Dokumen sudah diverifikasi


No. Uraian Rincian Perolehan Suara
I. Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih LEPAK ARU LONG PELBAN LONG LEJUH LONG PELAAH LONG LIAN MUARA PENGEAN LONG BIA LONG PESO LONG LASAN LONG BUANG Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
A. Data Pemilih  
  1. Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 228 79 251 57 105 162 179 323 149 135 1668
  PR 162 66 125 44 89 134 163 240 123 110 1256
  JML 390 145 376 101 194 296 342 563 272 245 2924
  2. Jumlah pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) LK 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2
  PR 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4
  JML 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 6
  3. Pemilih Terdaftar dalam daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
  PR 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2
  JML 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3
  4. Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/nama sejenis lainnya LK 0 2 18 0 0 3 1 3 0 0 27
  PR 0 2 5 0 0 1 2 4 0 0 14
  JML 0 4 23 0 0 4 3 7 0 0 41
  5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4+5) LK 228 81 269 57 108 165 180 326 149 135 1698
  PR 162 68 130 44 95 135 165 244 123 110 1276
  JML 390 149 399 101 203 300 345 570 272 245 2974
B. Pengguna Hak Pilih  
  1. Pengguna hak pilih dalam DPT LK 140 47 167 38 81 122 98 194 88 102 1077
  PR 134 38 102 33 63 105 93 179 91 92 930
  JML 274 85 269 71 144 227 191 373 179 194 2007
  2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan(DPTb)/Pemilih dari TPS lain LK 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2
  PR 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4
  JML 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 6
  3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
  PR 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2
  JML 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3
  4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/Nama sejenis lainnya LK 0 2 18 0 0 3 1 3 0 0 27
  PR 0 2 5 0 0 1 2 4 0 0 14
  JML 0 4 23 0 0 4 3 7 0 0 41
  5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4) LK 140 49 185 38 84 125 99 197 88 102 1107
  PR 134 40 107 33 69 106 95 183 91 92 950
  JML 274 89 292 71 153 231 194 380 179 194 2057

No. Uraian Rincian Perolehan Suara
II. Data Pengguna Surat Suara LEPAK ARU LONG PELBAN LONG LEJUH LONG PELAAH LONG LIAN MUARA PENGEAN LONG BIA LONG PESO LONG LASAN LONG BUANG Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% (2+3+4) 398 148 383 103 198 302 349 574 277 250 2982
2 Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Jumlah surat suara yang tidak digunakan 124 59 91 32 45 71 155 194 98 56 925
4 Jumlah surat suara digunakan 274 89 292 71 153 231 194 380 179 194 2057
 
No. Uraian Rincian Perolehan Suara
III. Data Suara Sah dan Tidak Sah LEPAK ARU LONG PELBAN LONG LEJUH LONG PELAAH LONG LIAN MUARA PENGEAN LONG BIA LONG PESO LONG LASAN LONG BUANG Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Jumlah suara sah seluruh Calon Presiden dan Wakil Presiden 272 87 292 70 152 229 193 377 179 192 2043
2 Jumlah Suara tidak sah 2 2 0 1 1 2 1 3 0 2 14
3 Jumlah suara sah dan tidak sah 274 89 292 71 153 231 194 380 179 194 2057

No. Urut Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Rincian Jumlah Akhir
IV. Rincian Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden LEPAK ARU LONG PELBAN LONG LEJUH LONG PELAAH LONG LIAN MUARA PENGEAN LONG BIA LONG PESO LONG LASAN LONG BUANG
1 H. Prabowo Subianto - Ir. M. H. Hatta Rajasa 91 13 72 24 38 57 55 115 34 58 557
2 Ir. H. Joko Widodo - Drs. H. M. Jusuf Kalla 181 74 220 46 114 172 138 262 145 134 1486
  Jumlah Suara Sah Calon Presiden dan Wakil Presiden 272 87 292 70 152 229 193 377 179 192 2043