Dokumen sudah diverifikasi


No. Uraian Rincian Perolehan Suara
I. Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih DERALON SUMALUMUNG LINTONG PULU BULAWAN TANJUNG HULU PATAL II PA'LOO SANGKUB TUBUS LIKOS BULAN BULAN KALAMPISING PA'LEMUMUT TANJUNG HILIR SEDENGON LIANG DABULON PODONG PATAL I TALUAN SIAWANG SAPUYAN NAINSID SASIBU SALUDAN SEMALAT LIBANG MANSALONG Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
A. Data Pemilih  
  1. Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 36 104 44 29 99 45 28 23 58 45 87 153 32 118 95 44 21 53 30 25 32 53 70 48 28 20 80 691 2191
  PR 35 79 42 32 87 52 40 24 67 42 85 134 20 105 96 42 23 53 35 26 25 51 65 46 19 21 60 690 2096
  JML 71 183 86 61 186 97 68 47 125 87 172 287 52 223 191 86 44 106 65 51 57 104 135 94 47 41 140 1381 4287
  2. Jumlah pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) LK 0 0 2 2 1 2 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1 0 2 2 2 0 0 0 0 0 1 0 6 24
  PR 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 14
  JML 0 0 2 2 4 2 0 0 3 0 1 0 0 0 0 1 0 2 2 2 0 0 0 0 0 1 0 16 38
  3. Pemilih Terdaftar dalam daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/nama sejenis lainnya LK 1 0 0 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 33
  PR 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 31
  JML 2 0 0 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48 64
  5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4+5) LK 37 104 46 32 100 51 28 23 61 45 87 153 32 122 95 45 21 55 32 27 32 53 70 48 28 21 80 720 2248
  PR 36 79 42 32 90 52 40 24 67 42 86 134 20 110 96 42 23 53 35 26 25 51 65 46 19 21 60 725 2141
  JML 73 183 88 64 190 103 68 47 128 87 173 287 52 232 191 87 44 108 67 53 57 104 135 94 47 42 140 1445 4389
B. Pengguna Hak Pilih  
  1. Pengguna hak pilih dalam DPT LK 13 59 32 21 84 28 26 23 24 38 54 150 27 113 57 44 14 33 22 25 26 51 31 19 20 20 57 404 1515
  PR 21 52 36 23 75 38 35 24 36 39 46 131 18 98 60 42 18 36 23 26 19 50 24 19 16 21 54 430 1510
  JML 34 111 68 44 159 66 61 47 60 77 100 281 45 211 117 86 32 69 45 51 45 101 55 38 36 41 111 834 3025
  2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan(DPTb)/Pemilih dari TPS lain LK 0 0 2 2 1 2 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1 0 2 2 2 0 0 0 0 0 1 0 6 24
  PR 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 14
  JML 0 0 2 2 4 2 0 0 3 0 1 0 0 0 0 1 0 2 2 2 0 0 0 0 0 1 0 16 38
  3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/Nama sejenis lainnya LK 1 0 0 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 30
  PR 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 30
  JML 2 0 0 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48 60
  5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4) LK 14 59 34 24 85 34 26 23 27 38 54 150 27 114 57 45 14 35 24 27 26 51 31 19 20 21 57 433 1569
  PR 22 52 36 23 78 38 35 24 36 39 47 131 18 102 60 42 18 36 23 26 19 50 24 19 16 21 54 465 1554
  JML 36 111 70 47 163 72 61 47 63 77 101 281 45 216 117 87 32 71 47 53 45 101 55 38 36 42 111 898 3123

No. Uraian Rincian Perolehan Suara
II. Data Pengguna Surat Suara DERALON SUMALUMUNG LINTONG PULU BULAWAN TANJUNG HULU PATAL II PA'LOO SANGKUB TUBUS LIKOS BULAN BULAN KALAMPISING PA'LEMUMUT TANJUNG HILIR SEDENGON LIANG DABULON PODONG PATAL I TALUAN SIAWANG SAPUYAN NAINSID SASIBU SALUDAN SEMALAT LIBANG MANSALONG Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% (2+3+4) 73 187 88 63 190 99 70 48 128 89 176 293 54 228 195 88 45 109 67 53 59 107 138 96 48 42 143 1411 4387
2 Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Jumlah surat suara yang tidak digunakan 37 76 18 16 27 27 9 1 65 12 75 12 9 12 78 1 13 38 20 0 14 6 83 58 12 0 32 513 1264
4 Jumlah surat suara digunakan 36 111 70 47 163 72 61 47 63 77 101 281 45 216 117 87 32 71 47 53 45 101 55 38 36 42 111 898 3123
 
No. Uraian Rincian Perolehan Suara
III. Data Suara Sah dan Tidak Sah DERALON SUMALUMUNG LINTONG PULU BULAWAN TANJUNG HULU PATAL II PA'LOO SANGKUB TUBUS LIKOS BULAN BULAN KALAMPISING PA'LEMUMUT TANJUNG HILIR SEDENGON LIANG DABULON PODONG PATAL I TALUAN SIAWANG SAPUYAN NAINSID SASIBU SALUDAN SEMALAT LIBANG MANSALONG Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
1 Jumlah suara sah seluruh Calon Presiden dan Wakil Presiden 36 111 69 47 163 71 61 47 63 76 100 280 45 210 116 87 31 71 47 53 45 99 55 37 36 42 111 893 3102
2 Jumlah Suara tidak sah 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 6 1 0 1 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 5 21
3 Jumlah suara sah dan tidak sah 36 111 70 47 163 72 61 47 63 77 101 281 45 216 117 87 32 71 47 53 45 101 55 38 36 42 111 898 3123

No. Urut Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Rincian Jumlah Akhir
IV. Rincian Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden DERALON SUMALUMUNG LINTONG PULU BULAWAN TANJUNG HULU PATAL II PA'LOO SANGKUB TUBUS LIKOS BULAN BULAN KALAMPISING PA'LEMUMUT TANJUNG HILIR SEDENGON LIANG DABULON PODONG PATAL I TALUAN SIAWANG SAPUYAN NAINSID SASIBU SALUDAN SEMALAT LIBANG MANSALONG
1 H. Prabowo Subianto - Ir. M. H. Hatta Rajasa 6 16 2 8 4 7 21 9 5 2 26 17 13 4 16 6 3 8 1 17 5 3 5 0 6 2 25 278 515
2 Ir. H. Joko Widodo - Drs. H. M. Jusuf Kalla 30 95 67 39 159 64 40 38 58 74 74 263 32 206 100 81 28 63 46 36 40 96 50 37 30 40 86 615 2587
  Jumlah Suara Sah Calon Presiden dan Wakil Presiden 36 111 69 47 163 71 61 47 63 76 100 280 45 210 116 87 31 71 47 53 45 99 55 37 36 42 111 893 3102