Dokumen belum diverifikasi


No. Uraian Rincian Perolehan Suara
I. Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih SEUNEUBOK BAYU PERK JULOK RAYEUK SELATAN PELITA SAGOP JAYA SEUNEUBOK CINA JAMBO LUBOK JAMBO BALEE SUKA MAKMUR ALUE IE MIRAH ALUE PATONG BANDAR BARO BLANG NISAM ALUE IE ITAM PERK JULOK RAYEUK UTARA Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
A. Data Pemilih  
  1. Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 263 414 530 354 737 367 198 682 276 282 709 294 822 5928
  PR 227 375 515 331 707 364 200 682 255 300 717 289 775 5737
  JML 490 789 1045 685 1444 731 398 1364 531 582 1426 583 1597 11665
  2. Jumlah pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) LK 0 0 8 0 0 0 0 0 2 0 0 0 3 13
  PR 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3
  JML 0 0 9 0 0 0 0 0 2 0 0 0 5 16
  3. Pemilih Terdaftar dalam daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 3
  PR 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 4
  JML 2 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 7
  4. Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/nama sejenis lainnya LK 6 23 3 11 0 0 2 18 1 0 0 9 11 84
  PR 9 23 2 4 0 0 3 22 2 0 0 10 12 87
  JML 15 46 5 15 0 0 5 40 3 0 0 19 23 171
  5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4+5) LK 270 437 541 365 737 367 200 702 279 282 709 303 836 6028
  PR 237 398 518 335 707 364 203 707 257 300 717 299 789 5831
  JML 507 835 1059 700 1444 731 403 1409 536 582 1426 602 1625 11859
B. Pengguna Hak Pilih  
  1. Pengguna hak pilih dalam DPT LK 82 249 356 210 155 163 152 236 121 116 218 194 617 2869
  PR 72 233 328 213 149 197 153 214 127 157 213 206 551 2813
  JML 154 482 684 423 304 360 305 450 248 273 431 400 1168 5682
  2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan(DPTb)/Pemilih dari TPS lain LK 0 0 8 0 0 0 0 0 2 0 0 0 3 13
  PR 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3
  JML 0 0 9 0 0 0 0 0 2 0 0 0 5 16
  3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 3
  PR 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 4
  JML 2 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 7
  4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/Nama sejenis lainnya LK 6 23 3 11 0 0 2 18 1 0 0 9 11 84
  PR 9 23 2 4 0 0 3 22 2 0 0 10 12 87
  JML 15 46 5 15 0 0 5 40 3 0 0 19 23 171
  5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4) LK 89 272 367 221 155 163 154 256 124 116 218 203 631 2969
  PR 82 256 331 217 149 197 156 239 129 157 213 216 565 2907
  JML 171 528 698 438 304 360 310 495 253 273 431 419 1196 5876

No. Uraian Rincian Perolehan Suara
II. Data Pengguna Surat Suara SEUNEUBOK BAYU PERK JULOK RAYEUK SELATAN PELITA SAGOP JAYA SEUNEUBOK CINA JAMBO LUBOK JAMBO BALEE SUKA MAKMUR ALUE IE MIRAH ALUE PATONG BANDAR BARO BLANG NISAM ALUE IE ITAM PERK JULOK RAYEUK UTARA Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% (2+3+4) 499 799 1065 701 1461 747 406 1396 547 594 1468 596 1634 11913
2 Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
3 Jumlah surat suara yang tidak digunakan 328 271 366 263 1157 387 96 901 294 321 1037 177 438 6036
4 Jumlah surat suara digunakan 171 528 698 438 304 360 310 495 253 273 431 419 1196 5876
 
No. Uraian Rincian Perolehan Suara
III. Data Suara Sah dan Tidak Sah SEUNEUBOK BAYU PERK JULOK RAYEUK SELATAN PELITA SAGOP JAYA SEUNEUBOK CINA JAMBO LUBOK JAMBO BALEE SUKA MAKMUR ALUE IE MIRAH ALUE PATONG BANDAR BARO BLANG NISAM ALUE IE ITAM PERK JULOK RAYEUK UTARA Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 Jumlah suara sah seluruh Calon Presiden dan Wakil Presiden 166 524 694 434 286 356 308 486 250 264 418 415 1195 5796
2 Jumlah Suara tidak sah 5 4 4 4 18 4 2 9 3 9 13 4 1 80
3 Jumlah suara sah dan tidak sah 171 528 698 438 304 360 310 495 253 273 431 419 1196 5876

No. Urut Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Rincian Jumlah Akhir
IV. Rincian Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden SEUNEUBOK BAYU PERK JULOK RAYEUK SELATAN PELITA SAGOP JAYA SEUNEUBOK CINA JAMBO LUBOK JAMBO BALEE SUKA MAKMUR ALUE IE MIRAH ALUE PATONG BANDAR BARO BLANG NISAM ALUE IE ITAM PERK JULOK RAYEUK UTARA
1 H. Prabowo Subianto - Ir. M. H. Hatta Rajasa 100 443 574 371 103 138 227 232 133 134 174 350 1084 4063
2 Ir. H. Joko Widodo - Drs. H. M. Jusuf Kalla 66 81 120 63 183 218 81 254 117 130 244 65 111 1733
  Jumlah Suara Sah Calon Presiden dan Wakil Presiden 166 524 694 434 286 356 308 486 250 264 418 415 1195 5796