Dokumen sudah diverifikasi


No. Uraian Rincian Perolehan Suara
I. Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih DUMARING TALISAYAN CAMPUR SARI BUMU JAYA TUNGGAL BUMI SUMBER MULYA SUKA MURYA PURNASARI JAYA EKA SAPTA Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
A. Data Pemilih  
  1. Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 1491 1168 321 559 291 310 343 234 374 5091
  PR 1012 1021 282 490 232 257 270 179 290 4033
  JML 2503 2189 603 1049 523 567 613 413 664 9124
  2. Jumlah pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) LK 18 0 0 3 1 2 2 1 2 29
  PR 2 0 0 3 0 0 2 0 0 7
  JML 20 0 0 6 1 2 4 1 2 36
  3. Pemilih Terdaftar dalam daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/nama sejenis lainnya LK 90 62 2 23 1 2 1 0 4 185
  PR 49 52 0 13 2 0 0 0 2 118
  JML 139 114 2 36 3 2 1 0 6 303
  5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4+5) LK 1599 1230 323 585 293 314 346 235 380 5305
  PR 1063 1073 282 506 234 257 272 179 292 4158
  JML 2662 2303 605 1091 527 571 618 414 672 9463
B. Pengguna Hak Pilih  
  1. Pengguna hak pilih dalam DPT LK 753 558 245 322 202 192 197 172 232 2873
  PR 530 552 226 293 172 165 172 150 203 2463
  JML 1283 1110 471 615 374 357 369 322 435 5336
  2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan(DPTb)/Pemilih dari TPS lain LK 18 0 0 3 1 2 2 1 2 29
  PR 2 0 0 3 0 0 2 0 0 7
  JML 20 0 0 6 1 2 4 1 2 36
  3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/Nama sejenis lainnya LK 90 62 2 23 1 2 1 0 4 185
  PR 49 52 0 13 2 0 0 0 2 118
  JML 139 114 2 36 3 2 1 0 6 303
  5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4) LK 861 620 247 348 204 196 200 173 238 3087
  PR 581 604 226 309 174 165 174 150 205 2588
  JML 1442 1224 473 657 378 361 374 323 443 5675

No. Uraian Rincian Perolehan Suara
II. Data Pengguna Surat Suara DUMARING TALISAYAN CAMPUR SARI BUMU JAYA TUNGGAL BUMI SUMBER MULYA SUKA MURYA PURNASARI JAYA EKA SAPTA Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% (2+3+4) 2553 2233 615 1070 533 578 625 421 677 9305
2 Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
3 Jumlah surat suara yang tidak digunakan 1110 1009 142 413 155 217 251 98 234 3629
4 Jumlah surat suara digunakan 1442 1224 473 657 378 361 374 323 443 5675
 
No. Uraian Rincian Perolehan Suara
III. Data Suara Sah dan Tidak Sah DUMARING TALISAYAN CAMPUR SARI BUMU JAYA TUNGGAL BUMI SUMBER MULYA SUKA MURYA PURNASARI JAYA EKA SAPTA Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Jumlah suara sah seluruh Calon Presiden dan Wakil Presiden 1430 1216 470 654 370 351 370 322 441 5624
2 Jumlah Suara tidak sah 12 8 3 3 8 10 4 1 2 51
3 Jumlah suara sah dan tidak sah 1442 1224 473 657 378 361 374 323 443 5675

No. Urut Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Rincian Jumlah Akhir
IV. Rincian Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden DUMARING TALISAYAN CAMPUR SARI BUMU JAYA TUNGGAL BUMI SUMBER MULYA SUKA MURYA PURNASARI JAYA EKA SAPTA
1 H. Prabowo Subianto - Ir. M. H. Hatta Rajasa 360 410 150 122 75 91 118 62 136 1524
2 Ir. H. Joko Widodo - Drs. H. M. Jusuf Kalla 1070 806 320 532 295 260 252 260 305 4100
  Jumlah Suara Sah Calon Presiden dan Wakil Presiden 1430 1216 470 654 370 351 370 322 441 5624