Dokumen belum diverifikasi


No. Uraian Rincian Perolehan Suara
I. Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih JALAN DUA PANTON RAYEUK T PANTON RAYEUK M PANTON RAYEUK B PANTON RAYEUK A BUKET DRIEN BLANG RAMBONG SEUNEUBOK BAYU URAM JALAN ULEE JALAN SEUNEUBOK KANDANG SEUNEUBOK SIMPANG SEUNEUBOK PANGOU SEUNEUBOK BENTENG JAMBO REUHAT PAYA LAMAN Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
A. Data Pemilih  
  1. Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 113 189 440 66 112 78 179 109 213 48 77 45 118 261 155 122 2325
  PR 125 167 461 61 134 59 193 115 215 50 87 57 114 278 157 119 2392
  JML 238 356 901 127 246 137 372 224 428 98 164 102 232 539 312 241 4717
  2. Jumlah pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
  JML 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
  3. Pemilih Terdaftar dalam daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/nama sejenis lainnya LK 0 22 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25
  PR 0 14 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17
  JML 0 36 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42
  5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4+5) LK 113 211 443 66 112 78 179 109 213 48 77 45 118 261 155 122 2350
  PR 125 181 465 61 134 59 193 115 215 50 87 57 114 278 157 119 2410
  JML 238 392 908 127 246 137 372 224 428 98 164 102 232 539 312 241 4760
B. Pengguna Hak Pilih  
  1. Pengguna hak pilih dalam DPT LK 54 63 223 42 63 43 81 64 139 29 52 33 77 117 96 63 1239
  PR 79 67 268 46 101 57 105 91 142 44 70 47 92 155 110 85 1559
  JML 133 130 491 88 164 100 186 155 281 73 122 80 169 272 206 148 2798
  2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan(DPTb)/Pemilih dari TPS lain LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
  JML 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
  3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/Nama sejenis lainnya LK 0 9 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
  PR 0 7 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
  JML 0 16 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22
  5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4) LK 54 72 226 42 63 43 81 64 139 29 52 33 77 117 96 63 1251
  PR 79 74 272 46 101 57 105 91 142 44 70 47 92 155 110 85 1570
  JML 133 146 498 88 164 100 186 155 281 73 122 80 169 272 206 148 2821

No. Uraian Rincian Perolehan Suara
II. Data Pengguna Surat Suara JALAN DUA PANTON RAYEUK T PANTON RAYEUK M PANTON RAYEUK B PANTON RAYEUK A BUKET DRIEN BLANG RAMBONG SEUNEUBOK BAYU URAM JALAN ULEE JALAN SEUNEUBOK KANDANG SEUNEUBOK SIMPANG SEUNEUBOK PANGOU SEUNEUBOK BENTENG JAMBO REUHAT PAYA LAMAN Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% (2+3+4) 243 363 882 260 252 140 379 228 437 100 160 104 238 548 318 246 4898
2 Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos 0 0 0 130 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 138
3 Jumlah surat suara yang tidak digunakan 110 217 384 42 88 40 193 73 156 27 38 24 61 276 112 98 1939
4 Jumlah surat suara digunakan 133 146 498 88 164 100 186 155 281 73 122 80 169 272 206 148 2821
 
No. Uraian Rincian Perolehan Suara
III. Data Suara Sah dan Tidak Sah JALAN DUA PANTON RAYEUK T PANTON RAYEUK M PANTON RAYEUK B PANTON RAYEUK A BUKET DRIEN BLANG RAMBONG SEUNEUBOK BAYU URAM JALAN ULEE JALAN SEUNEUBOK KANDANG SEUNEUBOK SIMPANG SEUNEUBOK PANGOU SEUNEUBOK BENTENG JAMBO REUHAT PAYA LAMAN Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1 Jumlah suara sah seluruh Calon Presiden dan Wakil Presiden 124 143 481 79 163 97 177 146 272 70 118 71 161 256 196 137 2691
2 Jumlah Suara tidak sah 9 3 17 9 1 3 9 9 9 3 4 9 8 16 10 11 130
3 Jumlah suara sah dan tidak sah 133 146 498 88 164 100 186 155 281 73 122 80 169 272 206 148 2821

No. Urut Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Rincian Jumlah Akhir
IV. Rincian Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden JALAN DUA PANTON RAYEUK T PANTON RAYEUK M PANTON RAYEUK B PANTON RAYEUK A BUKET DRIEN BLANG RAMBONG SEUNEUBOK BAYU URAM JALAN ULEE JALAN SEUNEUBOK KANDANG SEUNEUBOK SIMPANG SEUNEUBOK PANGOU SEUNEUBOK BENTENG JAMBO REUHAT PAYA LAMAN
1 H. Prabowo Subianto - Ir. M. H. Hatta Rajasa 35 54 128 28 67 30 83 56 101 45 41 14 44 101 78 55 960
2 Ir. H. Joko Widodo - Drs. H. M. Jusuf Kalla 89 89 353 51 96 67 94 90 171 25 77 57 117 155 118 82 1731
  Jumlah Suara Sah Calon Presiden dan Wakil Presiden 124 143 481 79 163 97 177 146 272 70 118 71 161 256 196 137 2691