Dokumen sudah diverifikasi


No. Uraian Rincian Perolehan Suara
I. Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih DEMPAR SENTALAR LAKAN BILEM TERAJUK MU'UT INTU LINGAU SEMBUAN JONTAI TEMULA AWAI Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
A. Data Pemilih  
  1. Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 287 119 148 258 127 778 204 155 370 119 2565
  PR 244 96 127 221 123 571 180 131 320 92 2105
  JML 531 215 275 479 250 1349 384 286 690 211 4670
  2. Jumlah pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) LK 1 0 0 0 0 11 0 0 0 0 12
  PR 2 0 0 0 0 8 1 0 0 0 11
  JML 3 0 0 0 0 19 1 0 0 0 23
  3. Pemilih Terdaftar dalam daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/nama sejenis lainnya LK 8 0 2 14 10 8 1 1 0 1 45
  PR 8 0 0 11 8 4 0 0 0 1 32
  JML 16 0 2 25 18 12 1 1 0 2 77
  5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4+5) LK 296 119 150 272 137 797 205 156 370 120 2622
  PR 254 96 127 232 131 583 181 131 320 93 2148
  JML 550 215 277 504 268 1380 386 287 690 213 4770
B. Pengguna Hak Pilih  
  1. Pengguna hak pilih dalam DPT LK 200 111 110 201 93 592 133 119 299 106 1964
  PR 186 84 84 207 83 447 123 104 262 88 1668
  JML 386 195 194 408 176 1039 256 223 561 194 3632
  2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan(DPTb)/Pemilih dari TPS lain LK 1 0 0 0 0 11 0 0 0 0 12
  PR 2 0 0 0 0 8 1 0 0 0 11
  JML 3 0 0 0 0 19 1 0 0 0 23
  3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/Nama sejenis lainnya LK 8 0 2 14 10 8 1 1 0 1 45
  PR 8 0 0 11 8 4 0 0 0 1 32
  JML 16 0 2 25 18 12 1 1 0 2 77
  5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4) LK 209 111 112 215 103 611 134 120 299 107 2021
  PR 196 84 84 218 91 459 124 104 262 89 1711
  JML 405 195 196 433 194 1070 258 224 561 196 3732

No. Uraian Rincian Perolehan Suara
II. Data Pengguna Surat Suara DEMPAR SENTALAR LAKAN BILEM TERAJUK MU'UT INTU LINGAU SEMBUAN JONTAI TEMULA AWAI Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% (2+3+4) 542 220 281 489 255 1379 392 292 705 216 4771
2 Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Jumlah surat suara yang tidak digunakan 137 25 85 56 61 309 134 68 144 20 1039
4 Jumlah surat suara digunakan 405 195 196 433 194 1070 258 224 561 196 3732
 
No. Uraian Rincian Perolehan Suara
III. Data Suara Sah dan Tidak Sah DEMPAR SENTALAR LAKAN BILEM TERAJUK MU'UT INTU LINGAU SEMBUAN JONTAI TEMULA AWAI Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Jumlah suara sah seluruh Calon Presiden dan Wakil Presiden 405 195 196 432 194 1066 255 223 558 196 3720
2 Jumlah Suara tidak sah 0 0 0 1 0 4 3 1 3 0 12
3 Jumlah suara sah dan tidak sah 405 195 196 433 194 1070 258 224 561 196 3732

No. Urut Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Rincian Jumlah Akhir
IV. Rincian Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden DEMPAR SENTALAR LAKAN BILEM TERAJUK MU'UT INTU LINGAU SEMBUAN JONTAI TEMULA AWAI
1 H. Prabowo Subianto - Ir. M. H. Hatta Rajasa 82 27 18 36 16 77 33 25 95 8 417
2 Ir. H. Joko Widodo - Drs. H. M. Jusuf Kalla 323 168 178 396 178 989 222 198 463 188 3303
  Jumlah Suara Sah Calon Presiden dan Wakil Presiden 405 195 196 432 194 1066 255 223 558 196 3720