Dokumen sudah diverifikasi


No. Uraian Rincian Perolehan Suara
I. Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih KERAYAAN PERUPUK PULAU MIANG KOLEK BENUA BARU ULU MALOY TEPIAN TARAP PELAWAN SEMPAYAU BENUA BARU ILIR MANDU DALAM SAQA PERIDAN TANJUNG MANIS MANDAU PANTAI SEJAHTERA Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
A. Data Pemilih  
  1. Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 1311 455 154 194 908 349 245 622 326 1830 222 305 722 162 285 8090
  PR 920 256 152 165 826 302 178 469 226 1764 134 255 494 141 258 6540
  JML 2231 711 306 359 1734 651 423 1091 552 3594 356 560 1216 303 543 14630
  2. Jumlah pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) LK 0 0 0 0 1 0 0 3 0 7 0 0 0 8 0 19
  PR 0 0 0 0 3 0 0 1 0 2 0 0 0 2 0 8
  JML 0 0 0 0 4 0 0 4 0 9 0 0 0 10 0 27
  3. Pemilih Terdaftar dalam daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/nama sejenis lainnya LK 14 0 0 0 14 1 8 13 0 27 0 8 16 0 0 101
  PR 11 0 0 0 9 0 4 8 0 32 0 3 16 0 0 83
  JML 25 0 0 0 23 1 12 21 0 59 0 11 32 0 0 184
  5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4+5) LK 1325 455 154 194 923 350 253 638 326 1864 222 313 738 170 285 8210
  PR 931 256 152 165 838 302 182 478 226 1798 134 258 510 143 258 6631
  JML 2256 711 306 359 1761 652 435 1116 552 3662 356 571 1248 313 543 14841
B. Pengguna Hak Pilih  
  1. Pengguna hak pilih dalam DPT LK 604 214 121 105 422 223 148 233 179 946 131 166 406 81 192 4171
  PR 465 161 131 95 401 195 123 199 143 955 86 144 264 64 161 3587
  JML 1069 375 252 200 823 418 271 432 322 1901 217 310 670 145 353 7758
  2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan(DPTb)/Pemilih dari TPS lain LK 0 0 0 0 1 0 0 3 0 7 0 0 0 8 0 19
  PR 0 0 0 0 3 0 0 1 0 2 0 0 0 2 0 8
  JML 0 0 0 0 4 0 0 4 0 9 0 0 0 10 0 27
  3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/Nama sejenis lainnya LK 14 0 0 0 14 1 8 13 0 27 0 8 16 0 0 101
  PR 11 0 0 0 9 0 4 8 0 32 0 3 16 0 0 83
  JML 25 0 0 0 23 1 12 21 0 59 0 11 32 0 0 184
  5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4) LK 618 214 121 105 437 224 156 249 179 980 131 174 422 89 192 4291
  PR 476 161 131 95 413 195 127 208 143 989 86 147 280 66 161 3678
  JML 1094 375 252 200 850 419 283 457 322 1969 217 321 702 155 353 7969

No. Uraian Rincian Perolehan Suara
II. Data Pengguna Surat Suara KERAYAAN PERUPUK PULAU MIANG KOLEK BENUA BARU ULU MALOY TEPIAN TARAP PELAWAN SEMPAYAU BENUA BARU ILIR MANDU DALAM SAQA PERIDAN TANJUNG MANIS MANDAU PANTAI SEJAHTERA Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% (2+3+4) 2270 727 314 366 1769 664 431 1115 563 3667 363 572 1241 305 556 14923
2 Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Jumlah surat suara yang tidak digunakan 1176 352 62 166 919 245 148 658 241 1698 146 251 539 150 203 6954
4 Jumlah surat suara digunakan 1094 375 252 200 850 419 283 457 322 1969 217 321 702 155 353 7969
 
No. Uraian Rincian Perolehan Suara
III. Data Suara Sah dan Tidak Sah KERAYAAN PERUPUK PULAU MIANG KOLEK BENUA BARU ULU MALOY TEPIAN TARAP PELAWAN SEMPAYAU BENUA BARU ILIR MANDU DALAM SAQA PERIDAN TANJUNG MANIS MANDAU PANTAI SEJAHTERA Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 Jumlah suara sah seluruh Calon Presiden dan Wakil Presiden 1093 372 252 199 845 418 280 452 320 1956 214 318 697 155 352 7923
2 Jumlah Suara tidak sah 1 3 0 1 5 1 3 5 2 13 3 3 5 0 1 46
3 Jumlah suara sah dan tidak sah 1094 375 252 200 850 419 283 457 322 1969 217 321 702 155 353 7969

No. Urut Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Rincian Jumlah Akhir
IV. Rincian Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden KERAYAAN PERUPUK PULAU MIANG KOLEK BENUA BARU ULU MALOY TEPIAN TARAP PELAWAN SEMPAYAU BENUA BARU ILIR MANDU DALAM SAQA PERIDAN TANJUNG MANIS MANDAU PANTAI SEJAHTERA
1 H. Prabowo Subianto - Ir. M. H. Hatta Rajasa 283 88 73 67 285 145 58 123 48 762 55 101 176 39 94 2397
2 Ir. H. Joko Widodo - Drs. H. M. Jusuf Kalla 810 284 179 132 560 273 222 329 272 1194 159 217 521 116 258 5526
  Jumlah Suara Sah Calon Presiden dan Wakil Presiden 1093 372 252 199 845 418 280 452 320 1956 214 318 697 155 352 7923