Dokumen belum diverifikasi


No. Uraian Rincian Perolehan Suara
I. Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih GAMPONG KEUDE SEUNEUBOK PEUNTEUT BLANG BUKET BLANG KUTA SAMA DUA BUKET KUTA SEUNEUBOK TEUNGOH PAYA DUA GAMPONG KUALA ASAN RAMPAK ALUE IE ITAM PAYA BILI DUA MATANG RAYEUK ALUE BATEE KUTA BARO MEUNASAH KRUENG PAYA BILI SA Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
A. Data Pemilih  
  1. Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 561 383 98 200 148 348 131 441 115 86 278 103 141 59 98 286 69 3545
  PR 693 366 107 190 149 361 127 457 111 88 279 92 140 67 110 294 61 3692
  JML 1254 749 205 390 297 709 258 898 226 174 557 195 281 126 208 580 130 7237
  2. Jumlah pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) LK 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 3
  PR 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
  JML 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 4
  3. Pemilih Terdaftar dalam daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/nama sejenis lainnya LK 2 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 8
  PR 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 7
  JML 3 1 0 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 15
  5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4+5) LK 563 384 98 200 148 352 131 441 115 86 278 103 141 59 99 289 69 3556
  PR 694 366 107 191 151 362 127 457 111 88 279 92 140 67 110 297 61 3700
  JML 1257 750 205 391 299 714 258 898 226 174 557 195 281 126 209 586 130 7256
B. Pengguna Hak Pilih  
  1. Pengguna hak pilih dalam DPT LK 259 138 54 106 85 145 73 144 63 60 112 66 99 43 59 146 56 1708
  PR 355 145 73 99 99 140 91 167 69 64 120 54 92 51 61 160 48 1888
  JML 614 283 127 205 184 285 164 311 132 124 232 120 191 94 120 306 104 3596
  2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan(DPTb)/Pemilih dari TPS lain LK 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 3
  PR 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
  JML 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 4
  3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/Nama sejenis lainnya LK 2 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 8
  PR 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 7
  JML 3 1 0 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 15
  5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4) LK 261 139 54 106 85 149 73 144 63 60 112 66 99 43 60 149 56 1719
  PR 356 145 73 100 101 141 91 167 69 64 120 54 92 51 61 163 48 1896
  JML 617 284 127 206 186 290 164 311 132 124 232 120 191 94 121 312 104 3615

No. Uraian Rincian Perolehan Suara
II. Data Pengguna Surat Suara GAMPONG KEUDE SEUNEUBOK PEUNTEUT BLANG BUKET BLANG KUTA SAMA DUA BUKET KUTA SEUNEUBOK TEUNGOH PAYA DUA GAMPONG KUALA ASAN RAMPAK ALUE IE ITAM PAYA BILI DUA MATANG RAYEUK ALUE BATEE KUTA BARO MEUNASAH KRUENG PAYA BILI SA Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% (2+3+4) 1279 764 209 398 303 723 263 916 231 177 568 199 287 129 212 592 133 7383
2 Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Jumlah surat suara yang tidak digunakan 662 480 82 192 117 433 99 605 99 53 336 79 96 35 91 280 29 3768
4 Jumlah surat suara digunakan 617 284 127 206 186 290 164 311 132 124 232 120 191 94 121 312 104 3615
 
No. Uraian Rincian Perolehan Suara
III. Data Suara Sah dan Tidak Sah GAMPONG KEUDE SEUNEUBOK PEUNTEUT BLANG BUKET BLANG KUTA SAMA DUA BUKET KUTA SEUNEUBOK TEUNGOH PAYA DUA GAMPONG KUALA ASAN RAMPAK ALUE IE ITAM PAYA BILI DUA MATANG RAYEUK ALUE BATEE KUTA BARO MEUNASAH KRUENG PAYA BILI SA Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 Jumlah suara sah seluruh Calon Presiden dan Wakil Presiden 591 263 125 180 173 264 156 242 115 122 217 108 169 89 108 292 96 3310
2 Jumlah Suara tidak sah 26 21 2 26 13 26 8 69 17 2 15 12 22 5 13 20 8 305
3 Jumlah suara sah dan tidak sah 617 284 127 206 186 290 164 311 132 124 232 120 191 94 121 312 104 3615

No. Urut Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Rincian Jumlah Akhir
IV. Rincian Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden GAMPONG KEUDE SEUNEUBOK PEUNTEUT BLANG BUKET BLANG KUTA SAMA DUA BUKET KUTA SEUNEUBOK TEUNGOH PAYA DUA GAMPONG KUALA ASAN RAMPAK ALUE IE ITAM PAYA BILI DUA MATANG RAYEUK ALUE BATEE KUTA BARO MEUNASAH KRUENG PAYA BILI SA
1 H. Prabowo Subianto - Ir. M. H. Hatta Rajasa 325 154 78 52 102 131 107 107 53 54 106 47 77 40 22 140 42 1637
2 Ir. H. Joko Widodo - Drs. H. M. Jusuf Kalla 266 109 47 128 71 133 49 135 62 68 111 61 92 49 86 152 54 1673
  Jumlah Suara Sah Calon Presiden dan Wakil Presiden 591 263 125 180 173 264 156 242 115 122 217 108 169 89 108 292 96 3310