Dokumen sudah diverifikasi


No. Uraian Rincian Perolehan Suara
I. Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih IDUMUN LOYOW IYOK NUANGAN I ATOGA JIKO JIKO BELANGA BAI MOTONGKAD MOLOBOG NUANGAN MATABULU MOTONGKAD UTARA Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
A. Data Pemilih  
  1. Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 293 283 249 588 321 546 365 308 496 633 619 623 448 5772
  PR 261 242 210 551 299 497 362 261 476 556 556 543 399 5213
  JML 554 525 459 1139 620 1043 727 569 972 1189 1175 1166 847 10985
  2. Jumlah pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  3. Pemilih Terdaftar dalam daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 5 0 5 3 0 1 2 1 42 5 2 1 0 67
  PR 5 1 4 2 0 1 4 1 21 2 4 2 0 47
  JML 10 1 9 5 0 2 6 2 63 7 6 3 0 114
  4. Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/nama sejenis lainnya LK 0 0 0 11 8 3 5 4 2 8 2 3 1 47
  PR 1 0 1 10 4 1 2 5 7 3 2 1 0 37
  JML 1 0 1 21 12 4 7 9 9 11 4 4 1 84
  5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4+5) LK 298 283 254 602 329 550 372 313 540 646 623 627 449 5886
  PR 267 243 215 563 303 499 368 267 504 561 562 546 399 5297
  JML 565 526 469 1165 632 1049 740 580 1044 1207 1185 1173 848 11183
B. Pengguna Hak Pilih  
  1. Pengguna hak pilih dalam DPT LK 209 238 172 350 239 380 210 230 315 413 366 448 338 3908
  PR 205 209 159 328 214 376 261 207 339 385 313 373 335 3704
  JML 414 447 331 678 453 756 471 437 654 798 679 821 673 7612
  2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan(DPTb)/Pemilih dari TPS lain LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 5 0 2 3 0 0 0 0 21 1 1 1 0 34
  PR 4 1 4 2 0 0 0 1 7 0 2 1 0 22
  JML 9 1 6 5 0 0 0 1 28 1 3 2 0 56
  4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/Nama sejenis lainnya LK 0 0 0 11 8 3 5 4 2 8 2 3 1 47
  PR 1 0 1 10 4 1 2 5 7 3 2 1 0 37
  JML 1 0 1 21 12 4 7 9 9 11 4 4 1 84
  5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4) LK 214 238 174 364 247 383 215 234 338 422 369 452 339 3989
  PR 210 210 164 340 218 377 263 213 353 388 317 375 335 3763
  JML 424 448 338 704 465 760 478 447 691 810 686 827 674 7752

No. Uraian Rincian Perolehan Suara
II. Data Pengguna Surat Suara IDUMUN LOYOW IYOK NUANGAN I ATOGA JIKO JIKO BELANGA BAI MOTONGKAD MOLOBOG NUANGAN MATABULU MOTONGKAD UTARA Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% (2+3+4) 566 537 469 1162 633 1065 742 586 993 1214 1197 1190 866 11220
2 Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2
3 Jumlah surat suara yang tidak digunakan 142 89 131 458 168 305 264 139 302 404 510 362 192 3466
4 Jumlah surat suara digunakan 424 448 338 704 465 760 478 447 691 810 686 827 674 7752
 
No. Uraian Rincian Perolehan Suara
III. Data Suara Sah dan Tidak Sah IDUMUN LOYOW IYOK NUANGAN I ATOGA JIKO JIKO BELANGA BAI MOTONGKAD MOLOBOG NUANGAN MATABULU MOTONGKAD UTARA Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 Jumlah suara sah seluruh Calon Presiden dan Wakil Presiden 424 446 331 703 465 758 478 446 689 809 684 826 673 7732
2 Jumlah Suara tidak sah 0 2 7 1 0 2 0 1 2 1 2 1 1 20
3 Jumlah suara sah dan tidak sah 424 448 338 704 465 760 478 447 691 810 686 827 674 7752

No. Urut Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Rincian Jumlah Akhir
IV. Rincian Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden IDUMUN LOYOW IYOK NUANGAN I ATOGA JIKO JIKO BELANGA BAI MOTONGKAD MOLOBOG NUANGAN MATABULU MOTONGKAD UTARA
1 H. Prabowo Subianto - Ir. M. H. Hatta Rajasa 315 340 184 550 345 246 138 387 415 623 591 455 540 5129
2 Ir. H. Joko Widodo - Drs. H. M. Jusuf Kalla 109 106 147 153 120 512 340 59 274 186 93 371 133 2603
  Jumlah Suara Sah Calon Presiden dan Wakil Presiden 424 446 331 703 465 758 478 446 689 809 684 826 673 7732