Dokumen sudah diverifikasi


No. Uraian Rincian Perolehan Suara
I. Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih A L O RAINIS BATUPENGA NUNU UTARA TABANG BARAT BANTANE UTARA PARANGEN TABANG BANTANE R A I N I S N U N U ALO UTARA Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
A. Data Pemilih  
  1. Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 316 201 162 252 274 217 278 277 280 190 187 2634
  PR 308 228 145 260 243 224 292 250 305 196 182 2633
  JML 624 429 307 512 517 441 570 527 585 386 369 5267
  2. Jumlah pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  3. Pemilih Terdaftar dalam daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
  4. Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/nama sejenis lainnya LK 9 10 6 1 7 0 1 1 4 0 1 40
  PR 7 10 3 1 4 0 0 4 5 0 0 34
  JML 16 20 9 2 11 0 1 5 9 0 1 74
  5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4+5) LK 325 211 169 253 281 217 279 278 284 190 188 2675
  PR 315 238 148 261 247 224 292 254 310 196 182 2667
  JML 640 449 317 514 528 441 571 532 594 386 370 5342
B. Pengguna Hak Pilih  
  1. Pengguna hak pilih dalam DPT LK 202 141 103 127 141 147 154 155 186 127 144 1627
  PR 233 154 107 164 158 152 162 173 211 144 134 1792
  JML 435 295 210 291 299 299 316 328 397 271 278 3419
  2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan(DPTb)/Pemilih dari TPS lain LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/Nama sejenis lainnya LK 9 10 6 1 7 0 1 1 4 0 1 40
  PR 7 10 3 1 4 0 0 4 5 0 0 34
  JML 16 20 9 2 11 0 1 5 9 0 1 74
  5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4) LK 211 151 109 128 148 147 155 156 190 127 145 1667
  PR 240 164 110 165 162 152 162 177 216 144 134 1826
  JML 451 315 219 293 310 299 317 333 406 271 279 3493

No. Uraian Rincian Perolehan Suara
II. Data Pengguna Surat Suara A L O RAINIS BATUPENGA NUNU UTARA TABANG BARAT BANTANE UTARA PARANGEN TABANG BANTANE R A I N I S N U N U ALO UTARA Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% (2+3+4) 636 438 313 522 527 450 582 537 597 394 376 5372
2 Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 14
3 Jumlah surat suara yang tidak digunakan 185 123 94 229 217 151 265 204 191 109 97 1865
4 Jumlah surat suara digunakan 451 315 219 293 310 299 317 333 406 271 279 3493
 
No. Uraian Rincian Perolehan Suara
III. Data Suara Sah dan Tidak Sah A L O RAINIS BATUPENGA NUNU UTARA TABANG BARAT BANTANE UTARA PARANGEN TABANG BANTANE R A I N I S N U N U ALO UTARA Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 Jumlah suara sah seluruh Calon Presiden dan Wakil Presiden 450 310 218 292 309 298 317 329 404 270 279 3476
2 Jumlah Suara tidak sah 1 5 1 1 1 1 0 4 2 1 0 17
3 Jumlah suara sah dan tidak sah 451 315 219 293 310 299 317 333 406 271 279 3493

No. Urut Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Rincian Jumlah Akhir
IV. Rincian Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden A L O RAINIS BATUPENGA NUNU UTARA TABANG BARAT BANTANE UTARA PARANGEN TABANG BANTANE R A I N I S N U N U ALO UTARA
1 H. Prabowo Subianto - Ir. M. H. Hatta Rajasa 59 64 71 143 81 59 69 43 133 133 57 912
2 Ir. H. Joko Widodo - Drs. H. M. Jusuf Kalla 391 246 147 149 228 239 248 286 271 137 222 2564
  Jumlah Suara Sah Calon Presiden dan Wakil Presiden 450 310 218 292 309 298 317 329 404 270 279 3476