Dokumen sudah diverifikasi


No. Uraian Rincian Perolehan Suara
I. Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih JAHAB LOA IPUH DARAT RAMPAK LAMBUR MALUHU MANGKURAWANG LOA TEBU KAMPUNG BARU SUKARAME PANJI MELAYU TIMBAU BUKIT BIRU LOA IPUH BENDANG RAYA Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
A. Data Pemilih  
  1. Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 1717 1576 824 1917 2627 1855 2013 1175 2485 6441 6273 1675 10007 307 40892
  PR 1429 1358 732 1737 2465 1726 1899 1147 2371 5976 5831 1523 8641 254 37089
  JML 3146 2934 1556 3654 5092 3581 3912 2322 4856 12417 12104 3198 18648 561 77981
  2. Jumlah pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) LK 0 8 0 1 74 0 2 9 31 42 15 0 4 0 186
  PR 1 6 0 0 6 0 2 8 9 31 13 0 2 0 78
  JML 1 14 0 1 80 0 4 17 40 73 28 0 6 0 264
  3. Pemilih Terdaftar dalam daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/nama sejenis lainnya LK 30 87 32 36 85 48 38 42 104 207 306 18 200 10 1243
  PR 30 62 22 28 69 38 40 58 83 221 290 12 161 13 1127
  JML 60 149 54 64 154 86 78 100 187 428 596 30 361 23 2370
  5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4+5) LK 1747 1671 856 1954 2786 1903 2053 1226 2620 6690 6594 1693 10211 317 42321
  PR 1460 1426 754 1765 2540 1764 1941 1213 2463 6228 6134 1535 8804 267 38294
  JML 3207 3097 1610 3719 5326 3667 3994 2439 5083 12918 12728 3228 19015 584 80615
B. Pengguna Hak Pilih  
  1. Pengguna hak pilih dalam DPT LK 905 780 499 1401 1630 1005 1244 765 1316 3613 3218 1207 6443 243 24269
  PR 877 759 502 1373 1670 1010 1221 828 1342 3633 3407 1192 5816 183 23813
  JML 1782 1539 1001 2774 3300 2015 2465 1593 2658 7246 6625 2399 12259 426 48082
  2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan(DPTb)/Pemilih dari TPS lain LK 0 8 0 1 74 0 2 9 31 42 15 0 4 0 186
  PR 1 6 0 0 6 0 2 8 9 31 13 0 2 0 78
  JML 1 14 0 1 80 0 4 17 40 73 28 0 6 0 264
  3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/Nama sejenis lainnya LK 30 87 32 36 85 48 38 42 104 207 306 18 200 10 1243
  PR 30 62 22 28 69 35 40 58 83 221 290 12 161 13 1124
  JML 60 149 54 64 154 83 78 100 187 428 596 30 361 23 2367
  5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4) LK 935 875 531 1438 1789 1053 1284 816 1451 3862 3539 1225 6647 253 25698
  PR 908 827 524 1401 1745 1045 1263 894 1434 3885 3710 1204 5979 196 25015
  JML 1843 1702 1055 2839 3534 2098 2547 1710 2885 7747 7249 2429 12626 449 50713

No. Uraian Rincian Perolehan Suara
II. Data Pengguna Surat Suara JAHAB LOA IPUH DARAT RAMPAK LAMBUR MALUHU MANGKURAWANG LOA TEBU KAMPUNG BARU SUKARAME PANJI MELAYU TIMBAU BUKIT BIRU LOA IPUH BENDANG RAYA Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% (2+3+4) 3215 2999 1591 3733 5204 3658 3996 2373 4961 12684 12361 3268 19057 574 79674
2 Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos 0 0 0 1 0 0 4 0 3 25 13 0 1 0 47
3 Jumlah surat suara yang tidak digunakan 1372 1297 536 893 1670 1560 1445 663 2073 4912 5099 839 6430 125 28914
4 Jumlah surat suara digunakan 1843 1702 1055 2839 3534 2098 2547 1710 2885 7747 7249 2429 12626 449 50713
 
No. Uraian Rincian Perolehan Suara
III. Data Suara Sah dan Tidak Sah JAHAB LOA IPUH DARAT RAMPAK LAMBUR MALUHU MANGKURAWANG LOA TEBU KAMPUNG BARU SUKARAME PANJI MELAYU TIMBAU BUKIT BIRU LOA IPUH BENDANG RAYA Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1 Jumlah suara sah seluruh Calon Presiden dan Wakil Presiden 1831 1684 1045 2812 3502 2070 2510 1676 2846 7671 7191 2396 12512 446 50192
2 Jumlah Suara tidak sah 12 18 10 27 32 28 37 34 39 76 58 33 114 3 521
3 Jumlah suara sah dan tidak sah 1843 1702 1055 2839 3534 2098 2547 1710 2885 7747 7249 2429 12626 449 50713

No. Urut Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Rincian Jumlah Akhir
IV. Rincian Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden JAHAB LOA IPUH DARAT RAMPAK LAMBUR MALUHU MANGKURAWANG LOA TEBU KAMPUNG BARU SUKARAME PANJI MELAYU TIMBAU BUKIT BIRU LOA IPUH BENDANG RAYA
1 H. Prabowo Subianto - Ir. M. H. Hatta Rajasa 579 396 317 1318 1754 1015 1378 958 1469 3930 3788 996 5845 151 23894
2 Ir. H. Joko Widodo - Drs. H. M. Jusuf Kalla 1252 1288 728 1494 1748 1055 1132 718 1377 3741 3403 1400 6667 295 26298
  Jumlah Suara Sah Calon Presiden dan Wakil Presiden 1831 1684 1045 2812 3502 2070 2510 1676 2846 7671 7191 2396 12512 446 50192