Dokumen sudah diverifikasi


No. Uraian Rincian Perolehan Suara
I. Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih LONG KALI MENDIK KARYA MENDIK BHAKTI SEBAKUNG TAKA PETIKU SEBAKUNG MAKMUR MARUAT MUARAADANG II MAKMUR JAYA GUNUNGPUTAR MENDIK MAKMUR KEPALA TELAKE MUARALEMBAKAN MUARATELAKE SEMBAKUNG BENTE TUALAN MENDIK MUNGGU MUARAPIAS MUARATOYU PERKUWEN PINANG JATUS PUTANG Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
A. Data Pemilih  
  1. Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 2019 348 356 468 275 121 387 35 621 263 380 82 203 813 441 693 1179 284 196 249 101 136 294 9944
  PR 1818 333 265 389 265 106 359 30 524 225 346 54 162 793 390 485 1092 242 169 197 87 96 278 8705
  JML 3837 681 621 857 540 227 746 65 1145 488 726 136 365 1606 831 1178 2271 526 365 446 188 232 572 18649
  2. Jumlah pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) LK 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 6
  PR 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2
  JML 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 2 0 0 8
  3. Pemilih Terdaftar dalam daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 10
  PR 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 9
  JML 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0 0 0 0 0 0 19
  4. Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/nama sejenis lainnya LK 44 2 3 0 0 0 0 0 14 3 2 0 4 0 6 12 21 3 5 18 1 1 0 139
  PR 35 1 2 0 0 0 1 0 8 5 2 0 5 0 2 2 10 0 1 4 1 1 0 80
  JML 79 3 5 0 0 0 1 0 22 8 4 0 9 0 8 14 31 3 6 22 2 2 0 219
  5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4+5) LK 2063 350 361 468 275 121 387 36 635 266 382 82 207 814 449 705 1209 287 201 267 103 137 294 10099
  PR 1853 334 267 389 265 106 361 31 532 230 348 54 167 793 392 487 1110 242 170 201 89 97 278 8796
  JML 3916 684 628 857 540 227 748 67 1167 496 730 136 374 1607 841 1192 2319 529 371 468 192 234 572 18895
B. Pengguna Hak Pilih  
  1. Pengguna hak pilih dalam DPT LK 1156 259 232 325 164 71 247 25 470 205 296 68 144 476 225 275 828 231 167 172 67 107 222 6432
  PR 1132 245 189 293 137 66 245 24 406 172 274 46 126 486 205 213 746 170 126 136 55 68 190 5750
  JML 2288 504 421 618 301 137 492 49 876 377 570 114 270 962 430 488 1574 401 293 308 122 175 412 12182
  2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan(DPTb)/Pemilih dari TPS lain LK 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 6
  PR 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2
  JML 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 2 0 0 8
  3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/Nama sejenis lainnya LK 44 2 3 0 0 0 0 0 14 3 2 0 4 0 6 12 21 3 5 18 1 1 0 139
  PR 35 1 2 0 0 0 1 0 8 5 2 0 5 0 2 2 10 0 1 4 1 1 0 80
  JML 79 3 5 0 0 0 1 0 22 8 4 0 9 0 8 14 31 3 6 22 2 2 0 219
  5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4) LK 1200 261 237 325 164 71 247 25 484 208 298 68 148 477 233 287 849 234 172 190 69 108 222 6577
  PR 1167 246 191 293 137 66 247 24 414 177 276 46 131 486 207 215 756 170 127 140 57 69 190 5832
  JML 2367 507 428 618 301 137 494 49 898 385 574 114 279 963 440 502 1605 404 299 330 126 177 412 12409

No. Uraian Rincian Perolehan Suara
II. Data Pengguna Surat Suara LONG KALI MENDIK KARYA MENDIK BHAKTI SEBAKUNG TAKA PETIKU SEBAKUNG MAKMUR MARUAT MUARAADANG II MAKMUR JAYA GUNUNGPUTAR MENDIK MAKMUR KEPALA TELAKE MUARALEMBAKAN MUARATELAKE SEMBAKUNG BENTE TUALAN MENDIK MUNGGU MUARAPIAS MUARATOYU PERKUWEN PINANG JATUS PUTANG Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% (2+3+4) 3922 696 635 875 552 232 762 67 1170 499 741 139 373 1641 850 1203 2321 538 373 455 192 237 585 19058
2 Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos 1 0 1 2 1 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 14
3 Jumlah surat suara yang tidak digunakan 1554 189 206 255 250 95 268 18 266 114 167 25 94 678 410 701 714 134 73 125 66 60 173 6635
4 Jumlah surat suara digunakan 2367 507 428 618 301 137 494 49 898 385 574 114 279 963 440 502 1605 404 299 330 126 177 412 12409
 
No. Uraian Rincian Perolehan Suara
III. Data Suara Sah dan Tidak Sah LONG KALI MENDIK KARYA MENDIK BHAKTI SEBAKUNG TAKA PETIKU SEBAKUNG MAKMUR MARUAT MUARAADANG II MAKMUR JAYA GUNUNGPUTAR MENDIK MAKMUR KEPALA TELAKE MUARALEMBAKAN MUARATELAKE SEMBAKUNG BENTE TUALAN MENDIK MUNGGU MUARAPIAS MUARATOYU PERKUWEN PINANG JATUS PUTANG Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
1 Jumlah suara sah seluruh Calon Presiden dan Wakil Presiden 2345 504 422 611 298 136 493 49 895 380 573 114 277 962 436 499 1600 403 293 328 124 177 412 12331
2 Jumlah Suara tidak sah 22 3 6 7 3 1 1 0 3 5 1 0 2 1 4 3 5 1 6 2 2 0 0 78
3 Jumlah suara sah dan tidak sah 2367 507 428 618 301 137 494 49 898 385 574 114 279 963 440 502 1605 404 299 330 126 177 412 12409

No. Urut Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Rincian Jumlah Akhir
IV. Rincian Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden LONG KALI MENDIK KARYA MENDIK BHAKTI SEBAKUNG TAKA PETIKU SEBAKUNG MAKMUR MARUAT MUARAADANG II MAKMUR JAYA GUNUNGPUTAR MENDIK MAKMUR KEPALA TELAKE MUARALEMBAKAN MUARATELAKE SEMBAKUNG BENTE TUALAN MENDIK MUNGGU MUARAPIAS MUARATOYU PERKUWEN PINANG JATUS PUTANG
1 H. Prabowo Subianto - Ir. M. H. Hatta Rajasa 886 150 100 262 83 53 131 18 265 136 295 10 47 229 152 203 517 136 127 48 42 72 142 4104
2 Ir. H. Joko Widodo - Drs. H. M. Jusuf Kalla 1459 354 322 349 215 83 362 31 630 244 278 104 230 733 284 296 1083 267 166 280 82 105 270 8227
  Jumlah Suara Sah Calon Presiden dan Wakil Presiden 2345 504 422 611 298 136 493 49 895 380 573 114 277 962 436 499 1600 403 293 328 124 177 412 12331