Dokumen sudah diverifikasi


No. Uraian Rincian Perolehan Suara
I. Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih MA'LIBU WA' LAYA LIANG BIADUNG PA' BETUNG KAMPUNG BARU LONG BAWAN LONG KATUNG PA' SIRE PA' API PA' TERUTUN PA' RANGEB PA' KEBUAN LONG NAWANG LONG UMUNG LONG RUPAN LONG NUAT WA' YAGUNG PA' RAYE PA' UMUNG PA' PAWAN BUDUK TUMU LIANG TUER PA' NADO PA' DELUNG PA' BUTAL LONG TUGUL LEMBUDUD LONG KABID BUDUK KUBUL LONG PUAK PA' PADI PA' KIDANG LEMBADA LIANG ALIQ BA SIKOR PA' RUPAI PA' MERING LEPATAR LIANG BUA LIANG BUTAN LIANG TURAN SEMBUDUD PA' MULAK Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47
A. Data Pemilih  
  1. Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 71 111 63 70 102 165 92 249 134 68 62 41 53 73 43 93 115 56 55 91 66 73 17 131 132 58 69 50 81 43 114 54 68 110 55 67 108 119 59 238 94 107 29 3749
  PR 71 92 56 68 90 182 90 207 94 71 62 35 50 65 40 87 103 60 51 74 82 69 23 121 124 65 88 40 71 36 94 55 56 102 51 62 94 107 52 214 95 102 26 3477
  JML 142 203 119 138 192 347 182 456 228 139 124 76 103 138 83 180 218 116 106 165 148 142 40 252 256 123 157 90 152 79 208 109 124 212 106 129 202 226 111 452 189 209 55 7226
  2. Jumlah pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  3. Pemilih Terdaftar dalam daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/nama sejenis lainnya LK 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 8
  PR 0 0 0 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
  JML 0 0 0 1 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 13
  5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4+5) LK 71 111 63 70 102 168 92 249 134 68 62 41 53 73 43 94 115 56 55 92 66 73 17 131 132 58 69 50 81 43 114 54 68 110 55 67 108 119 59 241 94 107 29 3757
  PR 71 92 56 69 90 183 92 207 94 71 62 35 50 65 40 87 103 60 51 75 82 69 23 121 124 65 88 40 71 36 94 55 56 102 51 62 94 107 52 214 95 102 26 3482
  JML 142 203 119 139 192 351 184 456 228 139 124 76 103 138 83 181 218 116 106 167 148 142 40 252 256 123 157 90 152 79 208 109 124 212 106 129 202 226 111 455 189 209 55 7239
B. Pengguna Hak Pilih  
  1. Pengguna hak pilih dalam DPT LK 60 111 51 70 74 165 92 248 134 68 62 41 52 58 33 93 115 56 55 91 47 38 17 131 130 58 69 50 81 43 114 54 68 101 55 67 56 44 57 238 94 107 29 3477
  PR 55 92 49 68 76 182 90 208 93 71 62 35 43 57 25 87 103 60 51 74 42 34 23 121 120 65 88 40 71 36 94 50 56 99 51 62 55 49 52 214 95 102 26 3226
  JML 115 203 100 138 150 347 182 456 227 139 124 76 95 115 58 180 218 116 106 165 89 72 40 252 250 123 157 90 152 79 208 104 124 200 106 129 111 93 109 452 189 209 55 6703
  2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan(DPTb)/Pemilih dari TPS lain LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/Nama sejenis lainnya LK 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 8
  PR 0 0 0 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
  JML 0 0 0 1 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 13
  5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4) LK 60 111 51 70 74 168 92 248 134 68 62 41 52 58 33 94 115 56 55 92 47 38 17 131 130 58 69 50 81 43 114 54 68 101 55 67 56 44 57 241 94 107 29 3485
  PR 55 92 49 69 76 183 92 208 93 71 62 35 43 57 25 87 103 60 51 75 42 34 23 121 120 65 88 40 71 36 94 50 56 99 51 62 55 49 52 214 95 102 26 3231
  JML 115 203 100 139 150 351 184 456 227 139 124 76 95 115 58 181 218 116 106 167 89 72 40 252 250 123 157 90 152 79 208 104 124 200 106 129 111 93 109 455 189 209 55 6716

No. Uraian Rincian Perolehan Suara
II. Data Pengguna Surat Suara MA'LIBU WA' LAYA LIANG BIADUNG PA' BETUNG KAMPUNG BARU LONG BAWAN LONG KATUNG PA' SIRE PA' API PA' TERUTUN PA' RANGEB PA' KEBUAN LONG NAWANG LONG UMUNG LONG RUPAN LONG NUAT WA' YAGUNG PA' RAYE PA' UMUNG PA' PAWAN BUDUK TUMU LIANG TUER PA' NADO PA' DELUNG PA' BUTAL LONG TUGUL LEMBUDUD LONG KABID BUDUK KUBUL LONG PUAK PA' PADI PA' KIDANG LEMBADA LIANG ALIQ BA SIKOR PA' RUPAI PA' MERING LEPATAR LIANG BUA LIANG BUTAN LIANG TURAN SEMBUDUD PA' MULAK Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% (2+3+4) 146 207 122 142 195 355 190 466 233 142 127 78 106 141 86 184 222 118 109 168 152 145 42 258 262 126 161 92 155 80 212 112 127 217 109 132 206 230 114 464 194 213 56 7396
2 Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
3 Jumlah surat suara yang tidak digunakan 31 4 22 3 45 3 6 10 6 3 3 2 11 26 28 3 4 2 3 1 63 73 2 6 12 3 4 2 3 1 4 8 3 17 3 3 95 137 5 9 5 4 1 679
4 Jumlah surat suara digunakan 115 203 100 139 150 351 184 456 227 139 124 76 95 115 58 181 218 116 106 167 89 72 40 252 250 123 157 90 152 79 208 104 124 200 106 129 111 93 109 455 189 209 55 6716
 
No. Uraian Rincian Perolehan Suara
III. Data Suara Sah dan Tidak Sah MA'LIBU WA' LAYA LIANG BIADUNG PA' BETUNG KAMPUNG BARU LONG BAWAN LONG KATUNG PA' SIRE PA' API PA' TERUTUN PA' RANGEB PA' KEBUAN LONG NAWANG LONG UMUNG LONG RUPAN LONG NUAT WA' YAGUNG PA' RAYE PA' UMUNG PA' PAWAN BUDUK TUMU LIANG TUER PA' NADO PA' DELUNG PA' BUTAL LONG TUGUL LEMBUDUD LONG KABID BUDUK KUBUL LONG PUAK PA' PADI PA' KIDANG LEMBADA LIANG ALIQ BA SIKOR PA' RUPAI PA' MERING LEPATAR LIANG BUA LIANG BUTAN LIANG TURAN SEMBUDUD PA' MULAK Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
1 Jumlah suara sah seluruh Calon Presiden dan Wakil Presiden 115 203 100 139 150 350 180 450 227 139 123 76 95 115 58 180 218 116 106 167 89 72 40 252 249 122 157 90 152 79 207 104 123 200 106 129 111 93 109 453 189 209 55 6697
2 Jumlah Suara tidak sah 0 0 0 0 0 1 4 6 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 19
3 Jumlah suara sah dan tidak sah 115 203 100 139 150 351 184 456 227 139 124 76 95 115 58 181 218 116 106 167 89 72 40 252 250 123 157 90 152 79 208 104 124 200 106 129 111 93 109 455 189 209 55 6716

No. Urut Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Rincian Jumlah Akhir
IV. Rincian Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden MA'LIBU WA' LAYA LIANG BIADUNG PA' BETUNG KAMPUNG BARU LONG BAWAN LONG KATUNG PA' SIRE PA' API PA' TERUTUN PA' RANGEB PA' KEBUAN LONG NAWANG LONG UMUNG LONG RUPAN LONG NUAT WA' YAGUNG PA' RAYE PA' UMUNG PA' PAWAN BUDUK TUMU LIANG TUER PA' NADO PA' DELUNG PA' BUTAL LONG TUGUL LEMBUDUD LONG KABID BUDUK KUBUL LONG PUAK PA' PADI PA' KIDANG LEMBADA LIANG ALIQ BA SIKOR PA' RUPAI PA' MERING LEPATAR LIANG BUA LIANG BUTAN LIANG TURAN SEMBUDUD PA' MULAK
1 H. Prabowo Subianto - Ir. M. H. Hatta Rajasa 17 50 36 18 19 70 34 159 34 61 21 21 34 7 16 25 107 38 24 50 5 8 5 5 7 8 13 9 14 6 12 6 6 6 2 6 12 7 15 51 34 16 1 1095
2 Ir. H. Joko Widodo - Drs. H. M. Jusuf Kalla 98 153 64 121 131 280 146 291 193 78 102 55 61 108 42 155 111 78 82 117 84 64 35 247 242 114 144 81 138 73 195 98 117 194 104 123 99 86 94 402 155 193 54 5602
  Jumlah Suara Sah Calon Presiden dan Wakil Presiden 115 203 100 139 150 350 180 450 227 139 123 76 95 115 58 180 218 116 106 167 89 72 40 252 249 122 157 90 152 79 207 104 123 200 106 129 111 93 109 453 189 209 55 6697