Dokumen belum diverifikasi


No. Uraian Rincian Perolehan Suara
I. Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih SEUNEUBOK BULOH ALUE KUMBANG A ALUE KUMBANG M ALUE LHOK SEUNEUBOK BUYA SEUNEUBOK DRIEN BANTAYAN BARAT BLANG GUCI BUKET RUMIYA SEUNEUBOK PUNTI SEUNEUBOK JALAN BLANG MINJEI BUKET PU'UK BUKET TEUKUH SEUNEUBOK BARO SEUNEUBOK MEUREUDU SEUNEUBOK TEUPIN PANAH TEUPIN PANAH GAMPONG KEUMUNENG KEUDE KEUMUNENG KEUMUNENG LHOK PAYA AWEE PAYA GABOH PADANG KASAH SEUNEUBOK DALAM Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
A. Data Pemilih  
  1. Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 113 67 72 239 277 144 129 139 83 96 251 69 69 339 49 120 90 70 149 184 107 173 91 79 75 3274
  PR 99 67 74 228 289 144 132 126 89 87 262 84 66 354 54 127 99 71 149 175 103 170 90 85 83 3307
  JML 212 134 146 467 566 288 261 265 172 183 513 153 135 693 103 247 189 141 298 359 210 343 181 164 158 6581
  2. Jumlah pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  3. Pemilih Terdaftar dalam daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/nama sejenis lainnya LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4+5) LK 113 67 72 239 277 144 129 139 83 96 251 69 69 339 49 120 90 70 149 184 107 173 91 79 75 3274
  PR 99 67 74 228 289 144 132 126 89 87 262 84 66 354 54 127 99 71 149 175 103 170 90 85 83 3307
  JML 212 134 146 467 566 288 261 265 172 183 513 153 135 693 103 247 189 141 298 359 210 343 181 164 158 6581
B. Pengguna Hak Pilih  
  1. Pengguna hak pilih dalam DPT LK 51 51 45 109 116 76 54 79 55 43 137 35 40 165 24 53 50 53 83 145 48 101 48 43 30 1734
  PR 55 48 55 113 140 78 71 80 46 45 171 56 43 184 29 55 61 52 97 149 70 126 62 48 38 1972
  JML 106 99 100 222 256 154 125 159 101 88 308 91 83 349 53 108 111 105 180 294 118 227 110 91 68 3706
  2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan(DPTb)/Pemilih dari TPS lain LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/Nama sejenis lainnya LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4) LK 51 51 45 109 116 76 54 79 55 43 137 35 40 165 24 53 50 53 83 145 48 101 48 43 30 1734
  PR 55 48 55 113 140 78 71 80 46 45 171 56 43 184 29 55 61 52 97 149 70 126 62 48 38 1972
  JML 106 99 100 222 256 154 125 159 101 88 308 91 83 349 53 108 111 105 180 294 118 227 110 91 68 3706

No. Uraian Rincian Perolehan Suara
II. Data Pengguna Surat Suara SEUNEUBOK BULOH ALUE KUMBANG A ALUE KUMBANG M ALUE LHOK SEUNEUBOK BUYA SEUNEUBOK DRIEN BANTAYAN BARAT BLANG GUCI BUKET RUMIYA SEUNEUBOK PUNTI SEUNEUBOK JALAN BLANG MINJEI BUKET PU'UK BUKET TEUKUH SEUNEUBOK BARO SEUNEUBOK MEUREUDU SEUNEUBOK TEUPIN PANAH TEUPIN PANAH GAMPONG KEUMUNENG KEUDE KEUMUNENG KEUMUNENG LHOK PAYA AWEE PAYA GABOH PADANG KASAH SEUNEUBOK DALAM Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% (2+3+4) 216 136 149 476 583 294 266 270 175 187 523 156 164 709 105 252 193 271 305 369 214 356 185 175 163 6892
2 Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Jumlah surat suara yang tidak digunakan 110 37 49 254 327 140 141 111 74 99 215 65 81 360 52 144 82 166 125 75 96 129 75 84 95 3186
4 Jumlah surat suara digunakan 106 99 100 222 256 154 125 159 101 88 308 91 83 349 53 108 111 105 180 294 118 227 110 91 68 3706
 
No. Uraian Rincian Perolehan Suara
III. Data Suara Sah dan Tidak Sah SEUNEUBOK BULOH ALUE KUMBANG A ALUE KUMBANG M ALUE LHOK SEUNEUBOK BUYA SEUNEUBOK DRIEN BANTAYAN BARAT BLANG GUCI BUKET RUMIYA SEUNEUBOK PUNTI SEUNEUBOK JALAN BLANG MINJEI BUKET PU'UK BUKET TEUKUH SEUNEUBOK BARO SEUNEUBOK MEUREUDU SEUNEUBOK TEUPIN PANAH TEUPIN PANAH GAMPONG KEUMUNENG KEUDE KEUMUNENG KEUMUNENG LHOK PAYA AWEE PAYA GABOH PADANG KASAH SEUNEUBOK DALAM Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
1 Jumlah suara sah seluruh Calon Presiden dan Wakil Presiden 100 97 96 207 236 147 118 145 97 80 303 87 73 342 45 100 108 97 172 274 116 203 101 84 66 3494
2 Jumlah Suara tidak sah 6 2 4 15 20 7 7 14 4 8 5 4 10 7 8 8 3 8 8 20 2 24 9 7 2 212
3 Jumlah suara sah dan tidak sah 106 99 100 222 256 154 125 159 101 88 308 91 83 349 53 108 111 105 180 294 118 227 110 91 68 3706

No. Urut Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Rincian Jumlah Akhir
IV. Rincian Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden SEUNEUBOK BULOH ALUE KUMBANG A ALUE KUMBANG M ALUE LHOK SEUNEUBOK BUYA SEUNEUBOK DRIEN BANTAYAN BARAT BLANG GUCI BUKET RUMIYA SEUNEUBOK PUNTI SEUNEUBOK JALAN BLANG MINJEI BUKET PU'UK BUKET TEUKUH SEUNEUBOK BARO SEUNEUBOK MEUREUDU SEUNEUBOK TEUPIN PANAH TEUPIN PANAH GAMPONG KEUMUNENG KEUDE KEUMUNENG KEUMUNENG LHOK PAYA AWEE PAYA GABOH PADANG KASAH SEUNEUBOK DALAM
1 H. Prabowo Subianto - Ir. M. H. Hatta Rajasa 52 74 50 71 55 64 69 47 66 31 146 54 16 189 29 41 26 41 131 204 75 118 39 28 30 1746
2 Ir. H. Joko Widodo - Drs. H. M. Jusuf Kalla 48 23 46 136 181 83 49 98 31 49 157 33 57 153 16 59 82 56 41 70 41 85 62 56 36 1748
  Jumlah Suara Sah Calon Presiden dan Wakil Presiden 100 97 96 207 236 147 118 145 97 80 303 87 73 342 45 100 108 97 172 274 116 203 101 84 66 3494