Dokumen sudah diverifikasi


No. Uraian Rincian Perolehan Suara
I. Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih LONG HURAI BATUQ KELO LONG BAGUN ULU LONG BAGUN ILIR UJOH BILANG BATU MAJANG MEMAHAK ULU MEMAHAK BESAR LONG MELAHAM LONG MERAH RUKUN DAMAI Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
A. Data Pemilih  
  1. Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 103 218 445 201 613 408 98 415 379 205 298 3383
  PR 83 167 386 174 570 313 75 338 318 177 258 2859
  JML 186 385 831 375 1183 721 173 753 697 382 556 6242
  2. Jumlah pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) LK 0 4 0 1 28 3 0 2 0 0 0 38
  PR 0 6 0 1 17 5 0 0 1 0 0 30
  JML 0 10 0 2 45 8 0 2 1 0 0 68
  3. Pemilih Terdaftar dalam daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/nama sejenis lainnya LK 0 0 10 0 2 50 0 20 1 1 4 88
  PR 0 0 6 0 2 13 0 10 1 3 2 37
  JML 0 0 16 0 4 63 0 30 2 4 6 125
  5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4+5) LK 103 222 455 202 643 461 98 437 380 206 302 3509
  PR 83 173 392 175 589 331 75 348 320 180 260 2926
  JML 186 395 847 377 1232 792 173 785 700 386 562 6435
B. Pengguna Hak Pilih  
  1. Pengguna hak pilih dalam DPT LK 87 116 195 159 276 178 96 367 173 68 100 1815
  PR 69 109 209 140 293 170 72 286 157 84 117 1706
  JML 156 225 404 299 569 348 168 653 330 152 217 3521
  2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan(DPTb)/Pemilih dari TPS lain LK 0 4 0 1 28 3 0 2 0 0 0 38
  PR 0 6 0 1 17 5 0 0 1 0 0 30
  JML 0 10 0 2 45 8 0 2 1 0 0 68
  3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/Nama sejenis lainnya LK 0 0 7 0 2 50 0 20 1 1 4 85
  PR 0 0 2 0 2 13 0 10 1 3 2 33
  JML 0 0 9 0 4 63 0 30 2 4 6 118
  5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4) LK 87 120 202 160 306 231 96 389 174 69 104 1938
  PR 69 115 211 141 312 188 72 296 159 87 119 1769
  JML 156 235 413 301 618 419 168 685 333 156 223 3707

No. Uraian Rincian Perolehan Suara
II. Data Pengguna Surat Suara LONG HURAI BATUQ KELO LONG BAGUN ULU LONG BAGUN ILIR UJOH BILANG BATU MAJANG MEMAHAK ULU MEMAHAK BESAR LONG MELAHAM LONG MERAH RUKUN DAMAI Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% (2+3+4) 190 394 849 383 1208 737 177 770 712 390 568 6378
2 Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2
3 Jumlah surat suara yang tidak digunakan 34 159 435 82 590 318 9 85 379 233 345 2669
4 Jumlah surat suara digunakan 156 235 413 301 618 419 168 685 333 156 223 3707
 
No. Uraian Rincian Perolehan Suara
III. Data Suara Sah dan Tidak Sah LONG HURAI BATUQ KELO LONG BAGUN ULU LONG BAGUN ILIR UJOH BILANG BATU MAJANG MEMAHAK ULU MEMAHAK BESAR LONG MELAHAM LONG MERAH RUKUN DAMAI Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 Jumlah suara sah seluruh Calon Presiden dan Wakil Presiden 156 233 412 301 613 418 168 678 332 156 223 3690
2 Jumlah Suara tidak sah 0 2 1 0 5 1 0 7 1 0 0 17
3 Jumlah suara sah dan tidak sah 156 235 413 301 618 419 168 685 333 156 223 3707

No. Urut Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Rincian Jumlah Akhir
IV. Rincian Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden LONG HURAI BATUQ KELO LONG BAGUN ULU LONG BAGUN ILIR UJOH BILANG BATU MAJANG MEMAHAK ULU MEMAHAK BESAR LONG MELAHAM LONG MERAH RUKUN DAMAI
1 H. Prabowo Subianto - Ir. M. H. Hatta Rajasa 41 58 117 150 276 192 46 484 70 25 48 1507
2 Ir. H. Joko Widodo - Drs. H. M. Jusuf Kalla 115 175 295 151 337 226 122 194 262 131 175 2183
  Jumlah Suara Sah Calon Presiden dan Wakil Presiden 156 233 412 301 613 418 168 678 332 156 223 3690