Dokumen sudah diverifikasi


No. Uraian Rincian Perolehan Suara
I. Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih AYONG PANGI TIMUR PASIR PUTIH BATU MERAH CEMPAKA LOLANAN PANGI DOMISIL MOONOW MAELANG BOLANGAT BABO BOLANGAT TIMUR Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
A. Data Pemilih  
  1. Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 583 301 157 215 226 428 346 395 418 437 417 157 4080
  PR 566 283 160 199 199 399 320 356 378 420 368 143 3791
  JML 1149 584 317 414 425 827 666 751 796 857 785 300 7871
  2. Jumlah pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  3. Pemilih Terdaftar dalam daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/nama sejenis lainnya LK 0 0 0 2 0 0 6 0 5 0 0 0 13
  PR 0 0 0 1 2 0 11 0 7 0 0 0 21
  JML 0 0 0 3 2 0 17 0 12 0 0 0 34
  5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4+5) LK 583 301 157 217 226 428 352 395 423 437 417 157 4093
  PR 566 283 160 200 201 399 331 356 385 420 368 143 3812
  JML 1149 584 317 417 427 827 683 751 808 857 785 300 7905
B. Pengguna Hak Pilih  
  1. Pengguna hak pilih dalam DPT LK 356 151 113 156 164 257 200 265 274 268 260 97 2561
  PR 403 180 108 136 165 279 218 260 303 294 279 85 2710
  JML 759 331 221 292 329 536 418 525 577 562 539 182 5271
  2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan(DPTb)/Pemilih dari TPS lain LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/Nama sejenis lainnya LK 0 0 0 2 0 0 6 0 5 0 0 0 13
  PR 0 0 0 1 2 0 11 0 7 0 0 0 21
  JML 0 0 0 3 2 0 17 0 12 0 0 0 34
  5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4) LK 356 151 113 158 164 257 206 265 279 268 260 97 2574
  PR 403 180 108 137 167 279 229 260 310 294 279 85 2731
  JML 759 331 221 295 331 536 435 525 589 562 539 182 5305

No. Uraian Rincian Perolehan Suara
II. Data Pengguna Surat Suara AYONG PANGI TIMUR PASIR PUTIH BATU MERAH CEMPAKA LOLANAN PANGI DOMISIL MOONOW MAELANG BOLANGAT BABO BOLANGAT TIMUR Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% (2+3+4) 1176 596 324 423 434 925 686 767 813 875 802 308 8129
2 Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
3 Jumlah surat suara yang tidak digunakan 417 265 103 128 103 389 251 242 224 313 262 126 2823
4 Jumlah surat suara digunakan 759 331 221 295 331 536 435 525 589 562 539 182 5305
 
No. Uraian Rincian Perolehan Suara
III. Data Suara Sah dan Tidak Sah AYONG PANGI TIMUR PASIR PUTIH BATU MERAH CEMPAKA LOLANAN PANGI DOMISIL MOONOW MAELANG BOLANGAT BABO BOLANGAT TIMUR Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 Jumlah suara sah seluruh Calon Presiden dan Wakil Presiden 759 329 221 294 330 533 430 524 588 557 536 182 5283
2 Jumlah Suara tidak sah 0 2 0 1 1 3 5 1 1 5 3 0 22
3 Jumlah suara sah dan tidak sah 759 331 221 295 331 536 435 525 589 562 539 182 5305

No. Urut Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Rincian Jumlah Akhir
IV. Rincian Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden AYONG PANGI TIMUR PASIR PUTIH BATU MERAH CEMPAKA LOLANAN PANGI DOMISIL MOONOW MAELANG BOLANGAT BABO BOLANGAT TIMUR
1 H. Prabowo Subianto - Ir. M. H. Hatta Rajasa 533 182 111 61 49 357 219 328 397 496 306 74 3113
2 Ir. H. Joko Widodo - Drs. H. M. Jusuf Kalla 226 147 110 233 281 176 211 196 191 61 230 108 2170
  Jumlah Suara Sah Calon Presiden dan Wakil Presiden 759 329 221 294 330 533 430 524 588 557 536 182 5283