Dokumen sudah diverifikasi


No. Uraian Rincian Perolehan Suara
I. Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih GUNUNG TABUR MELATI JAYA PULAU BESING MERANCANG ILIR MERANCANG ULU SAMBAKUNGAN SAMBURAKAT MALUANG BIRANG TASUK BATU-BATU Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
A. Data Pemilih  
  1. Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 2378 624 96 491 674 769 361 1473 153 757 168 7944
  PR 1917 493 86 419 522 518 274 1046 111 539 149 6074
  JML 4295 1117 182 910 1196 1287 635 2519 264 1296 317 14018
  2. Jumlah pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) LK 0 0 0 2 1 0 0 0 0 34 2 39
  PR 0 0 0 5 0 0 0 0 0 1 3 9
  JML 0 0 0 7 1 0 0 0 0 35 5 48
  3. Pemilih Terdaftar dalam daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 63 76
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 73 86
  4. Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/nama sejenis lainnya LK 111 7 1 13 212 36 0 7 1 39 16 443
  PR 55 8 2 12 127 22 0 11 1 36 5 279
  JML 166 15 3 25 339 58 0 18 2 75 21 722
  5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4+5) LK 2489 631 97 506 887 805 361 1480 154 843 249 8502
  PR 1972 501 88 436 649 540 274 1057 112 576 167 6372
  JML 4461 1132 185 942 1536 1345 635 2537 266 1419 416 14874
B. Pengguna Hak Pilih  
  1. Pengguna hak pilih dalam DPT LK 1375 348 70 317 373 327 247 893 112 354 127 4543
  PR 1186 320 62 243 317 245 197 669 89 308 108 3744
  JML 2561 668 132 560 690 572 444 1562 201 662 235 8287
  2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan(DPTb)/Pemilih dari TPS lain LK 0 0 0 2 1 0 0 0 0 34 2 39
  PR 0 0 0 5 0 0 0 0 0 1 3 9
  JML 0 0 0 7 1 0 0 0 0 35 5 48
  3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52 52
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 60
  4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/Nama sejenis lainnya LK 111 7 1 13 35 36 0 7 1 39 16 266
  PR 55 8 2 12 8 22 0 11 1 36 5 160
  JML 166 15 3 25 43 58 0 18 2 75 21 426
  5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4) LK 1486 355 71 332 409 363 247 900 113 427 197 4900
  PR 1241 328 64 260 325 267 197 680 90 345 124 3921
  JML 2727 683 135 592 734 630 444 1580 203 772 321 8821

No. Uraian Rincian Perolehan Suara
II. Data Pengguna Surat Suara GUNUNG TABUR MELATI JAYA PULAU BESING MERANCANG ILIR MERANCANG ULU SAMBAKUNGAN SAMBURAKAT MALUANG BIRANG TASUK BATU-BATU Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% (2+3+4) 4381 1139 186 928 1220 1313 648 2569 269 1322 323 14298
2 Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Jumlah surat suara yang tidak digunakan 1654 456 51 336 486 683 204 989 66 550 2 5477
4 Jumlah surat suara digunakan 2727 683 135 592 734 630 444 1580 203 772 321 8821
 
No. Uraian Rincian Perolehan Suara
III. Data Suara Sah dan Tidak Sah GUNUNG TABUR MELATI JAYA PULAU BESING MERANCANG ILIR MERANCANG ULU SAMBAKUNGAN SAMBURAKAT MALUANG BIRANG TASUK BATU-BATU Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 Jumlah suara sah seluruh Calon Presiden dan Wakil Presiden 2717 680 133 590 730 628 441 1574 199 764 317 8773
2 Jumlah Suara tidak sah 10 3 2 2 4 2 3 6 4 8 4 48
3 Jumlah suara sah dan tidak sah 2727 683 135 592 734 630 444 1580 203 772 321 8821

No. Urut Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Rincian Jumlah Akhir
IV. Rincian Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden GUNUNG TABUR MELATI JAYA PULAU BESING MERANCANG ILIR MERANCANG ULU SAMBAKUNGAN SAMBURAKAT MALUANG BIRANG TASUK BATU-BATU
1 H. Prabowo Subianto - Ir. M. H. Hatta Rajasa 890 151 56 113 201 164 172 310 39 203 155 2454
2 Ir. H. Joko Widodo - Drs. H. M. Jusuf Kalla 1827 529 77 477 529 464 269 1264 160 561 162 6319
  Jumlah Suara Sah Calon Presiden dan Wakil Presiden 2717 680 133 590 730 628 441 1574 199 764 317 8773