Dokumen sudah diverifikasi


No. Uraian Rincian Perolehan Suara
I. Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih KASURATAN PASLATEN TAMPUSU TALIKURAN TIMU SENDANGAN KAIMA SINUIAN PULUTAN PAREPEI LELEKO Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
A. Data Pemilih  
  1. Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 526 348 339 562 291 306 478 531 388 624 755 5148
  PR 520 333 270 511 314 303 457 486 377 581 707 4859
  JML 1046 681 609 1073 605 609 935 1017 765 1205 1462 10007
  2. Jumlah pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) LK 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
  PR 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
  JML 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
  3. Pemilih Terdaftar dalam daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 3 0 0 0 0 0 0 0 13 9 25
  PR 0 2 0 0 0 0 0 0 0 9 5 16
  JML 0 5 0 0 0 0 0 0 0 22 14 41
  4. Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/nama sejenis lainnya LK 4 6 7 6 4 3 6 11 13 2 21 83
  PR 3 4 5 8 2 6 0 13 8 1 26 76
  JML 7 10 12 14 6 9 6 24 21 3 47 159
  5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4+5) LK 532 357 346 568 295 309 484 542 401 639 785 5258
  PR 524 339 275 519 316 309 457 499 385 591 738 4952
  JML 1056 696 621 1087 611 618 941 1041 786 1230 1523 10210
B. Pengguna Hak Pilih  
  1. Pengguna hak pilih dalam DPT LK 432 240 122 382 201 207 309 361 272 465 489 3480
  PR 415 241 110 372 227 216 298 358 296 475 481 3489
  JML 847 481 232 754 428 423 607 719 568 940 970 6969
  2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan(DPTb)/Pemilih dari TPS lain LK 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
  PR 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
  JML 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
  3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 1 0 0 0 0 0 0 0 9 0 10
  PR 0 1 0 0 0 0 0 0 0 7 0 8
  JML 0 2 0 0 0 0 0 0 0 16 0 18
  4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/Nama sejenis lainnya LK 4 6 7 6 4 3 6 11 13 2 21 83
  PR 3 4 5 8 2 6 0 13 8 1 26 76
  JML 7 10 12 14 6 9 6 24 21 3 47 159
  5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4) LK 438 247 129 388 205 210 315 372 285 476 510 3575
  PR 419 246 115 380 229 222 298 371 304 483 507 3574
  JML 857 493 244 768 434 432 613 743 589 959 1017 7149

No. Uraian Rincian Perolehan Suara
II. Data Pengguna Surat Suara KASURATAN PASLATEN TAMPUSU TALIKURAN TIMU SENDANGAN KAIMA SINUIAN PULUTAN PAREPEI LELEKO Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% (2+3+4) 1069 694 622 1095 618 621 955 1038 783 1232 1493 10220
2 Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
3 Jumlah surat suara yang tidak digunakan 211 201 378 327 184 189 342 295 194 273 476 3070
4 Jumlah surat suara digunakan 857 493 244 768 434 432 613 743 589 959 1017 7149
 
No. Uraian Rincian Perolehan Suara
III. Data Suara Sah dan Tidak Sah KASURATAN PASLATEN TAMPUSU TALIKURAN TIMU SENDANGAN KAIMA SINUIAN PULUTAN PAREPEI LELEKO Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 Jumlah suara sah seluruh Calon Presiden dan Wakil Presiden 855 489 241 766 433 429 607 741 586 957 1015 7119
2 Jumlah Suara tidak sah 2 4 3 2 1 3 6 2 3 2 2 30
3 Jumlah suara sah dan tidak sah 857 493 244 768 434 432 613 743 589 959 1017 7149

No. Urut Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Rincian Jumlah Akhir
IV. Rincian Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden KASURATAN PASLATEN TAMPUSU TALIKURAN TIMU SENDANGAN KAIMA SINUIAN PULUTAN PAREPEI LELEKO
1 H. Prabowo Subianto - Ir. M. H. Hatta Rajasa 252 197 59 329 214 119 265 227 246 395 461 2764
2 Ir. H. Joko Widodo - Drs. H. M. Jusuf Kalla 603 292 182 437 219 310 342 514 340 562 554 4355
  Jumlah Suara Sah Calon Presiden dan Wakil Presiden 855 489 241 766 433 429 607 741 586 957 1015 7119