Dokumen sudah diverifikasi


No. Uraian Rincian Perolehan Suara
I. Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih MATUNGKAS DIMEMBE LUMPIAS WASIAN TETEY WARUKAPAS TATELU PINILIH KLABAT LAIKIT TATELU RONDOR Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
A. Data Pemilih  
  1. Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 1583 837 529 1012 547 1076 1263 524 866 969 403 9609
  PR 1594 867 550 996 515 1082 1174 463 872 1065 385 9563
  JML 3177 1704 1079 2008 1062 2158 2437 987 1738 2034 788 19172
  2. Jumlah pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) LK 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 3
  PR 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3
  JML 0 2 0 0 0 3 0 0 0 0 1 6
  3. Pemilih Terdaftar dalam daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/nama sejenis lainnya LK 123 17 0 45 0 68 8 0 23 6 0 290
  PR 153 8 0 29 0 51 6 0 31 10 0 288
  JML 276 25 0 74 0 119 14 0 54 16 0 578
  5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4+5) LK 1706 854 529 1057 547 1146 1271 524 889 975 404 9902
  PR 1747 877 550 1025 515 1134 1180 463 903 1075 385 9854
  JML 3453 1731 1079 2082 1062 2280 2451 987 1792 2050 789 19756
B. Pengguna Hak Pilih  
  1. Pengguna hak pilih dalam DPT LK 992 577 391 703 381 808 860 395 630 668 311 6716
  PR 1048 636 356 756 391 855 897 372 648 755 311 7025
  JML 2040 1213 747 1459 772 1663 1757 767 1278 1423 622 13741
  2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan(DPTb)/Pemilih dari TPS lain LK 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 3
  PR 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3
  JML 0 2 0 0 0 3 0 0 0 0 1 6
  3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/Nama sejenis lainnya LK 123 17 0 45 0 68 8 0 23 6 0 290
  PR 153 8 0 29 0 51 6 0 31 10 0 288
  JML 276 25 0 74 0 119 14 0 54 16 0 578
  5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4) LK 1115 594 391 748 381 878 868 395 653 674 312 7009
  PR 1201 646 356 785 391 907 903 372 679 765 311 7316
  JML 2316 1240 747 1533 772 1785 1771 767 1332 1439 623 14325

No. Uraian Rincian Perolehan Suara
II. Data Pengguna Surat Suara MATUNGKAS DIMEMBE LUMPIAS WASIAN TETEY WARUKAPAS TATELU PINILIH KLABAT LAIKIT TATELU RONDOR Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% (2+3+4) 3242 1740 1101 2050 1084 2202 2491 1007 1774 2081 804 19576
2 Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 3
3 Jumlah surat suara yang tidak digunakan 925 500 354 517 312 416 720 240 442 641 181 5248
4 Jumlah surat suara digunakan 2316 1240 747 1533 772 1785 1771 767 1332 1439 623 14325
 
No. Uraian Rincian Perolehan Suara
III. Data Suara Sah dan Tidak Sah MATUNGKAS DIMEMBE LUMPIAS WASIAN TETEY WARUKAPAS TATELU PINILIH KLABAT LAIKIT TATELU RONDOR Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 Jumlah suara sah seluruh Calon Presiden dan Wakil Presiden 2304 1235 745 1529 771 1771 1770 766 1331 1437 623 14282
2 Jumlah Suara tidak sah 12 5 2 4 1 14 1 1 1 2 0 43
3 Jumlah suara sah dan tidak sah 2316 1240 747 1533 772 1785 1771 767 1332 1439 623 14325

No. Urut Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Rincian Jumlah Akhir
IV. Rincian Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden MATUNGKAS DIMEMBE LUMPIAS WASIAN TETEY WARUKAPAS TATELU PINILIH KLABAT LAIKIT TATELU RONDOR
1 H. Prabowo Subianto - Ir. M. H. Hatta Rajasa 1045 669 507 1004 433 938 1106 492 830 725 376 8125
2 Ir. H. Joko Widodo - Drs. H. M. Jusuf Kalla 1259 566 238 525 338 833 664 274 501 712 247 6157
  Jumlah Suara Sah Calon Presiden dan Wakil Presiden 2304 1235 745 1529 771 1771 1770 766 1331 1437 623 14282