Dokumen sudah diverifikasi


No. Uraian Rincian Perolehan Suara
I. Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih GENTING TANAH PERDANA MUAI LONG BELEH MODANG LONG BELEH HALOQ PULAU PINANG KELEKAT KEMBANG JANGGUT HAMBAU LOA SAKOH BUKIT LAYANG Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
A. Data Pemilih  
  1. Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 912 546 672 986 1282 508 888 1440 1052 176 642 9104
  PR 842 423 532 777 946 430 702 1173 941 165 495 7426
  JML 1754 969 1204 1763 2228 938 1590 2613 1993 341 1137 16530
  2. Jumlah pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) LK 0 0 7 1 2 0 17 6 1 0 0 34
  PR 0 0 2 1 2 0 11 4 0 0 0 20
  JML 0 0 9 2 4 0 28 10 1 0 0 54
  3. Pemilih Terdaftar dalam daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/nama sejenis lainnya LK 0 36 11 2 13 5 9 24 2 0 0 102
  PR 0 25 2 2 9 3 4 20 2 0 0 67
  JML 0 61 13 4 22 8 13 44 4 0 0 169
  5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4+5) LK 912 582 690 989 1297 513 914 1470 1055 176 642 9240
  PR 842 448 536 780 957 433 717 1197 943 165 495 7513
  JML 1754 1030 1226 1769 2254 946 1631 2667 1998 341 1137 16753
B. Pengguna Hak Pilih  
  1. Pengguna hak pilih dalam DPT LK 521 365 452 612 572 262 490 837 609 120 327 5167
  PR 585 265 361 484 409 229 375 653 624 131 253 4369
  JML 1106 630 813 1096 981 491 865 1490 1233 251 580 9536
  2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan(DPTb)/Pemilih dari TPS lain LK 0 0 7 1 2 0 17 6 1 0 0 34
  PR 0 0 2 1 2 0 11 4 0 0 0 20
  JML 0 0 9 2 4 0 28 10 1 0 0 54
  3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/Nama sejenis lainnya LK 0 36 11 2 13 5 9 24 2 0 0 102
  PR 0 25 2 2 9 3 4 20 2 0 0 67
  JML 0 61 13 4 22 8 13 44 4 0 0 169
  5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4) LK 521 401 470 615 587 267 516 867 612 120 327 5303
  PR 585 290 365 487 420 232 390 677 626 131 253 4456
  JML 1106 691 835 1102 1007 499 906 1544 1238 251 580 9759

No. Uraian Rincian Perolehan Suara
II. Data Pengguna Surat Suara GENTING TANAH PERDANA MUAI LONG BELEH MODANG LONG BELEH HALOQ PULAU PINANG KELEKAT KEMBANG JANGGUT HAMBAU LOA SAKOH BUKIT LAYANG Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% (2+3+4) 1792 990 1231 1801 2276 958 1624 2668 2035 348 1162 16885
2 Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos 0 0 0 0 0 0 0 7 2 0 0 9
3 Jumlah surat suara yang tidak digunakan 686 299 396 699 1269 459 718 1117 795 97 582 7117
4 Jumlah surat suara digunakan 1106 691 835 1102 1007 499 906 1544 1238 251 580 9759
 
No. Uraian Rincian Perolehan Suara
III. Data Suara Sah dan Tidak Sah GENTING TANAH PERDANA MUAI LONG BELEH MODANG LONG BELEH HALOQ PULAU PINANG KELEKAT KEMBANG JANGGUT HAMBAU LOA SAKOH BUKIT LAYANG Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 Jumlah suara sah seluruh Calon Presiden dan Wakil Presiden 1098 687 832 1088 1005 498 901 1529 1223 250 571 9682
2 Jumlah Suara tidak sah 8 4 3 14 2 1 5 15 15 1 9 77
3 Jumlah suara sah dan tidak sah 1106 691 835 1102 1007 499 906 1544 1238 251 580 9759

No. Urut Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Rincian Jumlah Akhir
IV. Rincian Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden GENTING TANAH PERDANA MUAI LONG BELEH MODANG LONG BELEH HALOQ PULAU PINANG KELEKAT KEMBANG JANGGUT HAMBAU LOA SAKOH BUKIT LAYANG
1 H. Prabowo Subianto - Ir. M. H. Hatta Rajasa 345 143 182 348 195 85 116 588 440 88 78 2608
2 Ir. H. Joko Widodo - Drs. H. M. Jusuf Kalla 753 544 650 740 810 413 785 941 783 162 493 7074
  Jumlah Suara Sah Calon Presiden dan Wakil Presiden 1098 687 832 1088 1005 498 901 1529 1223 250 571 9682