Dokumen sudah diverifikasi


No. Uraian Rincian Perolehan Suara
I. Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih PALAMBA KAWATAK KAAYURAN BAWAH KAAYURAN ATAS WINEBETAN RUMBIA TEMBOAN MANEMBO ATEP ATEP SATU Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
A. Data Pemilih  
  1. Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 271 197 269 162 706 87 216 604 491 361 3364
  PR 271 172 264 145 688 77 189 546 442 322 3116
  JML 542 369 533 307 1394 164 405 1150 933 683 6480
  2. Jumlah pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) LK 0 0 0 0 1 0 8 0 0 0 9
  PR 0 0 0 0 0 0 4 0 1 0 5
  JML 0 0 0 0 1 0 12 0 1 0 14
  3. Pemilih Terdaftar dalam daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
  JML 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
  4. Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/nama sejenis lainnya LK 3 0 1 0 1 0 3 3 3 4 18
  PR 4 0 0 0 4 0 0 6 2 7 23
  JML 7 0 1 0 5 0 3 9 5 11 41
  5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4+5) LK 274 197 270 162 708 87 227 607 494 365 3391
  PR 275 173 264 145 692 77 193 552 445 329 3145
  JML 549 370 534 307 1400 164 420 1159 939 694 6536
B. Pengguna Hak Pilih  
  1. Pengguna hak pilih dalam DPT LK 191 149 227 143 526 83 166 460 374 281 2600
  PR 199 141 225 128 523 76 142 443 336 248 2461
  JML 390 290 452 271 1049 159 308 903 710 529 5061
  2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan(DPTb)/Pemilih dari TPS lain LK 0 0 0 0 1 0 8 0 0 0 9
  PR 0 0 0 0 0 0 4 0 1 0 5
  JML 0 0 0 0 1 0 12 0 1 0 14
  3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
  JML 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
  4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/Nama sejenis lainnya LK 3 0 1 0 1 0 3 3 3 4 18
  PR 4 0 0 0 4 0 0 6 2 7 23
  JML 7 0 1 0 5 0 3 9 5 11 41
  5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4) LK 194 149 228 143 528 83 177 463 377 285 2627
  PR 203 142 225 128 527 76 146 449 339 255 2490
  JML 397 291 453 271 1055 159 323 912 716 540 5117

No. Uraian Rincian Perolehan Suara
II. Data Pengguna Surat Suara PALAMBA KAWATAK KAAYURAN BAWAH KAAYURAN ATAS WINEBETAN RUMBIA TEMBOAN MANEMBO ATEP ATEP SATU Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% (2+3+4) 554 377 544 315 1423 168 415 1176 956 697 6625
2 Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
3 Jumlah surat suara yang tidak digunakan 157 86 91 44 368 9 92 263 240 157 1507
4 Jumlah surat suara digunakan 397 291 453 271 1055 159 323 912 716 540 5117
 
No. Uraian Rincian Perolehan Suara
III. Data Suara Sah dan Tidak Sah PALAMBA KAWATAK KAAYURAN BAWAH KAAYURAN ATAS WINEBETAN RUMBIA TEMBOAN MANEMBO ATEP ATEP SATU Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Jumlah suara sah seluruh Calon Presiden dan Wakil Presiden 397 289 451 271 1052 158 323 910 716 539 5106
2 Jumlah Suara tidak sah 0 2 2 0 3 1 0 2 0 1 11
3 Jumlah suara sah dan tidak sah 397 291 453 271 1055 159 323 912 716 540 5117

No. Urut Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Rincian Jumlah Akhir
IV. Rincian Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden PALAMBA KAWATAK KAAYURAN BAWAH KAAYURAN ATAS WINEBETAN RUMBIA TEMBOAN MANEMBO ATEP ATEP SATU
1 H. Prabowo Subianto - Ir. M. H. Hatta Rajasa 185 113 277 152 434 107 185 417 299 323 2492
2 Ir. H. Joko Widodo - Drs. H. M. Jusuf Kalla 212 176 174 119 618 51 138 493 417 216 2614
  Jumlah Suara Sah Calon Presiden dan Wakil Presiden 397 289 451 271 1052 158 323 910 716 539 5106