Dokumen sudah diverifikasi


No. Uraian Rincian Perolehan Suara
I. Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih PINABETENGAN TONSEWER SELATAN PINABETENGAN SELATAN PINABETENGAN UTARA TOMPASO DUA UTARA PENAESAAN TOMPASO DUA TOUURE TONSEWER TOUURE DUA Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
A. Data Pemilih  
  1. Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 288 322 365 628 225 172 652 257 370 235 3514
  PR 295 296 312 622 246 165 631 223 344 227 3361
  JML 583 618 677 1250 471 337 1283 480 714 462 6875
  2. Jumlah pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2
  JML 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2
  3. Pemilih Terdaftar dalam daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/nama sejenis lainnya LK 0 0 3 1 4 1 13 4 0 1 27
  PR 0 0 3 12 6 5 12 1 1 0 40
  JML 0 0 6 13 10 6 25 5 1 1 67
  5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4+5) LK 288 322 368 629 229 173 665 261 370 236 3541
  PR 295 296 315 634 252 172 643 224 345 227 3403
  JML 583 618 683 1263 481 345 1308 485 715 463 6944
B. Pengguna Hak Pilih  
  1. Pengguna hak pilih dalam DPT LK 229 290 301 471 189 132 477 224 335 177 2825
  PR 242 270 271 437 191 138 462 174 309 162 2656
  JML 471 560 572 908 380 270 939 398 644 339 5481
  2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan(DPTb)/Pemilih dari TPS lain LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2
  JML 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2
  3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/Nama sejenis lainnya LK 0 0 3 1 4 1 13 4 0 1 27
  PR 0 0 3 12 6 5 12 1 1 0 40
  JML 0 0 6 13 10 6 25 5 1 1 67
  5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4) LK 229 290 304 472 193 133 490 228 335 178 2852
  PR 242 270 274 449 197 145 474 175 310 162 2698
  JML 471 560 578 921 390 278 964 403 645 340 5550

No. Uraian Rincian Perolehan Suara
II. Data Pengguna Surat Suara PINABETENGAN TONSEWER SELATAN PINABETENGAN SELATAN PINABETENGAN UTARA TOMPASO DUA UTARA PENAESAAN TOMPASO DUA TOUURE TONSEWER TOUURE DUA Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% (2+3+4) 597 629 691 1279 482 345 1318 490 729 473 7033
2 Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
3 Jumlah surat suara yang tidak digunakan 126 69 113 357 92 67 354 87 84 133 1482
4 Jumlah surat suara digunakan 471 560 578 921 390 278 964 403 645 340 5550
 
No. Uraian Rincian Perolehan Suara
III. Data Suara Sah dan Tidak Sah PINABETENGAN TONSEWER SELATAN PINABETENGAN SELATAN PINABETENGAN UTARA TOMPASO DUA UTARA PENAESAAN TOMPASO DUA TOUURE TONSEWER TOUURE DUA Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Jumlah suara sah seluruh Calon Presiden dan Wakil Presiden 466 558 578 919 390 277 961 401 644 337 5531
2 Jumlah Suara tidak sah 5 2 0 2 0 1 3 2 1 3 19
3 Jumlah suara sah dan tidak sah 471 560 578 921 390 278 964 403 645 340 5550

No. Urut Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Rincian Jumlah Akhir
IV. Rincian Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden PINABETENGAN TONSEWER SELATAN PINABETENGAN SELATAN PINABETENGAN UTARA TOMPASO DUA UTARA PENAESAAN TOMPASO DUA TOUURE TONSEWER TOUURE DUA
1 H. Prabowo Subianto - Ir. M. H. Hatta Rajasa 243 198 317 601 134 101 326 171 276 144 2511
2 Ir. H. Joko Widodo - Drs. H. M. Jusuf Kalla 223 360 261 318 256 176 635 230 368 193 3020
  Jumlah Suara Sah Calon Presiden dan Wakil Presiden 466 558 578 919 390 277 961 401 644 337 5531