Dokumen sudah diverifikasi


No. Uraian Rincian Perolehan Suara
I. Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih LONG LA AI HARAPAN JAYA BUKIT MAKMUR PANDAN SARI GUNUNG SARI PUNAN MAHAKAM PUNAN MALINAU LONG AYAN LONG AYAP PUNAH SEGAH TEPIAN BUAH Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
A. Data Pemilih  
  1. Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 223 502 370 421 2522 84 483 522 50 35 287 5499
  PR 198 408 246 348 1700 77 276 234 43 26 263 3819
  JML 421 910 616 769 4222 161 759 756 93 61 550 9318
  2. Jumlah pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) LK 0 0 0 2 24 0 5 0 0 0 4 35
  PR 0 0 0 2 3 0 0 0 0 0 3 8
  JML 0 0 0 4 27 0 5 0 0 0 7 43
  3. Pemilih Terdaftar dalam daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/nama sejenis lainnya LK 0 5 7 7 29 0 7 25 2 0 5 87
  PR 0 5 3 2 22 0 0 15 0 0 7 54
  JML 0 10 10 9 51 0 7 40 2 0 12 141
  5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4+5) LK 223 507 377 430 2575 84 495 547 52 35 296 5621
  PR 198 413 249 352 1725 77 276 249 43 26 273 3881
  JML 421 920 626 782 4300 161 771 796 95 61 569 9502
B. Pengguna Hak Pilih  
  1. Pengguna hak pilih dalam DPT LK 135 311 240 238 1505 83 223 246 48 35 170 3234
  PR 111 273 185 205 1047 76 175 143 39 26 154 2434
  JML 246 584 425 443 2552 159 398 389 87 61 324 5668
  2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan(DPTb)/Pemilih dari TPS lain LK 0 0 0 2 24 0 5 0 0 0 4 35
  PR 0 0 0 2 3 0 0 0 0 0 3 8
  JML 0 0 0 4 27 0 5 0 0 0 7 43
  3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/Nama sejenis lainnya LK 0 5 7 7 29 0 7 25 2 0 5 87
  PR 0 5 3 2 22 0 0 15 0 0 7 54
  JML 0 10 10 9 51 0 7 40 2 0 12 141
  5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4) LK 135 316 247 247 1558 83 235 271 50 35 179 3356
  PR 111 278 188 209 1072 76 175 158 39 26 164 2496
  JML 246 594 435 456 2630 159 410 429 89 61 343 5852

No. Uraian Rincian Perolehan Suara
II. Data Pengguna Surat Suara LONG LA AI HARAPAN JAYA BUKIT MAKMUR PANDAN SARI GUNUNG SARI PUNAN MAHAKAM PUNAN MALINAU LONG AYAN LONG AYAP PUNAH SEGAH TEPIAN BUAH Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% (2+3+4) 430 929 629 786 4310 165 775 772 95 63 562 9516
2 Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 6
3 Jumlah surat suara yang tidak digunakan 184 335 194 330 1674 6 365 343 6 2 219 3658
4 Jumlah surat suara digunakan 246 594 435 456 2630 159 410 429 89 61 343 5852
 
No. Uraian Rincian Perolehan Suara
III. Data Suara Sah dan Tidak Sah LONG LA AI HARAPAN JAYA BUKIT MAKMUR PANDAN SARI GUNUNG SARI PUNAN MAHAKAM PUNAN MALINAU LONG AYAN LONG AYAP PUNAH SEGAH TEPIAN BUAH Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 Jumlah suara sah seluruh Calon Presiden dan Wakil Presiden 246 590 431 453 2594 159 407 423 89 61 343 5796
2 Jumlah Suara tidak sah 0 4 4 3 36 0 3 6 0 0 0 56
3 Jumlah suara sah dan tidak sah 246 594 435 456 2630 159 410 429 89 61 343 5852

No. Urut Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Rincian Jumlah Akhir
IV. Rincian Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden LONG LA AI HARAPAN JAYA BUKIT MAKMUR PANDAN SARI GUNUNG SARI PUNAN MAHAKAM PUNAN MALINAU LONG AYAN LONG AYAP PUNAH SEGAH TEPIAN BUAH
1 H. Prabowo Subianto - Ir. M. H. Hatta Rajasa 49 136 161 208 468 11 46 62 10 0 106 1257
2 Ir. H. Joko Widodo - Drs. H. M. Jusuf Kalla 197 454 270 245 2126 148 361 361 79 61 237 4539
  Jumlah Suara Sah Calon Presiden dan Wakil Presiden 246 590 431 453 2594 159 407 423 89 61 343 5796