Dokumen sudah diverifikasi


No. Uraian Rincian Perolehan Suara
I. Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih BESIQ MUARA NYAHING BENUNG TAPULANG KEAY JENGAN DANUM MUARA TOKONG LUMPAT DAHUQ DAMAI KOTA MENDIKA DAMAI SEBERANG MUARA BOMBOY MANTAR MUARA NILIQ BERMAI SEMPATN Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
A. Data Pemilih  
  1. Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 1094 124 126 141 442 1630 198 126 369 100 116 110 321 173 242 158 5470
  PR 751 94 100 111 380 638 161 97 395 87 108 84 97 137 182 134 3556
  JML 1845 218 226 252 822 2268 359 223 764 187 224 194 418 310 424 292 9026
  2. Jumlah pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) LK 26 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 30
  PR 12 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 16
  JML 38 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 1 46
  3. Pemilih Terdaftar dalam daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/nama sejenis lainnya LK 0 0 5 0 0 74 0 0 37 0 6 0 0 1 0 5 128
  PR 0 0 4 0 0 44 0 0 8 0 0 4 0 1 0 8 69
  JML 0 0 9 0 0 118 0 0 45 0 6 4 0 2 0 13 197
  5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4+5) LK 1120 124 132 141 442 1704 198 126 406 100 122 112 321 174 242 164 5628
  PR 763 94 106 111 380 682 161 97 403 87 108 90 97 138 182 142 3641
  JML 1883 218 238 252 822 2386 359 223 809 187 230 202 418 312 424 306 9269
B. Pengguna Hak Pilih  
  1. Pengguna hak pilih dalam DPT LK 461 89 112 120 314 837 130 110 238 86 82 84 158 129 71 123 3144
  PR 295 69 91 105 255 367 119 92 268 74 68 63 72 97 65 111 2211
  JML 756 158 203 225 569 1204 249 202 506 160 150 147 230 226 136 234 5355
  2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan(DPTb)/Pemilih dari TPS lain LK 26 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 30
  PR 12 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 16
  JML 38 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 1 46
  3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/Nama sejenis lainnya LK 0 0 5 0 0 74 0 0 37 0 6 0 0 1 0 5 128
  PR 0 0 4 0 0 44 0 0 8 0 0 4 0 1 0 8 69
  JML 0 0 9 0 0 118 0 0 45 0 6 4 0 2 0 13 197
  5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4) LK 487 89 118 120 314 911 130 110 275 86 88 86 158 130 71 129 3302
  PR 307 69 97 105 255 411 119 92 276 74 68 69 72 98 65 119 2296
  JML 794 158 215 225 569 1322 249 202 551 160 156 155 230 228 136 248 5598

No. Uraian Rincian Perolehan Suara
II. Data Pengguna Surat Suara BESIQ MUARA NYAHING BENUNG TAPULANG KEAY JENGAN DANUM MUARA TOKONG LUMPAT DAHUQ DAMAI KOTA MENDIKA DAMAI SEBERANG MUARA BOMBOY MANTAR MUARA NILIQ BERMAI SEMPATN Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% (2+3+4) 1883 223 231 258 840 2315 367 228 780 191 229 198 427 317 433 299 9219
2 Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
3 Jumlah surat suara yang tidak digunakan 1089 65 16 33 271 993 118 26 228 31 73 43 197 89 297 51 3620
4 Jumlah surat suara digunakan 794 158 215 225 569 1322 249 202 551 160 156 155 230 228 136 248 5598
 
No. Uraian Rincian Perolehan Suara
III. Data Suara Sah dan Tidak Sah BESIQ MUARA NYAHING BENUNG TAPULANG KEAY JENGAN DANUM MUARA TOKONG LUMPAT DAHUQ DAMAI KOTA MENDIKA DAMAI SEBERANG MUARA BOMBOY MANTAR MUARA NILIQ BERMAI SEMPATN Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1 Jumlah suara sah seluruh Calon Presiden dan Wakil Presiden 784 158 214 224 568 1319 248 202 550 160 156 155 227 226 136 248 5575
2 Jumlah Suara tidak sah 10 0 1 1 1 3 1 0 1 0 0 0 3 2 0 0 23
3 Jumlah suara sah dan tidak sah 794 158 215 225 569 1322 249 202 551 160 156 155 230 228 136 248 5598

No. Urut Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Rincian Jumlah Akhir
IV. Rincian Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden BESIQ MUARA NYAHING BENUNG TAPULANG KEAY JENGAN DANUM MUARA TOKONG LUMPAT DAHUQ DAMAI KOTA MENDIKA DAMAI SEBERANG MUARA BOMBOY MANTAR MUARA NILIQ BERMAI SEMPATN
1 H. Prabowo Subianto - Ir. M. H. Hatta Rajasa 95 16 22 14 87 341 26 20 153 26 16 10 28 43 14 12 923
2 Ir. H. Joko Widodo - Drs. H. M. Jusuf Kalla 689 142 192 210 481 978 222 182 397 134 140 145 199 183 122 236 4652
  Jumlah Suara Sah Calon Presiden dan Wakil Presiden 784 158 214 224 568 1319 248 202 550 160 156 155 227 226 136 248 5575