Dokumen sudah diverifikasi


No. Uraian Rincian Perolehan Suara
I. Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih SEPINGGAN GUNUNGBAHAGIA SEPINGGAN BARU SEPINGGAN RAYA SUNGAINANGKA DAMAI BARU DAMAI BAHAGIA Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
A. Data Pemilih  
  1. Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 8209 6016 6364 4892 4723 2433 6573 39210
  PR 7842 5786 6495 4790 4559 2312 5871 37655
  JML 16051 11802 12859 9682 9282 4745 12444 76865
  2. Jumlah pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) LK 32 114 101 55 33 56 48 439
  PR 23 70 52 43 21 48 23 280
  JML 55 184 153 98 54 104 71 719
  3. Pemilih Terdaftar dalam daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 7 42 144 38 104 30 74 439
  PR 8 36 143 49 90 20 98 444
  JML 15 78 287 87 194 50 172 883
  4. Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/nama sejenis lainnya LK 520 604 662 220 397 229 714 3346
  PR 519 483 713 210 395 230 415 2965
  JML 1039 1087 1375 430 792 459 1129 6311
  5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4+5) LK 8768 6776 7271 5205 5257 2748 7409 43434
  PR 8392 6375 7403 5092 5065 2610 6407 41344
  JML 17160 13151 14674 10297 10322 5358 13816 84778
B. Pengguna Hak Pilih  
  1. Pengguna hak pilih dalam DPT LK 5299 3713 4179 3289 2777 1411 4278 24946
  PR 5689 4024 4667 3545 3015 1488 4273 26701
  JML 10988 7737 8846 6834 5792 2899 8551 51647
  2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan(DPTb)/Pemilih dari TPS lain LK 32 99 92 46 33 41 17 360
  PR 23 70 49 27 21 35 7 232
  JML 55 169 141 73 54 76 24 592
  3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 4 16 45 10 63 19 21 178
  PR 6 13 46 19 55 14 29 182
  JML 10 29 91 29 118 33 50 360
  4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/Nama sejenis lainnya LK 520 604 662 220 397 229 714 3346
  PR 519 483 713 210 395 230 415 2965
  JML 1039 1087 1375 430 792 459 1129 6311
  5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4) LK 5855 4432 4978 3565 3270 1700 5030 28830
  PR 6237 4590 5475 3801 3486 1767 4724 30080
  JML 12092 9022 10453 7366 6756 3467 9754 58910

No. Uraian Rincian Perolehan Suara
II. Data Pengguna Surat Suara SEPINGGAN GUNUNGBAHAGIA SEPINGGAN BARU SEPINGGAN RAYA SUNGAINANGKA DAMAI BARU DAMAI BAHAGIA Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% (2+3+4) 16394 12056 13137 9889 9482 4847 12715 78520
2 Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos 7 0 13 2 8 2 5 37
3 Jumlah surat suara yang tidak digunakan 4295 3034 2671 2521 2718 1378 2956 19573
4 Jumlah surat suara digunakan 12092 9022 10453 7366 6756 3467 9754 58910
 
No. Uraian Rincian Perolehan Suara
III. Data Suara Sah dan Tidak Sah SEPINGGAN GUNUNGBAHAGIA SEPINGGAN BARU SEPINGGAN RAYA SUNGAINANGKA DAMAI BARU DAMAI BAHAGIA Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Jumlah suara sah seluruh Calon Presiden dan Wakil Presiden 11972 8938 10361 7310 6688 3429 9654 58352
2 Jumlah Suara tidak sah 120 84 92 56 68 38 100 558
3 Jumlah suara sah dan tidak sah 12092 9022 10453 7366 6756 3467 9754 58910

No. Urut Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Rincian Jumlah Akhir
IV. Rincian Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden SEPINGGAN GUNUNGBAHAGIA SEPINGGAN BARU SEPINGGAN RAYA SUNGAINANGKA DAMAI BARU DAMAI BAHAGIA
1 H. Prabowo Subianto - Ir. M. H. Hatta Rajasa 4924 3506 4699 3270 2598 1172 4183 24352
2 Ir. H. Joko Widodo - Drs. H. M. Jusuf Kalla 7048 5432 5662 4040 4090 2257 5471 34000
  Jumlah Suara Sah Calon Presiden dan Wakil Presiden 11972 8938 10361 7310 6688 3429 9654 58352