Dokumen sudah diverifikasi


No. Uraian Rincian Perolehan Suara
I. Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih TUMANI UTARA TUMANI SELATAN LOWIAN SATU KINAMANG SATU TEMBOAN KINAMANG TAMBELANG BOJONEGORO LININGAAN KINAWERUAN LOWIAN TUMANI Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
A. Data Pemilih  
  1. Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 259 293 321 460 586 497 844 162 284 317 349 503 4875
  PR 250 279 323 452 542 424 801 136 262 314 320 454 4557
  JML 509 572 644 912 1128 921 1645 298 546 631 669 957 9432
  2. Jumlah pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  3. Pemilih Terdaftar dalam daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
  PR 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
  JML 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
  4. Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/nama sejenis lainnya LK 0 2 0 0 0 0 8 1 0 0 0 5 16
  PR 0 2 0 0 0 0 2 3 0 0 0 6 13
  JML 0 4 0 0 0 0 10 4 0 0 0 11 29
  5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4+5) LK 259 295 324 460 586 497 852 163 284 317 349 508 4894
  PR 250 281 327 452 542 424 803 139 262 314 320 460 4574
  JML 509 576 651 912 1128 921 1655 302 546 631 669 968 9468
B. Pengguna Hak Pilih  
  1. Pengguna hak pilih dalam DPT LK 172 190 233 211 233 319 619 99 159 203 242 298 2978
  PR 187 198 241 232 272 298 560 96 137 195 256 291 2963
  JML 359 388 474 443 505 617 1179 195 296 398 498 589 5941
  2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan(DPTb)/Pemilih dari TPS lain LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
  PR 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
  JML 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
  4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/Nama sejenis lainnya LK 0 2 0 0 0 0 8 1 0 0 0 5 16
  PR 0 2 0 0 0 0 2 3 0 0 0 6 13
  JML 0 4 0 0 0 0 10 4 0 0 0 11 29
  5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4) LK 172 192 236 211 233 319 627 100 159 203 242 303 2997
  PR 187 200 244 232 272 298 562 99 137 195 256 297 2979
  JML 359 392 480 443 505 617 1189 199 296 398 498 600 5976

No. Uraian Rincian Perolehan Suara
II. Data Pengguna Surat Suara TUMANI UTARA TUMANI SELATAN LOWIAN SATU KINAMANG SATU TEMBOAN KINAMANG TAMBELANG BOJONEGORO LININGAAN KINAWERUAN LOWIAN TUMANI Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% (2+3+4) 520 584 657 932 1152 941 1679 304 557 644 683 977 9630
2 Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
3 Jumlah surat suara yang tidak digunakan 161 192 177 489 646 324 490 105 261 246 185 377 3653
4 Jumlah surat suara digunakan 359 392 480 443 505 617 1189 199 296 398 498 600 5976
 
No. Uraian Rincian Perolehan Suara
III. Data Suara Sah dan Tidak Sah TUMANI UTARA TUMANI SELATAN LOWIAN SATU KINAMANG SATU TEMBOAN KINAMANG TAMBELANG BOJONEGORO LININGAAN KINAWERUAN LOWIAN TUMANI Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 Jumlah suara sah seluruh Calon Presiden dan Wakil Presiden 357 392 480 442 503 617 1188 199 296 396 497 599 5966
2 Jumlah Suara tidak sah 2 0 0 1 2 0 1 0 0 2 1 1 10
3 Jumlah suara sah dan tidak sah 359 392 480 443 505 617 1189 199 296 398 498 600 5976

No. Urut Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Rincian Jumlah Akhir
IV. Rincian Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden TUMANI UTARA TUMANI SELATAN LOWIAN SATU KINAMANG SATU TEMBOAN KINAMANG TAMBELANG BOJONEGORO LININGAAN KINAWERUAN LOWIAN TUMANI
1 H. Prabowo Subianto - Ir. M. H. Hatta Rajasa 168 170 168 155 288 163 404 165 95 244 173 201 2394
2 Ir. H. Joko Widodo - Drs. H. M. Jusuf Kalla 189 222 312 287 215 454 784 34 201 152 324 398 3572
  Jumlah Suara Sah Calon Presiden dan Wakil Presiden 357 392 480 442 503 617 1188 199 296 396 497 599 5966