Dokumen sudah diverifikasi


No. Uraian Rincian Perolehan Suara
I. Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih MUARA KAMAN ILIR SIDO MUKTI PANCA JAYA BUNGA JADI KUPANG BARU LEBAHO ULAQ BUKIT JERING LIANG BUAYA PUAN CEPAK MENAMANG KANAN MENAMANG KIRI RANTAU HEMPANG TERATAK BENUA PUHUN MUARA KAMAN ULU SABINTULUNG MUARA SIRAN TUNJUNGAN SEDULANG CIPARI MAKMUR Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
A. Data Pemilih  
  1. Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 1137 1115 1605 1336 294 316 356 401 421 361 269 590 755 1061 1243 1684 476 405 1349 523 15697
  PR 984 986 1338 1185 254 239 314 332 349 286 227 456 610 868 1119 1252 387 357 844 442 12829
  JML 2121 2101 2943 2521 548 555 670 733 770 647 496 1046 1365 1929 2362 2936 863 762 2193 965 28526
  2. Jumlah pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) LK 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 7 0 0 36 1 0 0 3 50
  PR 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 1 0 0 10 0 0 0 0 14
  JML 2 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 8 0 0 46 1 0 0 3 64
  3. Pemilih Terdaftar dalam daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/nama sejenis lainnya LK 31 6 9 12 0 32 0 0 0 2 0 2 0 146 13 122 0 0 0 9 384
  PR 19 6 15 11 0 8 0 0 0 1 0 0 1 37 5 56 3 0 0 3 165
  JML 50 12 24 23 0 40 0 0 0 3 0 2 1 183 18 178 3 0 0 12 549
  5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4+5) LK 1170 1121 1614 1348 294 349 356 401 421 363 269 592 762 1207 1256 1842 477 405 1349 535 16131
  PR 1003 992 1353 1196 254 248 314 332 349 289 227 456 612 905 1124 1318 390 357 844 445 13008
  JML 2173 2113 2967 2544 548 597 670 733 770 652 496 1048 1374 2112 2380 3160 867 762 2193 980 29139
B. Pengguna Hak Pilih  
  1. Pengguna hak pilih dalam DPT LK 624 695 908 865 182 180 256 253 301 240 205 401 504 669 725 707 280 273 759 320 9347
  PR 575 708 891 808 155 151 215 208 262 171 178 334 432 594 631 560 239 200 471 319 8102
  JML 1199 1403 1799 1673 337 331 471 461 563 411 383 735 936 1263 1356 1267 519 473 1230 639 17449
  2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan(DPTb)/Pemilih dari TPS lain LK 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 7 0 0 36 1 0 0 3 49
  PR 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 1 0 0 10 0 0 0 0 14
  JML 1 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 8 0 0 46 1 0 0 3 63
  3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/Nama sejenis lainnya LK 31 6 9 12 0 32 0 0 0 2 0 2 0 146 13 122 0 0 0 9 384
  PR 19 6 15 11 0 8 0 0 0 1 0 0 1 37 5 56 0 0 0 3 162
  JML 50 12 24 23 0 40 0 0 0 3 0 2 1 183 18 178 0 0 0 12 546
  5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4) LK 656 701 917 877 182 213 256 253 301 242 205 403 511 815 738 865 281 273 759 332 9780
  PR 594 714 906 819 155 160 215 208 262 174 178 334 434 631 636 626 239 200 471 322 8278
  JML 1250 1415 1823 1696 337 373 471 461 563 416 383 737 945 1446 1374 1491 520 473 1230 654 18058

No. Uraian Rincian Perolehan Suara
II. Data Pengguna Surat Suara MUARA KAMAN ILIR SIDO MUKTI PANCA JAYA BUNGA JADI KUPANG BARU LEBAHO ULAQ BUKIT JERING LIANG BUAYA PUAN CEPAK MENAMANG KANAN MENAMANG KIRI RANTAU HEMPANG TERATAK BENUA PUHUN MUARA KAMAN ULU SABINTULUNG MUARA SIRAN TUNJUNGAN SEDULANG CIPARI MAKMUR Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% (2+3+4) 2167 2145 3005 2574 560 568 685 748 786 661 507 1068 1394 1971 2411 2999 881 779 2240 986 29135
2 Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
3 Jumlah surat suara yang tidak digunakan 917 729 1182 878 223 195 214 287 223 245 124 331 449 525 1037 1508 361 306 1010 332 11076
4 Jumlah surat suara digunakan 1250 1415 1823 1696 337 373 471 461 563 416 383 737 945 1446 1374 1491 520 473 1230 654 18058
 
No. Uraian Rincian Perolehan Suara
III. Data Suara Sah dan Tidak Sah MUARA KAMAN ILIR SIDO MUKTI PANCA JAYA BUNGA JADI KUPANG BARU LEBAHO ULAQ BUKIT JERING LIANG BUAYA PUAN CEPAK MENAMANG KANAN MENAMANG KIRI RANTAU HEMPANG TERATAK BENUA PUHUN MUARA KAMAN ULU SABINTULUNG MUARA SIRAN TUNJUNGAN SEDULANG CIPARI MAKMUR Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
1 Jumlah suara sah seluruh Calon Presiden dan Wakil Presiden 1242 1404 1811 1689 336 369 469 461 562 415 377 734 938 1437 1368 1482 517 469 1221 646 17947
2 Jumlah Suara tidak sah 8 11 12 7 1 4 2 0 1 1 6 3 7 9 6 9 3 4 9 8 111
3 Jumlah suara sah dan tidak sah 1250 1415 1823 1696 337 373 471 461 563 416 383 737 945 1446 1374 1491 520 473 1230 654 18058

No. Urut Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Rincian Jumlah Akhir
IV. Rincian Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden MUARA KAMAN ILIR SIDO MUKTI PANCA JAYA BUNGA JADI KUPANG BARU LEBAHO ULAQ BUKIT JERING LIANG BUAYA PUAN CEPAK MENAMANG KANAN MENAMANG KIRI RANTAU HEMPANG TERATAK BENUA PUHUN MUARA KAMAN ULU SABINTULUNG MUARA SIRAN TUNJUNGAN SEDULANG CIPARI MAKMUR
1 H. Prabowo Subianto - Ir. M. H. Hatta Rajasa 303 492 530 369 22 51 94 90 93 59 61 202 199 297 182 284 63 68 261 238 3958
2 Ir. H. Joko Widodo - Drs. H. M. Jusuf Kalla 939 912 1281 1320 314 318 375 371 469 356 316 532 739 1140 1186 1198 454 401 960 408 13989
  Jumlah Suara Sah Calon Presiden dan Wakil Presiden 1242 1404 1811 1689 336 369 469 461 562 415 377 734 938 1437 1368 1482 517 469 1221 646 17947