Dokumen sudah diverifikasi


No. Uraian Rincian Perolehan Suara
I. Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih BUMI ETAM BUMI RAPAK BUMI JAYA CIPTA GRAHA KADUNGAN JAYA PENGADAN BARU MATA AIR BUKIT PERMATA Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
A. Data Pemilih  
  1. Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 1042 687 450 539 422 394 280 589 4403
  PR 793 605 377 448 313 359 211 448 3554
  JML 1835 1292 827 987 735 753 491 1037 7957
  2. Jumlah pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  3. Pemilih Terdaftar dalam daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/nama sejenis lainnya LK 17 4 4 2 4 14 2 18 65
  PR 10 3 5 1 3 6 0 17 45
  JML 27 7 9 3 7 20 2 35 110
  5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4+5) LK 1059 691 454 541 426 408 282 607 4468
  PR 803 608 382 449 316 365 211 465 3599
  JML 1862 1299 836 990 742 773 493 1072 8067
B. Pengguna Hak Pilih  
  1. Pengguna hak pilih dalam DPT LK 467 464 270 314 203 215 180 295 2408
  PR 435 432 219 311 192 229 154 229 2201
  JML 902 896 489 625 395 444 334 524 4609
  2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan(DPTb)/Pemilih dari TPS lain LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/Nama sejenis lainnya LK 17 4 4 2 4 14 2 18 65
  PR 10 3 5 1 3 6 0 17 45
  JML 27 7 9 3 7 20 2 35 110
  5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4) LK 484 468 274 316 207 229 182 313 2473
  PR 445 435 224 312 195 235 154 246 2246
  JML 929 903 498 628 402 464 336 559 4719

No. Uraian Rincian Perolehan Suara
II. Data Pengguna Surat Suara BUMI ETAM BUMI RAPAK BUMI JAYA CIPTA GRAHA KADUNGAN JAYA PENGADAN BARU MATA AIR BUKIT PERMATA Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% (2+3+4) 1872 1317 845 1007 748 767 502 1058 8116
2 Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos 0 0 0 0 14 0 1 0 15
3 Jumlah surat suara yang tidak digunakan 943 414 347 379 332 303 165 499 3382
4 Jumlah surat suara digunakan 929 903 498 628 402 464 336 559 4719
 
No. Uraian Rincian Perolehan Suara
III. Data Suara Sah dan Tidak Sah BUMI ETAM BUMI RAPAK BUMI JAYA CIPTA GRAHA KADUNGAN JAYA PENGADAN BARU MATA AIR BUKIT PERMATA Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Jumlah suara sah seluruh Calon Presiden dan Wakil Presiden 918 901 495 623 397 460 332 553 4679
2 Jumlah Suara tidak sah 11 2 3 5 5 4 4 6 40
3 Jumlah suara sah dan tidak sah 929 903 498 628 402 464 336 559 4719

No. Urut Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Rincian Jumlah Akhir
IV. Rincian Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden BUMI ETAM BUMI RAPAK BUMI JAYA CIPTA GRAHA KADUNGAN JAYA PENGADAN BARU MATA AIR BUKIT PERMATA
1 H. Prabowo Subianto - Ir. M. H. Hatta Rajasa 241 310 153 245 85 148 128 71 1381
2 Ir. H. Joko Widodo - Drs. H. M. Jusuf Kalla 677 591 342 378 312 312 204 482 3298
  Jumlah Suara Sah Calon Presiden dan Wakil Presiden 918 901 495 623 397 460 332 553 4679