Dokumen sudah diverifikasi


No. Uraian Rincian Perolehan Suara
I. Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih LAMIN TELIHAN LAMIN PULUT TELUK BINGKAI KAHALA TUBUHAN SEMAYANG TELUK MUDA TUANA TUHA KAHALA ILIR Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
A. Data Pemilih  
  1. Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 660 114 319 589 353 502 261 993 391 4182
  PR 542 86 253 569 293 429 214 865 345 3596
  JML 1202 200 572 1158 646 931 475 1858 736 7778
  2. Jumlah pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  3. Pemilih Terdaftar dalam daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/nama sejenis lainnya LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4+5) LK 660 114 319 589 353 502 261 993 391 4182
  PR 542 86 253 569 293 429 214 865 345 3596
  JML 1202 200 572 1158 646 931 475 1858 736 7778
B. Pengguna Hak Pilih  
  1. Pengguna hak pilih dalam DPT LK 396 89 178 377 253 280 159 623 253 2608
  PR 347 60 146 374 221 305 158 663 236 2510
  JML 743 149 324 751 474 585 317 1286 489 5118
  2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan(DPTb)/Pemilih dari TPS lain LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/Nama sejenis lainnya LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4) LK 396 89 178 377 253 280 159 623 253 2608
  PR 347 60 146 374 221 305 158 663 236 2510
  JML 743 149 324 751 474 585 317 1286 489 5118

No. Uraian Rincian Perolehan Suara
II. Data Pengguna Surat Suara LAMIN TELIHAN LAMIN PULUT TELUK BINGKAI KAHALA TUBUHAN SEMAYANG TELUK MUDA TUANA TUHA KAHALA ILIR Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% (2+3+4) 1228 204 584 1184 661 951 485 1898 753 7948
2 Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Jumlah surat suara yang tidak digunakan 485 55 260 433 187 366 168 612 264 2830
4 Jumlah surat suara digunakan 743 149 324 751 474 585 317 1286 489 5118
 
No. Uraian Rincian Perolehan Suara
III. Data Suara Sah dan Tidak Sah LAMIN TELIHAN LAMIN PULUT TELUK BINGKAI KAHALA TUBUHAN SEMAYANG TELUK MUDA TUANA TUHA KAHALA ILIR Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Jumlah suara sah seluruh Calon Presiden dan Wakil Presiden 739 146 319 744 470 579 317 1276 486 5076
2 Jumlah Suara tidak sah 4 3 5 7 4 6 0 10 3 42
3 Jumlah suara sah dan tidak sah 743 149 324 751 474 585 317 1286 489 5118

No. Urut Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Rincian Jumlah Akhir
IV. Rincian Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden LAMIN TELIHAN LAMIN PULUT TELUK BINGKAI KAHALA TUBUHAN SEMAYANG TELUK MUDA TUANA TUHA KAHALA ILIR
1 H. Prabowo Subianto - Ir. M. H. Hatta Rajasa 69 24 43 289 99 287 74 301 173 1359
2 Ir. H. Joko Widodo - Drs. H. M. Jusuf Kalla 670 122 276 455 371 292 243 975 313 3717
  Jumlah Suara Sah Calon Presiden dan Wakil Presiden 739 146 319 744 470 579 317 1276 486 5076