Dokumen sudah diverifikasi


No. Uraian Rincian Perolehan Suara
I. Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih SEKATAK BUJI BAMBANG MARITAM PENTIAN PUNAN DULAU KELINCAUAN BEKILIU SEKATAK BENGARA PUNGIT ANJAR ARIP KENDARI KERITING PARU ABANG BUNAU UJANG TENGGILING KELEMBUNAN TURUNG TERINDAK KELISING AMBALAT LIAGU Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
A. Data Pemilih  
  1. Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 888 48 73 83 94 122 109 434 194 39 43 23 101 127 115 83 103 82 94 91 71 278 3295
  PR 786 53 73 85 83 112 101 404 170 34 40 20 93 115 111 75 108 84 79 96 58 196 2976
  JML 1674 101 146 168 177 234 210 838 364 73 83 43 194 242 226 158 211 166 173 187 129 474 6271
  2. Jumlah pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) LK 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
  PR 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3
  JML 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 12
  3. Pemilih Terdaftar dalam daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/nama sejenis lainnya LK 12 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 6 1 0 1 0 0 0 0 10 34
  PR 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 6 26
  JML 28 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 3 7 2 1 1 0 0 0 0 16 60
  5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4+5) LK 907 48 73 83 94 122 109 436 194 39 45 23 103 133 116 83 104 82 94 91 71 288 3338
  PR 804 53 73 85 83 112 101 404 170 34 40 20 94 116 112 76 108 84 79 97 58 202 3005
  JML 1711 101 146 168 177 234 210 840 364 73 85 43 197 249 228 159 212 166 173 188 129 490 6343
B. Pengguna Hak Pilih  
  1. Pengguna hak pilih dalam DPT LK 444 32 56 68 62 79 83 197 120 34 34 22 87 83 68 67 80 66 82 74 56 188 2082
  PR 409 35 51 62 63 86 83 204 107 27 35 19 82 66 74 58 81 69 75 78 46 126 1936
  JML 853 67 107 130 125 165 166 401 227 61 69 41 169 149 142 125 161 135 157 152 102 314 4018
  2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan(DPTb)/Pemilih dari TPS lain LK 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
  PR 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3
  JML 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 12
  3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/Nama sejenis lainnya LK 12 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 6 1 0 1 0 0 0 0 10 34
  PR 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 6 26
  JML 28 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 3 7 2 1 1 0 0 0 0 16 60
  5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4) LK 463 32 56 68 62 79 83 199 120 34 36 22 89 89 69 67 81 66 82 74 56 198 2125
  PR 427 35 51 62 63 86 83 204 107 27 35 19 83 67 75 59 81 69 75 79 46 132 1965
  JML 890 67 107 130 125 165 166 403 227 61 71 41 172 156 144 126 162 135 157 153 102 330 4090

No. Uraian Rincian Perolehan Suara
II. Data Pengguna Surat Suara SEKATAK BUJI BAMBANG MARITAM PENTIAN PUNAN DULAU KELINCAUAN BEKILIU SEKATAK BENGARA PUNGIT ANJAR ARIP KENDARI KERITING PARU ABANG BUNAU UJANG TENGGILING KELEMBUNAN TURUNG TERINDAK KELISING AMBALAT LIAGU Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% (2+3+4) 1707 103 149 171 181 239 214 855 371 74 85 44 198 247 231 161 215 159 176 191 107 485 6363
2 Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Jumlah surat suara yang tidak digunakan 817 36 42 41 56 74 48 452 144 13 14 3 26 91 87 35 53 24 19 38 5 155 2273
4 Jumlah surat suara digunakan 890 67 107 130 125 165 166 403 227 61 71 41 172 156 144 126 162 135 157 153 102 330 4090
 
No. Uraian Rincian Perolehan Suara
III. Data Suara Sah dan Tidak Sah SEKATAK BUJI BAMBANG MARITAM PENTIAN PUNAN DULAU KELINCAUAN BEKILIU SEKATAK BENGARA PUNGIT ANJAR ARIP KENDARI KERITING PARU ABANG BUNAU UJANG TENGGILING KELEMBUNAN TURUNG TERINDAK KELISING AMBALAT LIAGU Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
1 Jumlah suara sah seluruh Calon Presiden dan Wakil Presiden 886 67 107 128 123 154 166 403 226 61 70 41 170 155 144 126 158 135 155 153 102 329 4059
2 Jumlah Suara tidak sah 4 0 0 2 2 11 0 0 1 0 1 0 2 1 0 0 4 0 2 0 0 1 31
3 Jumlah suara sah dan tidak sah 890 67 107 130 125 165 166 403 227 61 71 41 172 156 144 126 162 135 157 153 102 330 4090

No. Urut Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Rincian Jumlah Akhir
IV. Rincian Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden SEKATAK BUJI BAMBANG MARITAM PENTIAN PUNAN DULAU KELINCAUAN BEKILIU SEKATAK BENGARA PUNGIT ANJAR ARIP KENDARI KERITING PARU ABANG BUNAU UJANG TENGGILING KELEMBUNAN TURUNG TERINDAK KELISING AMBALAT LIAGU
1 H. Prabowo Subianto - Ir. M. H. Hatta Rajasa 253 7 10 7 14 17 4 98 14 1 0 0 5 17 5 3 11 4 4 11 2 62 549
2 Ir. H. Joko Widodo - Drs. H. M. Jusuf Kalla 633 60 97 121 109 137 162 305 212 60 70 41 165 138 139 123 147 131 151 142 100 267 3510
  Jumlah Suara Sah Calon Presiden dan Wakil Presiden 886 67 107 128 123 154 166 403 226 61 70 41 170 155 144 126 158 135 155 153 102 329 4059