Dokumen sudah diverifikasi


No. Uraian Rincian Perolehan Suara
I. Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih NAGHA I DAGHO MAHUMU LELIPANG MENGGAWA II KALAMA DARAT KALINDA I MAHUMU I MAHUMU II PANANARU MAKALEKUHE NAGHA II POKOL BALANE BINALA ULUNG PELIANG MENGGAWA KALINDA BEBU HESANG Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
A. Data Pemilih  
  1. Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 431 527 233 219 232 152 142 145 152 318 299 624 331 295 245 393 374 269 294 112 5787
  PR 480 541 235 205 211 174 144 129 114 334 277 600 330 288 236 346 365 274 251 110 5644
  JML 911 1068 468 424 443 326 286 274 266 652 576 1224 661 583 481 739 739 543 545 222 11431
  2. Jumlah pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 1 0 0 0 5
  PR 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 1 1 0 0 7
  JML 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 0 0 2 1 0 0 12
  3. Pemilih Terdaftar dalam daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 1 0 2 0 0 0 6
  PR 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 7
  JML 0 0 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 4 1 0 4 0 0 0 13
  4. Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/nama sejenis lainnya LK 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 3
  PR 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4
  JML 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 7
  5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4+5) LK 431 527 233 219 233 152 142 145 152 319 299 625 332 300 246 393 378 269 294 112 5801
  PR 482 542 237 205 214 174 144 129 114 334 277 600 331 292 236 346 369 275 251 110 5662
  JML 913 1069 470 424 447 326 286 274 266 653 576 1225 663 592 482 739 747 544 545 222 11463
B. Pengguna Hak Pilih  
  1. Pengguna hak pilih dalam DPT LK 322 340 132 139 132 92 100 100 82 193 183 429 257 230 189 280 256 189 177 74 3896
  PR 361 399 144 155 140 123 107 93 74 222 205 428 261 219 192 281 263 213 188 87 4155
  JML 683 739 276 294 272 215 207 193 156 415 388 857 518 449 381 561 519 402 365 161 8051
  2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan(DPTb)/Pemilih dari TPS lain LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 1 0 0 0 5
  PR 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 1 1 0 0 7
  JML 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 0 0 2 1 0 0 12
  3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 3
  PR 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 4
  JML 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4 0 0 0 7
  4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/Nama sejenis lainnya LK 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 3
  PR 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4
  JML 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 7
  5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4) LK 322 340 132 139 133 92 100 100 82 193 183 430 258 233 190 280 260 189 177 74 3907
  PR 363 400 145 155 143 123 107 93 74 222 205 428 262 221 192 281 267 214 188 87 4170
  JML 685 740 277 294 276 215 207 193 156 415 388 858 520 454 382 561 527 403 365 161 8077

No. Uraian Rincian Perolehan Suara
II. Data Pengguna Surat Suara NAGHA I DAGHO MAHUMU LELIPANG MENGGAWA II KALAMA DARAT KALINDA I MAHUMU I MAHUMU II PANANARU MAKALEKUHE NAGHA II POKOL BALANE BINALA ULUNG PELIANG MENGGAWA KALINDA BEBU HESANG Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% (2+3+4) 931 1091 478 434 453 333 292 280 272 666 563 1250 676 595 491 754 755 555 557 227 11653
2 Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Jumlah surat suara yang tidak digunakan 246 351 201 140 177 118 85 87 116 251 175 392 156 141 109 193 228 152 192 66 3576
4 Jumlah surat suara digunakan 685 740 277 294 276 215 207 193 156 415 388 858 520 454 382 561 527 403 365 161 8077
 
No. Uraian Rincian Perolehan Suara
III. Data Suara Sah dan Tidak Sah NAGHA I DAGHO MAHUMU LELIPANG MENGGAWA II KALAMA DARAT KALINDA I MAHUMU I MAHUMU II PANANARU MAKALEKUHE NAGHA II POKOL BALANE BINALA ULUNG PELIANG MENGGAWA KALINDA BEBU HESANG Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
1 Jumlah suara sah seluruh Calon Presiden dan Wakil Presiden 682 740 275 293 276 214 206 193 156 410 388 857 517 445 381 551 524 401 362 161 8032
2 Jumlah Suara tidak sah 3 0 2 1 0 1 1 0 0 5 0 1 3 9 1 10 3 2 3 0 45
3 Jumlah suara sah dan tidak sah 685 740 277 294 276 215 207 193 156 415 388 858 520 454 382 561 527 403 365 161 8077

No. Urut Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Rincian Jumlah Akhir
IV. Rincian Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden NAGHA I DAGHO MAHUMU LELIPANG MENGGAWA II KALAMA DARAT KALINDA I MAHUMU I MAHUMU II PANANARU MAKALEKUHE NAGHA II POKOL BALANE BINALA ULUNG PELIANG MENGGAWA KALINDA BEBU HESANG
1 H. Prabowo Subianto - Ir. M. H. Hatta Rajasa 198 156 31 102 36 62 66 27 33 122 160 318 180 169 154 195 93 90 148 32 2372
2 Ir. H. Joko Widodo - Drs. H. M. Jusuf Kalla 484 584 244 191 240 152 140 166 123 288 228 539 337 276 227 356 431 311 214 129 5660
  Jumlah Suara Sah Calon Presiden dan Wakil Presiden 682 740 275 293 276 214 206 193 156 410 388 857 517 445 381 551 524 401 362 161 8032