Dokumen sudah diverifikasi


No. Uraian Rincian Perolehan Suara
I. Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih WANA PARIQ LONG HUBUNG TRIPARIQ MAKMUR SIRAU DATAH BILANG ULU DATAH BILANG ILIR MATALIBAQ LUTAN MEMAHAK TEBOQ DATAH BILANG BARU Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
A. Data Pemilih  
  1. Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 31 467 84 71 345 541 236 290 490 395 2950
  PR 21 401 49 51 283 503 205 232 415 328 2488
  JML 52 868 133 122 628 1044 441 522 905 723 5438
  2. Jumlah pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) LK 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3
  PR 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
  JML 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 5
  3. Pemilih Terdaftar dalam daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/nama sejenis lainnya LK 0 18 0 0 0 1 0 0 4 0 23
  PR 0 3 0 0 0 0 0 2 4 0 9
  JML 0 21 0 0 0 1 0 2 8 0 32
  5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4+5) LK 31 485 87 71 345 542 236 290 494 395 2976
  PR 21 404 51 51 283 503 205 234 419 328 2499
  JML 52 889 138 122 628 1045 441 524 913 723 5475
B. Pengguna Hak Pilih  
  1. Pengguna hak pilih dalam DPT LK 26 271 53 71 236 478 230 145 330 280 2120
  PR 20 258 47 51 189 451 201 165 282 252 1916
  JML 46 529 100 122 425 929 431 310 612 532 4036
  2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan(DPTb)/Pemilih dari TPS lain LK 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3
  PR 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
  JML 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 5
  3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/Nama sejenis lainnya LK 0 18 0 0 0 1 0 0 4 0 23
  PR 0 3 0 0 0 0 0 2 4 0 9
  JML 0 21 0 0 0 1 0 2 8 0 32
  5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4) LK 26 289 56 71 236 479 230 145 334 280 2146
  PR 20 261 49 51 189 451 201 167 286 252 1927
  JML 46 550 105 122 425 930 431 312 620 532 4073

No. Uraian Rincian Perolehan Suara
II. Data Pengguna Surat Suara WANA PARIQ LONG HUBUNG TRIPARIQ MAKMUR SIRAU DATAH BILANG ULU DATAH BILANG ILIR MATALIBAQ LUTAN MEMAHAK TEBOQ DATAH BILANG BARU Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% (2+3+4) 54 886 136 125 641 1066 450 533 925 738 5554
2 Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Jumlah surat suara yang tidak digunakan 8 336 31 3 216 136 19 221 305 206 1481
4 Jumlah surat suara digunakan 46 550 105 122 425 930 431 312 620 532 4073
 
No. Uraian Rincian Perolehan Suara
III. Data Suara Sah dan Tidak Sah WANA PARIQ LONG HUBUNG TRIPARIQ MAKMUR SIRAU DATAH BILANG ULU DATAH BILANG ILIR MATALIBAQ LUTAN MEMAHAK TEBOQ DATAH BILANG BARU Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Jumlah suara sah seluruh Calon Presiden dan Wakil Presiden 46 546 105 122 424 930 429 310 617 529 4058
2 Jumlah Suara tidak sah 0 4 0 0 1 0 2 2 3 3 15
3 Jumlah suara sah dan tidak sah 46 550 105 122 425 930 431 312 620 532 4073

No. Urut Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Rincian Jumlah Akhir
IV. Rincian Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden WANA PARIQ LONG HUBUNG TRIPARIQ MAKMUR SIRAU DATAH BILANG ULU DATAH BILANG ILIR MATALIBAQ LUTAN MEMAHAK TEBOQ DATAH BILANG BARU
1 H. Prabowo Subianto - Ir. M. H. Hatta Rajasa 3 84 30 61 137 572 109 61 124 165 1346
2 Ir. H. Joko Widodo - Drs. H. M. Jusuf Kalla 43 462 75 61 287 358 320 249 493 364 2712
  Jumlah Suara Sah Calon Presiden dan Wakil Presiden 46 546 105 122 424 930 429 310 617 529 4058