Dokumen sudah diverifikasi


No. Uraian Rincian Perolehan Suara
I. Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih MAMAHAN MAMAHAN BARAT MALAT UTARA BAMBUNG TIMUR GEMEH WANTANE GEMEH RASMATA BANNADA TARUAN APAN MALAT ARANGKAA G E M E H TATURAN BAMBUNG LAHU Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
A. Data Pemilih  
  1. Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 150 173 109 151 129 117 92 168 106 148 191 119 178 179 199 2209
  PR 174 172 97 163 131 118 94 156 94 136 169 125 169 146 197 2141
  JML 324 345 206 314 260 235 186 324 200 284 360 244 347 325 396 4350
  2. Jumlah pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  3. Pemilih Terdaftar dalam daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/nama sejenis lainnya LK 0 11 0 6 2 1 8 5 4 2 0 1 0 0 9 49
  PR 0 11 0 5 3 3 8 6 5 0 0 0 0 0 6 47
  JML 0 22 0 11 5 4 16 11 9 2 0 1 0 0 15 96
  5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4+5) LK 150 184 109 157 131 118 100 173 110 150 191 120 178 179 208 2258
  PR 174 183 97 168 134 121 102 162 99 136 169 125 169 146 203 2188
  JML 324 367 206 325 265 239 202 335 209 286 360 245 347 325 411 4446
B. Pengguna Hak Pilih  
  1. Pengguna hak pilih dalam DPT LK 100 128 60 112 83 80 61 97 65 89 105 78 124 179 122 1483
  PR 130 127 65 110 92 89 76 109 79 83 116 86 130 108 162 1562
  JML 230 255 125 222 175 169 137 206 144 172 221 164 254 287 284 3045
  2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan(DPTb)/Pemilih dari TPS lain LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/Nama sejenis lainnya LK 0 11 0 6 2 1 8 5 4 2 0 1 0 0 9 49
  PR 0 11 0 5 3 3 8 6 5 0 0 0 0 0 6 47
  JML 0 22 0 11 5 4 16 11 9 2 0 1 0 0 15 96
  5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4) LK 100 139 60 118 85 81 69 102 69 91 105 79 124 179 131 1532
  PR 130 138 65 115 95 92 84 115 84 83 116 86 130 108 168 1609
  JML 230 277 125 233 180 173 153 217 153 174 221 165 254 287 299 3141

No. Uraian Rincian Perolehan Suara
II. Data Pengguna Surat Suara MAMAHAN MAMAHAN BARAT MALAT UTARA BAMBUNG TIMUR GEMEH WANTANE GEMEH RASMATA BANNADA TARUAN APAN MALAT ARANGKAA G E M E H TATURAN BAMBUNG LAHU Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% (2+3+4) 331 352 210 320 265 240 190 330 204 290 367 249 354 332 404 4438
2 Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Jumlah surat suara yang tidak digunakan 101 75 85 87 85 67 37 113 51 116 146 84 100 45 105 1297
4 Jumlah surat suara digunakan 230 277 125 233 180 173 153 217 153 174 221 165 254 287 299 3141
 
No. Uraian Rincian Perolehan Suara
III. Data Suara Sah dan Tidak Sah MAMAHAN MAMAHAN BARAT MALAT UTARA BAMBUNG TIMUR GEMEH WANTANE GEMEH RASMATA BANNADA TARUAN APAN MALAT ARANGKAA G E M E H TATURAN BAMBUNG LAHU Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 Jumlah suara sah seluruh Calon Presiden dan Wakil Presiden 230 277 125 232 179 172 153 215 152 173 221 164 254 285 299 3131
2 Jumlah Suara tidak sah 0 0 0 1 1 1 0 2 1 1 0 1 0 2 0 10
3 Jumlah suara sah dan tidak sah 230 277 125 233 180 173 153 217 153 174 221 165 254 287 299 3141

No. Urut Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Rincian Jumlah Akhir
IV. Rincian Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden MAMAHAN MAMAHAN BARAT MALAT UTARA BAMBUNG TIMUR GEMEH WANTANE GEMEH RASMATA BANNADA TARUAN APAN MALAT ARANGKAA G E M E H TATURAN BAMBUNG LAHU
1 H. Prabowo Subianto - Ir. M. H. Hatta Rajasa 72 91 21 41 22 21 23 65 21 13 114 31 22 55 39 651
2 Ir. H. Joko Widodo - Drs. H. M. Jusuf Kalla 158 186 104 191 157 151 130 150 131 160 107 133 232 230 260 2480
  Jumlah Suara Sah Calon Presiden dan Wakil Presiden 230 277 125 232 179 172 153 215 152 173 221 164 254 285 299 3131