Dokumen sudah diverifikasi


No. Uraian Rincian Perolehan Suara
I. Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih PASAR RUNDENG BULUKUR MAKMUR KAMPONG BADAR LAE PEMUALAN PANGLIMA SAHMAN SUAK JAMPAK GERUGUH MANDILAM TUALANG KUALA KEPENG TELADAN BARU HARAPAN BARU SIBUNGKE DAH OBOH SEPADAN SIBUASAN BINANGA KUTA BERINGIN MUARA BATU-BATU SIPERKAS LAE MATE TANAH TUMBUH Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
A. Data Pemilih  
  1. Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 311 206 261 178 96 139 74 38 133 97 183 115 116 199 79 337 84 90 17 282 74 333 76 3518
  PR 322 232 293 168 96 136 64 36 146 96 187 122 127 220 92 300 86 96 23 310 85 354 86 3677
  JML 633 438 554 346 192 275 138 74 279 193 370 237 243 419 171 637 170 186 40 592 159 687 162 7195
  2. Jumlah pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  3. Pemilih Terdaftar dalam daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/nama sejenis lainnya LK 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
  5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4+5) LK 311 207 261 179 96 139 74 38 133 97 183 115 116 199 79 337 84 90 17 282 74 333 76 3520
  PR 322 232 293 168 96 136 64 36 146 96 187 122 127 220 92 300 86 96 23 310 85 354 86 3677
  JML 633 439 554 347 192 275 138 74 279 193 370 237 243 419 171 637 170 186 40 592 159 687 162 7197
B. Pengguna Hak Pilih  
  1. Pengguna hak pilih dalam DPT LK 228 160 187 133 73 80 59 36 98 67 116 83 85 155 65 265 71 81 16 212 52 229 63 2614
  PR 248 191 188 139 73 55 59 36 129 75 134 94 94 162 69 267 66 87 13 248 65 295 74 2861
  JML 476 351 375 272 146 135 118 72 227 142 250 177 179 317 134 532 137 168 29 460 117 524 137 5475
  2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan(DPTb)/Pemilih dari TPS lain LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/Nama sejenis lainnya LK 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
  5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4) LK 228 161 187 134 73 80 59 36 98 67 116 83 85 155 65 265 71 81 16 212 52 229 63 2616
  PR 248 191 188 139 73 55 59 36 129 75 134 94 94 162 69 267 66 87 13 248 65 295 74 2861
  JML 476 352 375 273 146 135 118 72 227 142 250 177 179 317 134 532 137 168 29 460 117 524 137 5477

No. Uraian Rincian Perolehan Suara
II. Data Pengguna Surat Suara PASAR RUNDENG BULUKUR MAKMUR KAMPONG BADAR LAE PEMUALAN PANGLIMA SAHMAN SUAK JAMPAK GERUGUH MANDILAM TUALANG KUALA KEPENG TELADAN BARU HARAPAN BARU SIBUNGKE DAH OBOH SEPADAN SIBUASAN BINANGA KUTA BERINGIN MUARA BATU-BATU SIPERKAS LAE MATE TANAH TUMBUH Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% (2+3+4) 647 448 566 353 196 281 141 76 285 197 378 242 248 429 175 651 174 190 41 604 163 701 166 7352
2 Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Jumlah surat suara yang tidak digunakan 171 96 191 80 50 146 23 4 58 55 128 65 69 112 41 119 37 22 12 144 46 177 29 1875
4 Jumlah surat suara digunakan 476 352 375 273 146 135 118 72 227 142 250 177 179 317 134 532 137 168 29 460 117 524 137 5477
 
No. Uraian Rincian Perolehan Suara
III. Data Suara Sah dan Tidak Sah PASAR RUNDENG BULUKUR MAKMUR KAMPONG BADAR LAE PEMUALAN PANGLIMA SAHMAN SUAK JAMPAK GERUGUH MANDILAM TUALANG KUALA KEPENG TELADAN BARU HARAPAN BARU SIBUNGKE DAH OBOH SEPADAN SIBUASAN BINANGA KUTA BERINGIN MUARA BATU-BATU SIPERKAS LAE MATE TANAH TUMBUH Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
1 Jumlah suara sah seluruh Calon Presiden dan Wakil Presiden 469 352 374 271 145 135 117 72 227 141 250 177 176 317 134 532 137 166 29 460 116 515 137 5449
2 Jumlah Suara tidak sah 7 0 1 2 1 0 1 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0 2 0 0 1 9 0 28
3 Jumlah suara sah dan tidak sah 476 352 375 273 146 135 118 72 227 142 250 177 179 317 134 532 137 168 29 460 117 524 137 5477

No. Urut Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Rincian Jumlah Akhir
IV. Rincian Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden PASAR RUNDENG BULUKUR MAKMUR KAMPONG BADAR LAE PEMUALAN PANGLIMA SAHMAN SUAK JAMPAK GERUGUH MANDILAM TUALANG KUALA KEPENG TELADAN BARU HARAPAN BARU SIBUNGKE DAH OBOH SEPADAN SIBUASAN BINANGA KUTA BERINGIN MUARA BATU-BATU SIPERKAS LAE MATE TANAH TUMBUH
1 H. Prabowo Subianto - Ir. M. H. Hatta Rajasa 367 266 251 172 92 81 58 33 167 92 165 120 78 233 126 400 71 79 20 329 70 424 70 3764
2 Ir. H. Joko Widodo - Drs. H. M. Jusuf Kalla 102 86 123 99 53 54 59 39 60 49 85 57 98 84 8 132 66 87 9 131 46 91 67 1685
  Jumlah Suara Sah Calon Presiden dan Wakil Presiden 469 352 374 271 145 135 117 72 227 141 250 177 176 317 134 532 137 166 29 460 116 515 137 5449