Dokumen sudah diverifikasi


No. Uraian Rincian Perolehan Suara
I. Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih LONG IKIS BUKITSALOKA KRAYAN SENTOSA KRAYAN MAKMUR KAYUNGO SARI KRAYAN BAHAGIA SAWIT JAYA SEKUROU JAYA KERTA BHAKTI ADANG JAYA TAJER MULYA BREWE KRAYAN JAYA LONG GELANG MUARA ADANG TELUKWARU TAJUR SAMUNTAI LOMBOK PAIT OLUNG KAYUNGO JEMPARING TIWEI BELIMBING ATANG PAIT Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
A. Data Pemilih  
  1. Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 527 458 549 341 826 740 887 498 588 184 637 112 403 179 772 328 1174 1729 708 1625 662 328 690 241 372 293 15851
  PR 515 431 497 298 718 662 812 453 523 151 572 90 349 145 776 293 1050 1500 667 1527 580 283 594 233 282 281 14282
  JML 1042 889 1046 639 1544 1402 1699 951 1111 335 1209 202 752 324 1548 621 2224 3229 1375 3152 1242 611 1284 474 654 574 30133
  2. Jumlah pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) LK 0 0 0 0 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 4 0 2 0 29 0 0 1 0 0 0 41
  PR 0 0 0 0 2 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 29
  JML 0 0 0 0 5 0 3 0 2 0 0 0 0 0 0 8 0 2 0 49 0 0 1 0 0 0 70
  3. Pemilih Terdaftar dalam daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 5 0 0 0 0 0 5 10 1 5 0 0 0 0 5 0 0 0 0 151 0 10 0 192
  PR 0 0 0 3 0 0 0 0 0 5 5 1 3 0 0 0 0 8 0 0 0 0 94 0 6 0 125
  JML 0 0 0 8 0 0 0 0 0 10 15 2 8 0 0 0 0 13 0 0 0 0 245 0 16 0 317
  4. Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/nama sejenis lainnya LK 8 0 5 2 8 4 18 5 7 0 6 0 2 14 0 0 0 41 4 34 0 18 2 0 16 25 219
  PR 11 0 8 3 3 4 18 6 12 0 5 0 2 8 0 0 0 35 4 21 2 5 3 0 13 18 181
  JML 19 0 13 5 11 8 36 11 19 0 11 0 4 22 0 0 0 76 8 55 2 23 5 0 29 43 400
  5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4+5) LK 535 458 554 348 837 744 906 503 596 189 653 113 410 193 772 332 1174 1777 712 1688 662 346 844 241 398 318 16303
  PR 526 431 505 304 723 666 832 459 536 156 582 91 354 153 776 297 1050 1543 671 1568 582 288 691 233 301 299 14617
  JML 1061 889 1059 652 1560 1410 1738 962 1132 345 1235 204 764 346 1548 629 2224 3320 1383 3256 1244 634 1535 474 699 617 30920
B. Pengguna Hak Pilih  
  1. Pengguna hak pilih dalam DPT LK 359 320 317 262 398 480 619 366 444 128 489 87 278 139 280 227 736 1211 466 937 438 219 361 175 193 177 10106
  PR 366 287 332 225 378 471 614 350 408 109 480 76 266 112 251 211 705 1070 437 959 415 196 354 164 143 170 9549
  JML 725 607 649 487 776 951 1233 716 852 237 969 163 544 251 531 438 1441 2281 903 1896 853 415 715 339 336 347 19655
  2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan(DPTb)/Pemilih dari TPS lain LK 0 0 0 0 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 4 0 2 0 29 0 0 1 0 0 0 41
  PR 0 0 0 0 2 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 29
  JML 0 0 0 0 5 0 3 0 2 0 0 0 0 0 0 8 0 2 0 49 0 0 1 0 0 0 70
  3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 4 0 30
  PR 0 0 0 1 0 0 0 0 0 4 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 2 0 20
  JML 0 0 0 1 0 0 0 0 0 9 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 0 6 0 50
  4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/Nama sejenis lainnya LK 8 0 5 2 8 4 18 5 7 0 6 0 2 14 0 0 0 41 4 34 0 18 2 0 16 25 219
  PR 11 0 8 3 3 4 18 6 12 0 5 0 2 8 0 0 0 35 4 21 2 5 3 0 13 18 181
  JML 19 0 13 5 11 8 36 11 19 0 11 0 4 22 0 0 0 76 8 55 2 23 5 0 29 43 400
  5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4) LK 367 320 322 264 409 484 638 371 452 133 497 87 281 153 280 231 736 1254 470 1000 438 237 382 175 213 202 10396
  PR 377 287 340 229 383 475 634 356 421 113 487 76 271 120 251 215 705 1105 441 1000 417 201 365 164 158 188 9779
  JML 744 607 662 493 792 959 1272 727 873 246 984 163 552 273 531 446 1441 2359 911 2000 855 438 747 339 371 390 20175

No. Uraian Rincian Perolehan Suara
II. Data Pengguna Surat Suara LONG IKIS BUKITSALOKA KRAYAN SENTOSA KRAYAN MAKMUR KAYUNGO SARI KRAYAN BAHAGIA SAWIT JAYA SEKUROU JAYA KERTA BHAKTI ADANG JAYA TAJER MULYA BREWE KRAYAN JAYA LONG GELANG MUARA ADANG TELUKWARU TAJUR SAMUNTAI LOMBOK PAIT OLUNG KAYUNGO JEMPARING TIWEI BELIMBING ATANG PAIT Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% (2+3+4) 1064 908 1068 653 1577 1432 1735 972 1135 343 1235 206 768 331 1581 635 2271 3300 1404 3221 1269 624 1313 484 668 587 30784
2 Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 5
3 Jumlah surat suara yang tidak digunakan 320 301 406 160 785 473 463 245 262 96 251 43 216 58 1050 189 830 941 493 1218 414 186 565 145 297 197 10604
4 Jumlah surat suara digunakan 744 607 662 493 792 959 1272 727 873 246 984 163 552 273 531 446 1441 2359 911 2000 855 438 747 339 371 390 20175
 
No. Uraian Rincian Perolehan Suara
III. Data Suara Sah dan Tidak Sah LONG IKIS BUKITSALOKA KRAYAN SENTOSA KRAYAN MAKMUR KAYUNGO SARI KRAYAN BAHAGIA SAWIT JAYA SEKUROU JAYA KERTA BHAKTI ADANG JAYA TAJER MULYA BREWE KRAYAN JAYA LONG GELANG MUARA ADANG TELUKWARU TAJUR SAMUNTAI LOMBOK PAIT OLUNG KAYUNGO JEMPARING TIWEI BELIMBING ATANG PAIT Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
1 Jumlah suara sah seluruh Calon Presiden dan Wakil Presiden 738 607 658 492 790 952 1264 725 867 243 975 161 552 269 529 441 1436 2348 906 1985 848 434 743 338 366 389 20056
2 Jumlah Suara tidak sah 6 0 4 1 2 7 8 2 6 3 9 2 0 4 2 5 5 11 5 15 7 4 4 1 5 1 119
3 Jumlah suara sah dan tidak sah 744 607 662 493 792 959 1272 727 873 246 984 163 552 273 531 446 1441 2359 911 2000 855 438 747 339 371 390 20175

No. Urut Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Rincian Jumlah Akhir
IV. Rincian Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden LONG IKIS BUKITSALOKA KRAYAN SENTOSA KRAYAN MAKMUR KAYUNGO SARI KRAYAN BAHAGIA SAWIT JAYA SEKUROU JAYA KERTA BHAKTI ADANG JAYA TAJER MULYA BREWE KRAYAN JAYA LONG GELANG MUARA ADANG TELUKWARU TAJUR SAMUNTAI LOMBOK PAIT OLUNG KAYUNGO JEMPARING TIWEI BELIMBING ATANG PAIT
1 H. Prabowo Subianto - Ir. M. H. Hatta Rajasa 428 136 198 227 201 597 468 316 268 57 402 15 302 54 217 209 642 1302 395 876 327 145 317 142 87 188 8516
2 Ir. H. Joko Widodo - Drs. H. M. Jusuf Kalla 310 471 460 265 589 355 796 409 599 186 573 146 250 215 312 232 794 1046 511 1109 521 289 426 196 279 201 11540
  Jumlah Suara Sah Calon Presiden dan Wakil Presiden 738 607 658 492 790 952 1264 725 867 243 975 161 552 269 529 441 1436 2348 906 1985 848 434 743 338 366 389 20056