Dokumen sudah diverifikasi


No. Uraian Rincian Perolehan Suara
I. Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih MANUNGGAL JAYA KARANG TUNGGAL LOA PARI SUKA MAJU LOA LEPU TELUK DALAM PERJIWA LOA RAYA LOA ULUNG MULAWARMAN BUANA JAYA BUKIT PARIAMAN SEPARI KERTA BUANA BANGUN REJO EMBALUT BUKIT RAYA TANJUNG BATU Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
A. Data Pemilih  
  1. Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 2994 1564 621 1145 456 488 494 443 894 1050 2368 2961 1680 2224 4145 854 2006 450 26837
  PR 2664 1435 606 818 379 462 471 419 711 884 1534 2570 1366 1934 3608 758 1769 422 22810
  JML 5658 2999 1227 1963 835 950 965 862 1605 1934 3902 5531 3046 4158 7753 1612 3775 872 49647
  2. Jumlah pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) LK 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 8
  PR 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3
  JML 0 0 0 1 3 2 0 0 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 11
  3. Pemilih Terdaftar dalam daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/nama sejenis lainnya LK 88 17 0 35 16 23 0 0 18 2 29 278 16 40 0 0 19 2 583
  PR 63 11 0 26 11 22 0 0 15 5 24 148 13 28 0 0 11 3 380
  JML 151 28 0 61 27 45 0 0 33 7 53 426 29 68 0 0 30 5 963
  5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4+5) LK 3082 1581 621 1181 474 512 494 443 912 1052 2400 3240 1696 2264 4145 854 2025 452 27428
  PR 2727 1446 606 844 391 485 471 419 726 889 1559 2718 1379 1962 3608 758 1780 425 23193
  JML 5809 3027 1227 2025 865 997 965 862 1638 1941 3959 5958 3075 4226 7753 1612 3805 877 50621
B. Pengguna Hak Pilih  
  1. Pengguna hak pilih dalam DPT LK 1760 932 433 647 275 275 316 290 408 709 1498 1879 902 1386 2838 547 1321 271 16687
  PR 1738 927 432 560 266 257 310 286 437 652 1180 1840 809 1276 2733 534 1284 247 15768
  JML 3498 1859 865 1207 541 532 626 576 845 1361 2678 3719 1711 2662 5571 1081 2605 518 32455
  2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan(DPTb)/Pemilih dari TPS lain LK 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 8
  PR 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3
  JML 0 0 0 1 3 2 0 0 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 11
  3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/Nama sejenis lainnya LK 88 17 0 35 16 23 0 0 18 2 29 278 16 40 0 0 19 2 583
  PR 63 11 0 26 11 22 0 0 15 5 24 148 13 28 0 0 11 3 380
  JML 151 28 0 61 27 45 0 0 33 7 53 426 29 68 0 0 30 5 963
  5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4) LK 1848 949 433 683 293 299 316 290 426 711 1530 2158 918 1426 2838 547 1340 273 17278
  PR 1801 938 432 586 278 280 310 286 452 657 1205 1988 822 1304 2733 534 1295 250 16151
  JML 3649 1887 865 1269 571 579 626 576 878 1368 2735 4146 1740 2730 5571 1081 2635 523 33429

No. Uraian Rincian Perolehan Suara
II. Data Pengguna Surat Suara MANUNGGAL JAYA KARANG TUNGGAL LOA PARI SUKA MAJU LOA LEPU TELUK DALAM PERJIWA LOA RAYA LOA ULUNG MULAWARMAN BUANA JAYA BUKIT PARIAMAN SEPARI KERTA BUANA BANGUN REJO EMBALUT BUKIT RAYA TANJUNG BATU Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% (2+3+4) 5779 3063 1254 2004 853 970 985 880 1641 1975 3984 5649 3109 4248 7917 1646 3856 890 50703
2 Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 17 0 0 0 0 0 0 0 18
3 Jumlah surat suara yang tidak digunakan 2130 1176 389 735 281 391 359 304 763 607 1232 1503 1369 1518 2346 565 1221 367 17256
4 Jumlah surat suara digunakan 3649 1887 865 1269 571 579 626 576 878 1368 2735 4146 1740 2730 5571 1081 2635 523 33429
 
No. Uraian Rincian Perolehan Suara
III. Data Suara Sah dan Tidak Sah MANUNGGAL JAYA KARANG TUNGGAL LOA PARI SUKA MAJU LOA LEPU TELUK DALAM PERJIWA LOA RAYA LOA ULUNG MULAWARMAN BUANA JAYA BUKIT PARIAMAN SEPARI KERTA BUANA BANGUN REJO EMBALUT BUKIT RAYA TANJUNG BATU Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1 Jumlah suara sah seluruh Calon Presiden dan Wakil Presiden 3622 1870 852 1261 567 571 622 573 875 1358 2708 4118 1729 2717 5539 1075 2612 519 33188
2 Jumlah Suara tidak sah 27 17 13 8 4 8 4 3 3 10 27 28 11 13 32 6 23 4 241
3 Jumlah suara sah dan tidak sah 3649 1887 865 1269 571 579 626 576 878 1368 2735 4146 1740 2730 5571 1081 2635 523 33429

No. Urut Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Rincian Jumlah Akhir
IV. Rincian Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden MANUNGGAL JAYA KARANG TUNGGAL LOA PARI SUKA MAJU LOA LEPU TELUK DALAM PERJIWA LOA RAYA LOA ULUNG MULAWARMAN BUANA JAYA BUKIT PARIAMAN SEPARI KERTA BUANA BANGUN REJO EMBALUT BUKIT RAYA TANJUNG BATU
1 H. Prabowo Subianto - Ir. M. H. Hatta Rajasa 1329 711 468 281 216 229 258 269 347 337 878 1514 596 1088 2046 402 1143 278 12390
2 Ir. H. Joko Widodo - Drs. H. M. Jusuf Kalla 2293 1159 384 980 351 342 364 304 528 1021 1830 2604 1133 1629 3493 673 1469 241 20798
  Jumlah Suara Sah Calon Presiden dan Wakil Presiden 3622 1870 852 1261 567 571 622 573 875 1358 2708 4118 1729 2717 5539 1075 2612 519 33188