Dokumen sudah diverifikasi


No. Uraian Rincian Perolehan Suara
I. Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih WIOI WONGKAI PANGU DUA PANGU SATU WIOI TIMUR WIOI TIGA WIOI DUA WIOI SATU PANGU WONGKAI SATU Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
A. Data Pemilih  
  1. Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 326 292 257 320 116 209 177 234 297 212 2440
  PR 318 252 259 283 95 200 160 203 271 213 2254
  JML 644 544 516 603 211 409 337 437 568 425 4694
  2. Jumlah pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
  JML 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
  3. Pemilih Terdaftar dalam daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
  PR 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
  JML 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3
  4. Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/nama sejenis lainnya LK 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0 5
  PR 1 1 1 0 2 0 0 2 0 0 7
  JML 3 1 1 0 5 0 0 2 0 0 12
  5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4+5) LK 328 292 258 320 119 209 177 234 297 212 2446
  PR 321 253 260 284 97 200 160 205 271 213 2264
  JML 649 545 518 604 216 409 337 439 568 425 4710
B. Pengguna Hak Pilih  
  1. Pengguna hak pilih dalam DPT LK 264 254 214 276 93 172 155 193 253 187 2061
  PR 258 220 231 255 82 176 149 175 235 199 1980
  JML 522 474 445 531 175 348 304 368 488 386 4041
  2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan(DPTb)/Pemilih dari TPS lain LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
  JML 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
  3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
  PR 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
  JML 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2
  4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/Nama sejenis lainnya LK 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0 5
  PR 1 1 1 0 2 0 0 2 0 0 7
  JML 3 1 1 0 5 0 0 2 0 0 12
  5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4) LK 266 254 215 276 96 172 155 193 253 187 2067
  PR 260 221 232 256 84 176 149 177 235 199 1989
  JML 526 475 447 532 180 348 304 370 488 386 4056

No. Uraian Rincian Perolehan Suara
II. Data Pengguna Surat Suara WIOI WONGKAI PANGU DUA PANGU SATU WIOI TIMUR WIOI TIGA WIOI DUA WIOI SATU PANGU WONGKAI SATU Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% (2+3+4) 658 555 527 638 216 418 345 447 576 434 4814
2 Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Jumlah surat suara yang tidak digunakan 132 80 80 106 36 70 41 77 88 48 758
4 Jumlah surat suara digunakan 526 475 447 532 180 348 304 370 488 386 4056
 
No. Uraian Rincian Perolehan Suara
III. Data Suara Sah dan Tidak Sah WIOI WONGKAI PANGU DUA PANGU SATU WIOI TIMUR WIOI TIGA WIOI DUA WIOI SATU PANGU WONGKAI SATU Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Jumlah suara sah seluruh Calon Presiden dan Wakil Presiden 526 473 446 532 180 348 304 369 487 385 4050
2 Jumlah Suara tidak sah 0 2 1 0 0 0 0 1 1 1 6
3 Jumlah suara sah dan tidak sah 526 475 447 532 180 348 304 370 488 386 4056

No. Urut Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Rincian Jumlah Akhir
IV. Rincian Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden WIOI WONGKAI PANGU DUA PANGU SATU WIOI TIMUR WIOI TIGA WIOI DUA WIOI SATU PANGU WONGKAI SATU
1 H. Prabowo Subianto - Ir. M. H. Hatta Rajasa 315 271 175 232 113 206 173 251 190 167 2093
2 Ir. H. Joko Widodo - Drs. H. M. Jusuf Kalla 211 202 271 300 67 142 131 118 297 218 1957
  Jumlah Suara Sah Calon Presiden dan Wakil Presiden 526 473 446 532 180 348 304 369 487 385 4050