 1977 1567 7007 1586 404 1211 23678
  JML 1583 2704 3091 4696 3649 3504 3688 3045 13428 2938 858 2419 45603
  2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan(DPTb)/Pemilih dari TPS lain LK 11 0 11 8 3 13 4 18 44 13 12 0 137
  PR 2 0 2 4 1 9 6 19 44 17 9 1 114
  JML 13 0 13 12 4 22 10 37 88 30 21 1 251
  3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 1 0 0 0 29 0 0 0 30
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 20
  JML 0 0 0 0 1 0 0 0 49 0 0 0 50
  4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/Nama sejenis lainnya LK 58 49 84 102 65 57 70 192 190 50 78 33 1028
  PR 38 64 98 88 50 31 124 234 221 43 49 29 1069
  JML 96 113 182 190 115 88 194 426 411 93 127 62 2097
  5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4) LK 818 1364 1605 2375 1867 1734 1785 1688 6684 1415 544 1241 23120
  PR 874 1453 1681 2523 1902 1880 2107 1820 7292 1646 462 1241 24881
  JML 1692 2817 3286 4898 3769 3614 3892 3508 13976 3061 1006 2482 48001

No. Uraian Rincian Perolehan Suara
II. Data Pengguna Surat Suara KERTAK BARU ILIR PEKAPURAN LAUT SUNGAI BARU MELAYU GADANG SEBERANG MESJID PASAR LAMA ANTASAN BESAR TELUK DALAM MAWAR KERTAK BARU ULU KELAYAN LUAR Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% (2+3+4) 2707 4891 5869 7706 7751 5255 5885 5647 20996 4358 1558 3733 76356
2 Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos 0 1 12 6 0 12 4 3 0 0 0 0 38
3 Jumlah surat suara yang tidak digunakan 1015 2073 2571 2802 3982 1629 1989 2136 7020 1297 552 1251 28317
4 Jumlah surat suara digunakan 1692 2817 3286 4898 3769 3614 3892 3508 13976 3061 1006 2482 48001
 
No. Uraian Rincian Perolehan Suara
III. Data Suara Sah dan Tidak Sah KERTAK BARU ILIR PEKAPURAN LAUT SUNGAI BARU MELAYU GADANG SEBERANG MESJID PASAR LAMA ANTASAN BESAR TELUK DALAM MAWAR KERTAK BARU ULU KELAYAN LUAR Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 Jumlah suara sah seluruh Calon Presiden dan Wakil Presiden 1670 2753 3235 4836 3473 3545 3825 3460 13509 3010 994 2443 46753
2 Jumlah Suara tidak sah 22 64 51 62 296 69 67 48 467 51 12 39 1248
3 Jumlah suara sah dan tidak sah 1692 2817 3286 4898 3769 3614 3892 3508 13976 3061 1006 2482 48001

No. Urut Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Rincian Jumlah Akhir
IV. Rincian Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden KERTAK BARU ILIR PEKAPURAN LAUT SUNGAI BARU MELAYU GADANG SEBERANG MESJID PASAR LAMA ANTASAN BESAR TELUK DALAM MAWAR KERTAK BARU ULU KELAYAN LUAR
1 H. Prabowo Subianto - Ir. M. H. Hatta Rajasa 606 1389 1487 1989 1674 1846 2153 1682 6691 1430 391 923 22261
2 Ir. H. Joko Widodo - Drs. H. M. Jusuf Kalla 1064 1364 1748 2847 1799 1699 1672 1778 6818 1580 603 1520 24492
  Jumlah Suara Sah Calon Presiden dan Wakil Presiden 1670 2753 3235 4836 3473 3545 3825 3460 13509 3010 994 2443 46753